Taşkın Tuna, John Lennox, Caner Taslaman, Mustafa İslamoğlu, Fatih Orum, Celaleddin Vatandaş Kitapları

Menü

Sonradan müslüman olanları gördün. Bu insanlar Allah’ı aramaya başlamışlar ve bu yolda bazı delilleri görmüşler. Eğer Allah’ı tanıma derdin yoksa Allah’ın farkında bile olmazsın ama eğer tanımak istersen bazı kitapları okumak gerekir. Bunlar bilimsel doğruluğu ispatlanmış kitaplardır. Bu kitaplardaki bilgiler tesadüften öte bu dünyadaki düzenin sahibini gösteriyor. Allah zaten bunları göstereceğini bildirmiş.

Fussilet
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

53. Evet, Biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada, gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz; ta ki Kur'ân'ın, Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahid olması yetmez mi?

Âyetlerin gösterilmesi başlıca şu iki şekilde açıklanır: 1. Kur'ân'ın dâvetinin kısa zamanda dünyada yayılması. 2. Allah'ın insanlara yeryüzünde ve gökte, Kendi varlığına ve birliğine dair delilleri göstermesi. Kur'ân'da bildirdiği birçok hakikatin insanların yaptıkları bilimsel keşiflerle iyice anlaşılarak, Kur'ân'ın Allah katından geldiğini anlamaları.

Casiye
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Ha, Mim.

2. KİTABIN indirilmesi, güçlü ve hikmet (doğru karar/hüküm) sahibi Allah’tandır.

3. Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için elbette ayetler (çeşitli bilim konuları) vardır.

4. Sizin yaratılışınızda ve yaydığı canlılarda da, kesin inanan bir kavim için (düşünüp araştırılması gereken) ayetler/ibretler/dersler/bilim konuları vardır.

5. Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah’ın gökten indirdiği rızıkta/yağmurda, ölümünün ardından onunla (yağmur ile) yeri diriltmesinde ve rüzgârları (değişik yönlerden) çevirip estirmesinde, aklını kullanan bir kavim için göstergeler/işâretler vardır.

6. İşte bunlar Allah’ın ayetleri!.. Onları sana gerçekle okuyoruz/bildiriyoruz. Öyleyse Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

İş insanlara düşüyor. Bu delillerin olduğu kitaplardan bilgi edinmek gerek ki bu düzenin sahibini tanıyabilesin. Allah’ı tanıyabilmek doğaya, biyolojiye, evrene hangi gözle baktığına bağlıdır. Buralarda basiret sahipleri için deliller var.

Enam
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. 104.DOĞRUSU size, Rabbinizden basiretler (anlama ve kavrama araçları) gelmiştir! Artık kim görürse, yararı kendisinedir. Kim de (gerçeği görmekten kaçınırsa) körelirse kendi aleyhinedir.

Ve: “Ben sizin bekçiniz/koruyucunuz değilim” (de).

105. İşte böylece; ayetleri çevire çevire açıklıyoruz. Sana (onlara ayetleri okurken): “Sen bunların dersini almışsın” diyorlar. Oysa Biz öğrenmek isteyen bir toplum için, herkesin anlayacağı şekilde ayrıntılı olarak açıklıyoruz!

Allah Nasıl Kavranır?

İstersen Allah nasıl kavranır dersini dinleyebilirsin.

Herşey insanın kendi çabasına bağlı.

Enam
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

125. Allah kim doğru yola gitmek/gelmek isterse; onun gönlünü Müslümanlığa/İslam’a/teslimiyete açar. Kim de sapıklığı dilerse/isterse/tercih ederse, onun gönlünü tıkanık, dar kılar; sanki gökyüzüne yükseliyormuş gibi!.. Allah işte böylece, gerçeklere inanmayan kimselerin üzerine pisliği çökertir!

Casiye
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

22. ALLAH gökleri ve yeri bir hesap ile yarattı. Ta ki, herkes kazandığıyla karşılık görsün! Onlara zulmedilmez.

23. ŞİMDİ SEN, arzusunu ilâh edinen ve Allah’ın bilgisi dahilinde kişiyi kendi sapıklığında bıraktığı; işitmek istemeyen, düşünmekten kaçan, görmek istemeyen kimseyi gördün mü? Artık Allah’ı dinlemedikten sonra onu kim doğru yola iletebilir? Hâlâ düşünmüyor musunuz?

Rum
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

52. Şüphesiz ki sen ölülere işittiremezsin! Ve çağrıyı; arkalarını dönmüş giderlerken, sağırlara da duyuramazsın!

53. Görmek istemeyenleri de (düşünce körlüğü içinde olanları), sapıklıklarından (kurtarıp) doğru yola iletemezsin! Sen ancak ayetlerimizi düşünen, araştıran, inanan kişilere işittirirsin. Onlar teslim olan/müslim kimselerdir.

İnsanlar eğer arkasını dönüp gitmez araştırırsa, hakka yönelirse Allah yardım edecektir.

Enfal
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

23. Allah onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi, elbette onların işitmelerine yardım ederdi. Onlarda yöneliş olmadığı için işitseler bile, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi.

O yüzden burada tavsiye ettiğim kitapları oku.

Allah'ın Delillerini Görmeden Nasıl Büyüklüğünü Kavrar ve Anarsın?

üslümanların özelikle burada tavsiye ettiğim ya da bunlara benzer kitapları okuması gerekir ki Allah’ın yüceliğini, büyüklüğünü biraz olsun anlayabilsinler. Aklımızın alabildiği ölçüde biraz olsun yüceliğini kavramak gerekir. Bu neden önemli? Allah diyor ki “Beni anın”

Bu ayetler peygamberimize [sallallahu aleyhi ve sellem] hitaben, o bizim örneğimiz olduğu için bu ayetler bize de.

Mümin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

55. Öyleyse sen sabret/bekle! Şüphesiz Allah’ın sözü gerçektir. Günahın için bağışlanma dile. Rabbini akşam sabah överek tesbih et

İnsan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

23. (RASÛLÜM;) Kur’an’ı sana bölümler halinde Biz indirdik! 24. Artık Rabbinin hükmüne/kararına (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.

25. Sabah vaktinden Akşam vaktine kadar Rabbinin adını an; (Allah için yapılması gereken ne varsa onları yaparak geçir.)

26. Gecenin bir kısmını O’na secde ile geçir, gecenin uzun (yatsı ile sabah namazını kapsayan) bölümünde de (gerek Kur’an’ı anladığın dilde okuyarak ve gerekse nafile/fazladan ibadetler yaparak) O’nu tesbih et.

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

41. EY İMAN EDENLER! Allah’ı çokça zikredin/hatırlayın/anın.

42. Onu sabah akşam tesbih edin/çokça aklınıza getirin.

43. O’dur sizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran, melekleri de sizin için bağışlanma dileyen ve müminlere karşı da çok merhametli olan!

Vakia
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

96. ÖYLEYSE, büyük Rabbinin ismini ulula/tesbih et/yücelt!

Allah’ı görmeden bilmeden nasıl anıp, adını yücelteceğiz? Yarattığı, kurduğu düzeni okursan biraz olsun bu düzenin ne kadar muhteşem olduğunu görebilirsen ki bunlarda dış dünyada ki ayetlerdir, o zaman Allah'ın ne kadar büyük olduğuna dair bir fikrin olur. O zaman üsteki ayetteki “yüce rabbinin ismini yücelt” ifadesinin sandığından daha büyük bir şey olduğunu kavrarsın.

Bu kitaplar alttaki ayetin bildirdiği bilim adamlarının araştırıp ortaya çıkardığı, Allah’ın var olduğunu ispatlayan belgelerdir.

sebe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

6. BİLİM ADAMLARI/gerçekleri araştıranlar, Rabbinden sana indirilenin, gerçeğin ta kendisi olduğunu bulurlar. Ve O üstün ve övgüye lâyık olanın yoluna ilettiğini de!..

Eğer beni tanıyorsan bir ricam var, bu kitaplardan bilgi sahibi olmadan benimle "Allah yok evrim var, Kur'an'da eskilerin masallarıdır" diye tartışmalara girme, bir yere varamayız çünkü. Bu kitaplar ve daha niceleri delildir. "Ben bu kitapları okumam seninle de tartışmaya girmem" diyorsan sen bilirsin, karar senin. Ama okumaya bilgi edinmeye başlarsan ibrahim suresi 4. ayetteki "Hidayet için çalışan kimseyi de doğru yola iletir" kısmını yaşamaya başlarsın. Bu bir süreçtir. İnsan okudukça düşündükçe bazı şeyler netleşiyor, zaten o zaman Kur'an'a inanmaya başlıyorsun. Bu büyü falan değildir, Allah’ın sen çalışıp gayret ettiğin için yol göstermesidir.

Okumanı Tavsiye Ettiğim Kitaplar

Bu kitapları sırf bana yanlış, tutarsız vb olduklarını göstermek için okuyup başka türlü tartışmalara girmek istersen kendine iyi bak, hayatta başarılar, ben yokum.

Celaleddin Vatandaş

- "Hz Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti, 2 cilt." Bu kitabı mutlaka oku, peygamberimizin hayatını islam davetiyle yani hangi ayetlerin hangi olaylar için indirildiğini göstererek yazılmış bir kitap.

Taşkın Tuna www.taskintuna.com

1 - Muhteşem Tasarım

2 - Ol Dedi, Oldu 1

3 - Ol Dedi, Oldu 2

John Lennox

- Aramızda Kalsın Tanrı Var

Caner Taslaman www.canertaslaman.com/

1 - Big Bang Ve Tanrı

2 - Evrenden Allah'a

3 - Allah Felsefe ve Bilim

Emre Dorman www.emredorman.com

Modern Bilim - Tanrı Var

Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var

Mustafa İslamoğlu

1 - Üç Muhammed

2 - 99 Esma 99 Dua

3 - Kur'an'a Göre Esma- i Hüsna - 3 Cilt

4 - Hasan el Basri kader risalesi ve şerhi

Fatih Orum

"Kur'an' ve Sünnet Temelinde Kur'an'ı Anlama Usulu" Bu satırları yazarken bu kitabın satışı tükenmişti, satışa çıktığı vakit bu kitabı okumanı tavsiye ederim.

Abdülaziz Bayındır

1 - Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

2 - Tarikatçılığa Bakış

2 - Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk

3 - Ticaret ve Faiz

Bu kitaplardan bilgi sahibi olduktan sonra aşağıdaki 190. ayetdeki “aklını düzgün kullananlar için elbette ibretler vardır” ifadesi bir anlam kazanacak ve tesadüflerin olma ihtimali olmayan yüksek fizik ve matematik ile yaratılan bu evreni 191. Ayetteki gibi " Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru " diye dua etmek çok daha anlamlı olacak. Yaratılışın tesadüflerle ilgilisi olmadığını ve ancak matematik formüllerle izah edilebildiğini idrâk ettikten sonra bunların boşuna yaratılmış olamayacağını, bir amacın olması gerektiğini de idrâk edeceksin.

Ali İmra
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

189. GÖKLERİN ve yerin hükümranlığı/imparatorluğu Allah’ındır. Allah herşeye hakkıyla gücü yetendir.

190. GÖKLERİN ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklını düzgün kullananlar için elbette ibretler vardır.

191. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı hatırlarlar (düşünürler). Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde de düşünürler: “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.

192. “Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur”.

193. “Rabbimiz! Biz; ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.”

194. “Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz Sen vadinden dönmezsin.”

Allah’ın bu duaya verdiği cevap.

Ali İmra
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

195. Rableri, onlara şu karşılığı verdi: “Ben; erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın yaptığını zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler; savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir ödül olmak üzere, onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Ödülün en güzeli Allah katındadır.”

Evrenin, dünyanın canlıların yaratılışı hakkında bilgi sahibi olunca o zaman Allah’ın yüceliğini düşünmeye başlarsın, "yeri göğü bu kadar muhteşem bina eden ve insanoğlunu burada hayat veren Allah, bunları boşu boşuna yaratmış olamaz, hiçbir amacı yoksa bu dünyanın ne diye yaratılsın ki, demek ki bir şey bekleniyor." Doğru, o şey Allah’a kul olmaktır. Allah'ın dünyayı boş yere yaratmadığına dair bazı ayetleri çıkardım, buradan okuyabilirsin. Allah'ın dünyayı yaratma sebebi