Türkiye faiz yüzünden batacak, katılım bankaları faizli işlem yapıyor mu? Katılım bankalarına faizli işlem yapma izni verildi.

Menü

Finans Bankalarına Faizli İşlem Yapma Hakkı Verildi

2005 yılında çıkan bir kanunla katılım bankalarına faizli işlem yapma hakkı verildi. Katılım bankaları artık yüzde yüz faizli işle yapabilirler ve bu bankaları kullananlar faize girdiğinin hiç farkına varmaz. Katılım bankalarına faizli şlem yapma hakkın tanıyan yasayı Tayyip Erdoğan hükümeti çıkardı. Bu insanlar kendilerini müslüman olarak tanımlıyor ama Allah ve resulüne savaş açtılar kimse bu olayın ciddiyetinin farkında değil. Bizim tek terdimiz islam diyen biri Allah ve resulüne savaş açar mı? Alttaki videoyu siyaset yapmak için değil, ülkeyi yönetenlerin dilleriyle eylemlerinin örtüşmediğini göstermek için paylaşıyorum. Bu sayfanın ilerisinde de Türkiye ileride faizden nasıl batacak onu göstereceğim.

Alttaki ayetler faizi yasaklayan ayetler.

 Bakara

274.Mallarını gece gündüz, gizli ve açık hayra harcayanların ödülü, Sahipleri(Rableri) katındadır. Onların üzerinde bir korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

275.Faiz yiyenler, şeytanın aklını çeldiği[*] kimsenin tavrından farklı tavır göstermezler. Bu (şeytanca tavır) onların “Alım-satım, tıpkı faizli işlem gibidir.” demeleridir. Allah, alım-satımı helâl, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime Sahibinden (Rabbinden) bir öğüt ulaşır da faiz almayı bırakırsa, önceden aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah’a aittir. Kim de devam ederse, onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

[*] Ayette geçen, tehabbut تخبط, “takılıp aklını çelme ve aklını bozma” anlamlarına da gelir (Lisân, Tâc’l-arûs).

276.Allah, faizli işleri dara sokar, sadakaları/zekâtı büyüme aracı yapar.[*] Allah, âyetleri görmezlik eden suçluların hiçbirini sevmez.

[*] Faiz, ekonomiyi daraltır, zekât geliştirir. “İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz şey (borç) Allah’ın yanında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince; kat kat artıranlar zekât verenlerdir. (Rum 30/39)

278.Ey inanıp güvenenler, Allah’tan çekinerek korunun! O’na gerçekten güveniyorsanız, kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin![*]

[*] Allah'ın elçisi Veda Hutbesinde şöyle demiştir: “Cahiliye faizi kaldırılmıştır. Kaldırdığım İlk faiz, bizim faizimiz, Abbas b. Abdulmuttalib’in faizidir. Onun tamamı kaldırılmıştır.”(Ebû Dâvûd, Menâsik, 57,h. 1905)

279.Eğer vazgeçmezseniz, Allah’a yani Allah’ın kitabına[*1] karşı savaşta olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz (hatanızdan tam olarak dönerseniz), ana mallarınız sizindir[*2]; böylece ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız.

[*1] Resul (رسول), “gönderilen”demektir. Bir bilgiyi iletmek için gönderilen elçiye resul dendiği gibi onunla gönderilen bilgiye de resul denir (Müfredat). Kur’an’daki resul kelimeleri ya elçi ya da Allah’ın Kitabı anlamındadır. Elçi ölümlü, Kitap kalıcıdır. Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Muhammed sadece elçidir. Ondan önce de elçiler geldi. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi döneceksiniz?” (Al-i İmran 3/144) Artık aramızdaki resul, Kur’an olduğu için bu gibi âyetlerde kelimeye başka anlam verilemez.

[*2] Ana malın yani borç olarak verilen şeyin üstündeki her fazlalık faizdir.

280.Borçlu darlık içinde ise, rahata çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Alacağınızı sadakaya/zekâta[*] saymanız, sizin için daha hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz!

[*] (Tevbe 9/60.) âyette sadaka, zekât anlamında kullanılmış ve borçlular zekât alanlardan sayılmışlardır.

281.Allah’ın huzuruna çıkarılacağınız o günden çekinip korunun. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

Bu ayetleri okuyan, bilen biri "ahlaki faiz" diye bir şey diyebilir mi?

Tayyip Erdoğan'ın 2005'de çıkardığı katılım bankalarına faize izin veren yasanın çıkmaması için bir tek Abdülaziz Bayındır mücadele etmiş.

Kur'an diyor ki "Allah ve resulünün önüne geçmeyin"

Faize yasa çıkaranlar için bu ayetin bir anlamı yok mu?

Hucurat
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1 - Ey inanıp güvenenler! Allah’ın ve Elçisinin önüne geçmeyin. Allah’tan çekinin; o dinler ve bilir. Ey inanıp güvenenler! Allah’ın yani (size O’nun sözlerini taşıyan) Kitabının[*1] önüne geçmeyin[*2] Allah’tan çekinin çünkü o dinler ve bilir.

[*1] Resul (رسول), “gönderilen”demektir. Bir bilgiyi iletmek için gönderilen elçiye resul dendiği gibi onunla gönderilen bilgiye de resul denir (Müfredat). Kur’an’daki resul kelimeleri ya elçi ya da Allah’ın Kitabı anlamındadır. Elçi ölümlü, Kitap kalıcıdır. Uhud savaşında Nebîmiz’in öldüğüne dair haberlerin yayılması üzerine Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Muhammed sadece elçidir. Ondan önce de elçiler geldi. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi döneceksiniz?” (Al-i İmran 3/144) Aramızda sürekli kalacak olan resul, Kur’an olduğu için bu âyette kelimeye başka anlam verilemez.

[*2] Bunu açıklayan ayet şudur: Allah, yani (O’nun sözlerini size taşıyan) Kıtabı bir işi kesinleştirdiğinde inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, kendi işlerinden dolayı seçme hakkı kalmaz. Kim, Allah'a yani (size O’nun sözlerini taşıyan) Kıtabına baş kaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur. (Ahzab 33/36)

Üstteki ayetten sonra Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini göstereyim "Allah faizli kredinin bereketini artırsın" diyor, işte buna Allah ve resulüne savaş açmak deniyor.

Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri üstüne alttaki ayetleri yazayım.

Ali İmran
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

130. EY İMAN EDENLER! Kat kat arttırılmış olarak riba yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

131. Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının.

132. Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

133. Rabbinizin bağışına; genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için, hazırlanmış bulunan cennete koşun.

Tayyip Erdoğan'a faiz tenkidi - Abdülaziz Bayındır

Altına dayalı kira sertifikaları caiz midir?

Bu belgeden başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in altına dayalı kira sertifikaları hakkında söylediklerine bakabikirsin. Diyorlar ki "yastık altındaki altınınızı getirin, faize girmeden gelir ortaklığı elde edin." Bu doğru değil, bu işlem faizdir. altin-kira-sertifikasi.pdf

Alttaki videoda kira sertifikası ne demek ve neden caiz değil açıklamalar var.

Türkiye'yi büyük bir felaket bekliyor

Türkiyeyi bekleyen felaketi anlamak için alttaki videoları peş peşe dinlemek gerekiyor. Kafir örten demek dahası bir müslüman bir ayeti -haberi olduğu halde- görmezden gelir tam aksi işler yaparsa o da kafirlik yapmış olur. Ayeti örtüyor çünkü. Adem ile İblisin anlatıldığı ayetlerde müslümanların bilmediği ayrıntılar var. İblis neden kafir, Adem neden günahkar sayıldı? Halbuki ikisi de Allah'ın kendisine verdiği emri yerine getirmedi ama biri kafir diğeri günahkar oldu. Bunu dinle sözü yine faize getireceğim.

İblis ve Adem'in Allah'ın Emrini Dinlememedeki Farkı

Tayyip Erdoğan ve kendine müslüman diyen Ak partililer 2005 yılında katılım bankalarına faizli işlem yapma hakkı verdiğinde iblisin yaptığını yapmış oldular. Allah "faizi bırakın" diye emir vermiş üstelik faizin Allah ve resulüne savaş açmak olduğunu söylemiş, buna rağmen Tayyip Erdoğan faize izin veren yasa çıkartıyorsa kafirlik yapmış oluyor çünkü kendisini bu konuda insanlar uyarmış, yaptığının yanlış olduğu söylemiş ve faize girmeden ekonmiyi, bankacılık sistemini düzeltecek tavsiyelerde de bulunmuşlar. Tekrar yazayım kafir "örten" demek. Ateistler imanlarını örttüğü için kafir oluyor müslümanlar ise ayetleri örtünce kafirlik yapmış oluyor. Tayyip Erdoğan'a dinsiz demiyorum, ayetleri görmezden geldiği için kafirlik yaptığını söylüyorum tıpkı iblis gibi. Kimse bana "Erdoğan'a kafir mi diyorsun" diye mail atmasın. Ne demek istediğimi yazdım. Üstteki videoyu bu yüzden gösterdim. Bu durum Türkiye'yi batıracak.

Türkiye Faiz Yüzünden Batacak

Allah 15 Temmuzda bu ülkeye yardım etti tıpkı Bedir'de müslümanlara yardığım ettiği gibi ama bu faizden dönmezsek öyle bir bela verirki artık altından kalkılamaz. Eğer tevbe edip bu yasaları düzeltmezlerse bu olacak. Bunun da nasıl olacağını göstereyim. Kur'an'da bir kavram geçiyor, "isim" s peltek s okunuyor. Duymuş muydun? "isim" işlenen haramlardan dolayı bazı şeylerden mahrum kalmak demek.

İşlenen her haram bir mahrumiyet doğurur

Her haram bir mahrumiyet doğururmuş. Kur'an'da bunun bir örneği var mı? Olmaz mı, hem de konu faiz. Allah Yahudilere kendi kitaplarında da faizi bırakın emrini vermiş ama onlar da bu emri dinlememiş, bunun üzerine Allah onlara bazı yiyecekleri yasaklamış. İşte bu "isim." Allah yahudilere faiden vaz geçin dedi, dinlemediler ve bazı yiyeceklerinden mahrum kaldılar. Türkiye de bunu yaşayacak. Eğer tevbe edip bu yasalar değişmezse Türkiye altından kalkılamayacak cezaya çarptırılacak. Tarihin görmediği ekonomik krizler ve bir sürü bela aynı anda geldiğinde bu videoları hatırla.

Yahudilerin faiz yasağını çiğnemeleri sonrasında mahrumiyet yaşamaları

Allah ne diyor; Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur? (Kamer 32) Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar çok tartışan bir varlıktır! (Kehf 54) Allah Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırılmış ve içinde her türlü örneği vermış. Yahudilerin Allah'ın yasaklarını çiğneyip hayırlardan mahrum kalmaları bu yüzden anlatılıyor. Allah "emirlerimi dinlemeyen kavimler gibi olmayın, onlar emirlerimi dinlemedi Ben de onları cezalandırdım" diyor. Burada asıl mesele Allah'a güven meselesidir. Allah fazi yasakladıysa Allah'a güvenip bu yasağı uygulamak gerekiyor. Faiz yasağını aşmaya çalıştığın zaman Allah'a güvenmemiş oluyorsun. Allah ekonomiden anlamıyor mudur ki insanlar faiz yasağını aşmaya yol arıyor? Kur'an'da örneği verilen Yahudiler de böyle yaptı, Allah'a güvenmediler, bu yüzden belaya uğradılar. Kısa bir video göstereyim.

Yahudilerin cezalandırlılmasıyla ilgili Araf suresinden diğer ayetleri de göstereyim. Önce kısa bir açıklama; Allah'ın Firavun'u ve ordularını suda boğması sonrasında Musa peygamber İsrailoğlullarını Fravun'un zulmünden kurtarmış oldu. Bundan sonra Araf 161. ayetten öğrendiğimize göre Allah şöyle demiş, “Bu kente yerleşin. Orada beğendiğiniz yerden yiyin. “Bağışla bizi” deyin. Kapısından baş eğerek girin ki hatalarınızı örtelim. Güzel davrananlara (karşılığını) fazlasıyla vereceğiz. Ama Allah'ın emirlerine uymayanlar olmuş, o da 162. ayetten itibaren anlatılıyor.

Araf

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

162 - İçlerinden yanlış davranış gösterenler, söylenenin tersini yaptılar. Yanlış davranmalarına karşılık biz de onlara, üstlerinden bir sıkıntı verdik.

163 - Onlara deniz kıyısındaki kenti sor; hani Cumartesi günü aşırılık ediyorlardı. Cumartesi günleri balıklar sürülerle geliyor, diğer günlerde gelmiyorlardı. Yoldan çıktıkları için böylece onları, yıpratıcı bir imtihandan geçiriyorduk.

164 - İçlerinden bir toplum (ümmet) şöyle demişti: “Allah’ın etkisizleştireceği ya da ağır azaba uğratacağı bir topluluğa (kavime) ne diye öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Rabbinize karşı mazaretimiz[*] olsun diye. Belki de (bu uyarılarımız sayesinde ) çekinip kendilerini korurlar”

[*] Her müslümanın çevresindeki olaylara karşı duyarlı olması gerektiği ve yanlışlıklara uyarı seviyesinde müdahale etmesinin gerektiğinin delildir. Etrafımızda gelişen yanlışlıklara, aşırılıklara ve çirkinliklere karşı ilgisiz veya içe kapanık kalma durumumuzun mazeret olamayacağı ayetin açık hükmü kapsamındadır.

165 - Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.

164 - Yapılan engellemelere baş kaldırıp direnince onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.

Faiz konusunda uyarıları başta Abdülaziz hoca yapıyor. Üstteki 164. ayete bak "ne diye öğüt veriyorsunuz" diyenlere verilen cevap "Belki de (bu uyarılarımız sayesinde ) çekinip kendilerini korurlar" Allah ve resulüne savaş açmış insanlara yapılan uyarılara örnektir bu. Bu uyarılar dikkate anlınmazsa Tükiye 166. ayetteki aşağılık maymunlara dönecek. Şu an Türkiye'nin yaşadığı alttaki ayettir. Faiz yasağına karşın yalan yanlış fetvalara sarılmaları yüzünden bu oluyor.

Araf

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

182 - Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları, beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

183 - Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.

Türkiye faiz yüzünden "alçak maymunlara" dönecek (Araf 166)

Bu videoyu duyup da hala Tayyip Erdoğan'a faiz yasalarını düzeltme çağrısı yapılmazsa, Allah bu ülkenin belasını verir, çocuklarınız yiyecek ekmek içecek su bulamaz.

Faiz yasalarını çıkaranlar acilen bu yasaları düzeltmeli ve tevbe etmeli yoksa yahudilerin yaşadığı gibi mahrumiyet yaşayacağız, Allah altından kalkamayacağımız bir bela verecek. Allah çok bağışlayıcı merhamet edendir, yeter ki tevbe edip faizden vaz geçelim.

Nisa

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

110 - Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.

İmtihan bilgi imtihanı degildir - Faiz

Herkes bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu duymuştur ama bu imtihan nasıl imtihandır bilmiyor. Bu imtihan bilgi imtihanı değildir. Allah bize üniversite sınavı gibi bir sınav yapmıyor. Bu imtihan Allah'ın rızasını tercih edip etmeme imtihanıdır. Maddi manevi her türlü olumsuzluğu rağmen "Allah ne diyorsa o" deyip Allah'ın rızasını tercih edebiliyor musun, bütün mesele budur? Haşa Allah ekonomiden anlamıyor mu ki faizi yasaklamış? Büyümek istiyorsa bir ülke bırakacağı ilk şey faizdir. Bunun şakası yok, faize giren müslümanların gideceği yer cehennemdir, çıkıp çıkmayacağına Allah karar verir. Faiz kullanmaya devam eden ülkeye Allah'tan bela gelir ve bunun altından kimse kalkamaz.