Yaptığım Diğer Siteler

Menü

Yaptığım Diğer Siteler

www.allahbizdenneleristiyor.com

Allah bizden neleri yapmamızı istiyor, Hesap Günü, Cennet, Cehennem, Kur'an'da anlatılan örnek Müminler, vs bu gibi ayetleri ayırdığım site. Fihrist siteler gibi değil de daha çok her konuyla ilgili ayet kümelerini gösterir.

www.kurandakiislam.net

Bu siteyi şu an yaşanan İslam'ın aslında gerçek İslam olmadığına dikkat çekmek için yaptım. Şu an evlenme yaşı, kadınların boşanma hakkı, eşlerinden şiddet görme, şahitliklerinin kabul edilmemesi, kölelik, cariyelik vb konularda mezhep görüşleri yaşanıyor. Gerçek İslam Kur'an'da. Bunun ispatlaması da çok kolay. Her hangi bir konuda Mezhep kitaplarıyla Kur'an'ı yan yana koy, o kitaplarda konuyla ilgili ayetleri göremezsin. Yaptıkları kendi görüşlerine delil buldukları ilgisiz ayetleri cımbızlayarak bir kaç kelimesini almak. Benim bu siteyle yaptığım bir kaç konuya dikkat çekmeye çalışmaktır.