Türkçe Namaz Örneği

Başlangıç

Hangi namazı kılıyorsan ona niyet edip, - niyet ettim öğlen namazının farzını kılmaya - Allahu ekber (Allah tek büyüktür) deyip tekbir alıyoruz. Subhaneke’yi okuyoruz.

Subhaneke : Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Uyarı : Fatiha’ya başlarken yalnızca ilk rekatta Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim Allah'ın adıyla diyoruz. Diğer rekatlarda sadece Rahman Rahim Allah'ın adıyla diyerek Fatiha’yı okuyoruz.

Fatiha Suresi : 1. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.Rahman ve Rahim olan Allah`ın adıyla... 2. Her şeyi mükemmel yapan Allah’tır; bütün varlıkların Sahibidir. 3. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. 4. Hesap verme gününde yetki O’nundur. 5. (Allah'ım) Kulluğu, doğrudan Sana yapar; yardımı, doğrudan Senden isteriz. 6. Bizi doğru yoluna kabul et; 7. Mutluluk verdiğin kimselerin yoluna.Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yoluna. (Amin)

Sebe Suresi : 1. Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. Her şeyi güzel yapmak, Ahirette de ona mahsustur. O, doğru karar verir, her şeyin iç yüzünü bilir. 2. Yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve orada yükseleni bilir. Onun ikramı boldur, kusurları örter.

Fatır Suresi : 1. Yaptığı her şeyi mükemmel yapmak gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah’ın özelliğidir. O, yarattıklarına gerek gördüğü ilaveleri yapar. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur. 2. Allah insanlara bir ikram kapısı açarsa ona kimse engel olamaz. Allah’ın engellediğini de serbest bırakacak biri yoktur. O, güçlüdür, doğru karar verir.

Not : Eğer uzun namaz kılmak istersen alttaki ayetleri de üsttekilerin peşine okuyabilirsin ya da alttakileri farzın önünde arkasındaki nafilelerde okuyabilirsin. Mesela öğlen namazı nafilelerle 4+4+2 rekat kılınıyor. Birinde üsttekileri diğerinde alttakileri ya da ayırmaz ikisini birden okuyabilirsin.

Ali İmran (Alttaki ayet “De ki” diye başlıyor, o kısmı okumuyorum.)

84. "Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına indirilmiş olana, Mûsa'ya, İsa'ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekindenayırmayız. Biz O'na teslim olanlarız."

8. Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizin bozulmasına izin verme ve bizekatından bir rahmet bağışla! Sen, yalnız sen Vahhâb'sın, bol bol bağışta bulunansın. 9. Ey Rabbimiz! Sen Câmî'sin; insanları varlığında kuşku bulunmayan bir günde mutlaka toplayacaksın.Allah, sözünü yerine getireceği yer ve zamanı asla şaşırmaz.

Rükü, "Sübhane Rabbiyel Azim

Allahu ekber (Allah tek büyüktür) deyip rüküya eğilip 3 defa “Büyük Allah’ım seni tenzih ederim” deyip, 3. sonunda doğrulmadan “Sen aklın mümkün gördüğü her hal ve tavırdan münezzehsin” diyorum, doğrulurken “Allah hamd edeni duydu”, doğrulunca “Allah'ım, Hamd sanadır” diyorum. Allahu ekber (Allah tek büyüktür) deyip secdeye gidiyorum.

Açıklama : Rüküda neden “Sen aklın mümkün gördüğü her hal ve tavırdan münezzehsin" dediğime açıklama yapayım. Peygamberimiz de böyle dua edermiş;

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahualeyhi ve sellem rükû ve secdede iken: “Sübbûhün kuddûsün Rabbü’l-melâiketi ve’r-rûh: Allahım! Sen ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tamamıyla münezzehsin. Sen bütün kusurlardan ve noksanlardan tamamıyla arınmışsın, mukaddessin. Sen meleklerin ve Rûh’un Rabbisin” derdi. (Müslim, Salât 223. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 147; Nesâî, Tatbîk 11, 75)

Ayrıca Allah Vakia suresinin son ayetinde şöyle diyor, Öyleyse Yüce Rabbinin adını her türlü eksiklikten uzak tut. Rükuda söylediğim bu söz hem bu ayete hem de sünnete uygun.

Secde, "Sübhane Rabbiye'l-ala”

Secde de 3 defa “Yüce Allah’ım seni tenzih ederim” 3. sonunda doğrulmadan “Sen her türlü eksiklikten noksanlıktan münezzehsin” diyorum, Allahu ekber (Allah tek büyüktür) deyip oturunca, peygamberimiz gibi “Allahümme mağfirli” “Allah’ım beni affet” diyorum. Buna iki secde arası zikir deniyor. Peygamberimiz bunu iki defa söylermiş ve secdede durduğu kadar oturur sonra secdeye gidermiş. “Allah’ım beni affet” ten başka “Allah’ın çok büyüksün” “şükürler olsun” diyerek de zikir yapabilirsin. Sonra tekrar Allahu ekber (Allah tek büyüktür) deyip secdeye gidip, 3 defa “Yüce Allah’ım seni tenzih ederim”, deyip peşine secdedeyken doğrulmadan “Sen her türlü eksiklikten noksanlıktan münezzehsin”, peşine Allahu ekber (Allah tek büyüktür) deyip doğruluyorum.

2. Rekat

Fatiha Suresi : 1. Rahman ve Rahim olan Allah`ın adıyla... 2. Her şeyi mükemmel yapan Allah’tır; bütün varlıkların Sahibidir. 3. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. 4. Hesap verme gününde yetki O’nundur. 5. (Allah'ım) Kulluğu, doğrudan Sana yapar; yardımı, doğrudan Senden isteriz. 6. Bizi doğru yoluna kabul et; 7. Mutluluk verdiğin kimselerin yoluna.Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yoluna. (Amin)

Al-i İmran Suresi : 189. Göklerin de yerin de mülkü/yönetimi Allah'ındır. Allah her şeye ölçü koyandır. 190. Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıllarını/gönüllerini işletenler için çok ibretler vardır. 191. Onlar (namaz kılarken); ayakta, oturarak ve yanları üstünde Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: "Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin! Ateş azabından koru bizi!" 192. Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır. 193. Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, Rabbinize inanın diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve ruhumuzu iyilerin yanına al. 194. Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver; kıyamet günü bizi rezil etme. Sen, vaadine asla ters düşmezsin. 195. Rableri onlara cevap verdi: "Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim. Ve yemin olsun ki onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım." Allah katındandır karşılıkların en güzeli.

Zuhruf Suresi : 82. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların nitelendirmelerinden arınmıştır, yücedir. 84. Göklerdeki ilah da O’dur, yerdeki ilah da O’dur. Doğru kararlar veren ve her şeyi bilen O’dur. 85. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin mülkü/yönetimi kendine ait olan o Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatine ilişkin bilgi O'nun katındadır. Siz de O'na döndürüleceksiniz.

Bakara Suresi : 32. Yücedir şanın senin. Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim. Sen, yalnız sen Alim`sin, her şeyi en iyi şekilde bilirsin; Hakim`sin, kararları doğru olansın.

Yukarıda yazdığım gibi rükû ve secde

Birinci Oturuş

Bir kesim müslüman namazda Ettehiyatü'yü okumayı uygun bulmuyor. "Ey peygamber" diye seslenmenin Allah'tan başkasına seslenmek olduğunu söylüyorlar. Böyle bir hassasiyetin varsa Ettehiyatü'yü belki biraz değiştirdiğim şekliyle okumak istersin.

Dil beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri tüm nebilere olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine de olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, dönüş de ancak Allah'adır.

Eğer Ettehiyatü dışında bir şeyler okumak istersen Hadid 1-4. ayetleri okuyabilirsin.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’a boyun eğer. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur. Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Can veren O, öldüren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar. O, Evvel ve Âhir’dir. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde(evrede) yaratan ve yönetime (arşa) geçmiş olan O’dur. Yere ne girer ve yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve gökte/göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür. (Hadid 1-4)

3. Rekat

Fatiha Suresi : 1. Rahman ve Rahim olan Allah`ın adıyla... 2. Her şeyi mükemmel yapan Allah’tır; bütün varlıkların Sahibidir. 3. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. 4. Hesap verme gününde yetki O’nundur. 5. (Allah'ım) Kulluğu, doğrudan Sana yapar; yardımı, doğrudan Senden isteriz. 6. Bizi doğru yoluna kabul et; 7. Mutluluk verdiğin kimselerin yoluna.Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yoluna. (Amin)

Yukarıda yazdığım gibi rükû ve secde

4. Rekat

Fatiha Suresi : 1. Rahman ve Rahim olan Allah`ın adıyla... 2. Her şeyi mükemmel yapan Allah’tır; bütün varlıkların Sahibidir. 3. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. 4. Hesap verme gününde yetki O’nundur. 5. (Allah'ım) Kulluğu, doğrudan Sana yapar; yardımı, doğrudan Senden isteriz. 6. Bizi doğru yoluna kabul et; 7. Mutluluk verdiğin kimselerin yoluna.Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yoluna. (Amin)

Yukarıda yazdığım gibi rükû ve secde,

İkinci Oturuş

Biraz değiştirdiğim şekliyle Ettehiyatü veya Hadid 1-4. ayetler.

Dil beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri tüm nebilere olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine de olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, dönüş de ancak Allah'adır.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’a boyun eğer. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur. Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Can veren O, öldüren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar. O, Evvel ve Âhir’dir. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde(evrede) yaratan ve yönetime (arşa) geçmiş olan O’dur. Yere ne girer ve yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve gökte/göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür. (Hadid 1-4)

Rabbenâ âtina : Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Rabbenâğfirlî : Beni, annemi, babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla.

Okuyabileceğin Türkçe Ayetlere Örnekler

Haşr 22-24 O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, görülmeyeni de görüleni de bilendir. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O’dur. O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, bütün yetkiyi elinde tutan, yaptığını tertemiz yapan, esenlik ve güvenlik veren, güven veren, görüp gözeten, her şeyden üstün olan, buyruğunu her şeye geçiren, büyüklenmeyi hak edendir. Allah, onların ortak saydıklarından uzaktır. O, Allah’tır; yaratandır. Yarattığını farklı farklı yaratan ve şekil verendir. En güzel isimler (sıfatlar) O’nundur. Göklerde ve yerde her şey, O'na boyun eğer. O üstündür, doğru kararlar verir.

İbrahim 38. Rabbimiz, hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah`a gizli kalmaz. 40. Rabbim! Beni, namazı özenle yerine getiren bir insan yap. Soyumdan bir kısmını da. Rabbimiz, duamı kabul et. 41. Rabbimiz, hesabın ortaya geleceği gün; beni, anne-babamı ve inananları affet.

Nuh 28. Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet. Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır.

A`raf 151. Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine sok bizi. Sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin.

Haşr 10. Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karşı bir düşmanlık bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin!

Neml 19. Rabbim, bana ve ebeveynime lütfettiğin nimetine şükretmeme, hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkân ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok.

A`raf 155. Sen bizim Veli`mizsin. O halde affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın!. 156. Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de ahirette! Dönüp dolaşıp sana geldik.

Al-i İmran 53. Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz.

A`raf 126. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı müslümanlar olarak al. Mümin 7-8-9 Ayet şöyle başlıyor, ben bundan sonraki altta yazan kısmı okuyorum 7 -Arşı yüklenip taşıyanlar ve onun çevresindeki şuurlular Rablerinin hamdi ile tespih ederler ve ona inanırlar. İman sahipleri için de şöyle af dilerler:

7. "Rabbimiz! Sen her şeyi rahmet ve ilim halinde kuşattın. Tövbe edip senin yoluna uymuş olanları bağışla. Ve onları cehennem azabından koru!" 8. Ey Rabbimiz, onları kendilerine vaat etmiş olduğun Adn cennetlerine koy! Atalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden barışa yönelenleri de. Azîz ve Hakîm olan, hiç kuşusuz sensin, sen! 9. Koru onları kötülüklerden! O gün kötülüklerden koruduğuna mutlaka rahmet etmişsindir sen! İşte budur o en büyük kurtuluş ve eriş.

Burada iki ayetin dua kısmını aldım. İbrahim peygamberin duası bu.

Bakara 127 -128 Ayetler şöyle başlıyor. İbrahim'in, İsmail'le birlikte, o evin ana duvarlarını yükselterek şöyle yakardıkları zamanı da an:

127 "Rabbimiz, bizden gelen niyazları kabul buyur; sen, evet sen, Semî'sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alîm'sin, her şeyi çok iyi bilirsin." 128 ."Rabbimiz! Bizi, sana teslim olmuş iki müslüman/Allah'a teslim olan kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi kabul et! Sen, evet sen, Tevvâb'sın, tövbeleri cömertçe kabul edersin; Rahîm'sin, rahmetini cömertçe yayarsın.