Yaşayan Kuran Hz. Muhammed - Peygamberi Doğru Anlamak ve Tanımak

Menü

Yaşayan Kur'an' Hz. Muhammed

Bu derste "şae" fiilinden bahsediyor. Şae fiilinin anlamı zamanla değişikliğe uğramış, bugün bu fiile "dilemek" manası veriliyor. Şae fiiline dileme manası verilince herşey Allah2ın dilemesine bağlanmış oluyor. Bir çok ayette geçen "Allah dilediğini doğru yoala iletir dilediğini saptırır", "Allah dilediğinin tövbesini kabul eder", "Allah dilediğine rızkı bol verir" vb ifadeler aslında bir yerde insanları mesul olmaktan çıkarıyor çünkü ibrahim suresi 4. ayete bakarsanız Allah her topluma peygamber gönderdikten sonra dilediğini saptırıp, dilediğini doğru yola ileteceği yazıyor.

İbrahim
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

4 - Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah dilediğini saptırıp dilediğini doğru yola iletiyorsa o zaman insanın sorumluğunu nereye koyacağız? Bu ders hicri üçüncü yüzyıldan sonra anlamı değişen "şae" fiili üzerine.

Peygamberi Doğru Anlamak ve Tanımak

Peygamberi Yanlış Algılamak

Soru Cevap Kısmı

Peygamberimizin günahsızlık iddiasına Kur'an'dan ayetlerle cevap vermiş. Peygamberimize verilen garanti can güvenliğiymiş, günah işlememe garantisi değilmiş.