Zekat Nedir? Zekat ayetleri. Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat. Faiz zekat ilişkisi. Kur'an'a Göre Zekat Oranları

Menü

Zekat Ayetleri

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

110. Namazı gereği gibi kılın, Zekatı (çalışıp üreterek) verin. Kendiniz için her ne iyilik önceden gönderirseniz, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.

254. EY İMAN EDENLER! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden, Allah’ın tavsiye ettiği şekilde harcayın. İnkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir.

Rum
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

39. İnsanların mallarından fazlaca alayım diye verdiğiniz riba, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz Zekât’a gelince, işte onu kat kat artıranlardır!

Tevbe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

60. SADAKALAR (sosyal yardımlar), Allah’tan zorunlu/bir farz olarak ancak fakirler/işsizler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla, (özgürlüğüne kavuşturulacak) köle(esir)ler, borçlular, Allah izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir.

Sosyal ve Ekonomik Açıdan Zekat

Allah Müminun suesinde müminlerin bazı özelliklerinden bahsediyor. Umduğuna kavuşacak, Firdevs cennetlerine girecek olan müminler kazandıkları maldan/paradan zekat verirlermiş, zekat vermek için var güçleriyle çalışırlarmış. Alttaki video bununla ilgili.

Müminun
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. MÜMİNLER başarıya ulaşsınlar!

2. Onlar ki; namazlarında (huşû içerisindedirler ve ayetleri anlamıyla düşünerek) yalnız O’na yönelirler.

3. Onlar ki, boş ve saçma şeylerden yüz çevirenlerdir.

4. Onlar ki, zekât vermek (madden ve manen huzur bulmak) için, (bütün güçleriyle) çalışanlardır.

10. İşte, vâris olacak olanlar, böyleleridir!

11. Onlar Firdevs’e vâris olacak ve orada sonsuz kalacak olanlardır.

Faiz-Zekat İlişkisi

Kur'an'a Göre Zekat Oranları