Peygamberimiz (a.s) ve Şirk


Amellerimiz Peygamberimize Arz Ediliyor Mu?

Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.(Koloseliler 3:17)

Bu cümle Hıristiyanların "Koloseliler" kitabından. Bu kitabı Pavlus yazmış. Pavlus Hıristiyanlığı bozan kişi. Bugünkü İncile bakarsan Pavlus'un mektuplarıyla dolu olduğunu görürsün. İncilin orijinalini Allah gönderdi, Allah'ın gönderdiği kitapta Pavlus'un mektupları ne arıyor? Buradan anla ki Hıristiyanlık tahrif edilmiş bir dindir. İsa peygamberi Rab yaptılar. Nasıl çelişkiler içinde olduklarını yazmayacağım, onun yeri burası değil. Hıristiyanlar nasıl ki İsa peygamberi Rab yaptıysa müslümanlar da bizim peygamberimizi Rab yapma aşamasındalar. Bir kaç yüzyıl sonra "Muhammed Rab" demeye başlarlarsa benim için sürpriz olmaz. Diyorlar ki "bizim amellerimiz peygamberimize arz olunuyor." Hadis dedikleri Metin bu;

Uydurma Hadis

Hâkim-i Tirmizi, «Nevâdir»de Abdulgafûr bin Abdulaziz´de , babasından, dedesinden, rivayet ettigine göre Resûlullah (Sallallahû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmustur:

"Ameller, pazartesi ve perşembe günleri Allah´a arz edilir. Cuma günü de peygamberlere, anne ve babalara arz edilir. Onun hasenatiyle sevinirler. Yüzleri aklaşır, parlar. Öyle ise Allah´dan korkunuz, ölülerinize eziyet vermeyiniz." (bk. Nevadiru’l-Usul, 2/260)

Bir insan diyorsa ki "uydurma hadis yoktur, hadisler Allah'tan vahiydir" bu insanlar resul ve nebi farkını bilmiyor demektir. Bu konuyu Kur'an'ı Kim Açıklar sayfasında ele almıştım. O yüzden tekrar açıklama yapmayacağım. Kısaca şöyle yazayım, peygamberimiz islam, din, Allah vb konularında bir şey söylediyse bu Kur'an'a aykırı olamaz. Peygamberimize ait olduğu söylenen bir söz Kur'an'a aykırıysa bu söz ya sonradan uydurulmuş ya da içeri değiştirilmiştir. Üstteki metne göre ameller Allah'tan başka peygamberlere ve anne babalara da arz ediliyor. Bu ayet ne olacak şimdi?

Bütün İşler Allah'a Yükselir

Al-i İmran

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

109 - Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler, Allah’a arz edilir.

Uydurma hadisleri temizlemezsek böyle oluyor. Allah bütün işlerin kendisine arz edildiğini söylüyor. Peygamberimize ait olduğunu söyledikleri sözde amellerin peygamberlere, ana babalara da arz edildiğini söylüyorlar. Bir resul asla Kur'an'da olmayan bir şeyi söylemez çünkü bir çok ayette "resule düşen ancak tebliğdir" deniyor. Resulün tebliğinde Kur'an'da olmayan olmaz. Aslına bakarsan "ameller peygambere arz edilir" gibi hurafeleri kendilerini yüceltmek için kullanıyorlar. Peygamberimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi vesellem insanüstü tanrı gibi bir konuma getiriliyor ki kendi efendileri de herkesten üstün olabilsin. Hıristiyanlar İsa peygamberi tanrılaştırdı çünkü kilise de tanrı adına iş yapabilsin istediler. İnsanları vaftiz etmek veya aforoz etmek buna örnektir. Hıristiyanlar diyor ki "Allah İsa'da tecessüm etti" yani İsa peygamber aslında yeryüzünde Allah'ın beden bulmuş haliydi. Aynısını İsmailağa cemaatinin tepesindeki Mahmut efendi için söylediler. Youtube'da Ete Kemiğe Büründüm Mahmud Diye Göründüm diye ara, 30 saniyelik bir video var ona bak.

Allah'ın Hesap Günü Peygamberlere Soracağı Soru

Hadis denen bu sözü kontrol edelim; peygamberimiz şu anda yaşıyor mu? Bizden haberdar olabilir mi? Ya da daha geniş soralım, her hangi bir peygamber insanların neler yaptığından haberdar mıdır? Bu yazdıklarımı ayetlere dayandırmazsam benim de diğerlerinden farkım kalmaz. Bakacağımız ayetler Maide suresinde, örneğimiz de İsa peygamber. Allah hesap günü bütün peygamberlere soru soracak, mealen "tebliğ ettiğiniz dine nasıl karşılık verdiler?" Peygamberlerin cevabı alttaki ayette yazıyor.

Maide

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

109 - Allah, elçilerini bir araya toplayacağı gün onlara: “Nasıl karşılandınız?” diye soracak, onlar da Bizde bir bilgi olmaz;“ bütün gaybı (her şeyin içyüzünü)[*] sen bilirsin” diyeceklerdir.

Hz İsa Geri Gelecek Mi?

Eğer amellerimiz peygamberimize arz edilseydi koyu yerdeki gibi bir cevap olur muydu? İsa peygambere bugün Rab diyorlar, üstte bahsettim. Bütün dünya müslümanlar dahil İsa peygamber geri gelecek diye bekliyor. İsa peygamber bugün gelse kilisenin kendisini "tanrı" yaptığını görürdü değil mi? Hıristiyanlara bir şeyler derdi. Hatta muhtemelen çok kızardı. "Ben Rab değilim, sadece Allah'ın elçisiyim" derdi. Alttaki ayette İsa peygamberin hesap günü yapacağı konuşmayı oku, öyle devam edeyim.

Maide

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

116 - Allah kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah’ı bırakarak beni ve anamı ‘iki ilah edinin’ dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için sözkonusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette Sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben, Sende olanı bilemem. Şüphesiz ki, yalnızca Sen gaybları (görülmeyenleri) hakkıyla bilensin.”

117 - “ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kul olun (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim ama ne zaman ki benim canımı aldın/vefat ettirdin, artık üzerlerine gözetleyici yalnız Sen oldun.A Sen her şeye hakkıyla şahitsin.”

İsa Peygamber Kilisenin Kendisini İlah Yaptığını Hesap Günü Öğrenecek

İsa peygamber Allah'ın sorusuna ne cevap veriyor? Koyu belirttiğim yerdeki cümleyi söylüyor, İsa peygamber dünyadayken insanların yaptıklarına şahitmiş ama ölünce kimin ne yaptığından haberi olmamış. Demek ki bugün kilisenin kendisini "tanrı" yaptığından hiçbir zaman haberdar olamayacak. Eğer İsa peygamber bugün gelseydi kilisenin kendisini "tanrı" yaptığını görecek ve bir şeyler diyecekti değil mi? O zaman ahiretteki bu konuşmada şöyle bir şey demesi gerekmez miydi? "Beni dünyaya geri gönderdiğinde beni ilah yapmış olduklarını gördüm, onları uyardım" ama böyle bir ifade yok. Üstteki ayetlerden İsa peygamberin insanların yaptıklarından haberi olmadığı çok açıktır. İsa peygamber ölmüş, öldüğü için dünyada ne olduğundan haberi yok. Geri de gelmeyecek. İsa peygamberin neden geri gelmeyeceğini Hz İsa Geri Gelecek Mİ? sayfasında görebilirsin. Allah peygamberimizin de öldüğünü söylüyor.

Peygamberimiz Ölmüştür

Zümer

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

30. Şüphesiz, sen öleceksin.

Şüphesiz, onlar da ölüp gidecekler!

31. Sonra siz,

kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız!

Gördüğün üzere Allah peygamberimizin öldüğünü söylüyor. Peygamberler öldü, hesap günü Allah kendilerine “Nasıl karşılandınız?” diye sorunca bir şey bilmediklerini söyleyecekler. Bir de çok kısa video göstereyim.

Peygamberimiz Bizi Görüyor Mu? (3 dakika)

"Sen Olmasaydın Alemleri Yaratmazdım" Hadisi

Bütün bu hurafeleri temizlemek yerine başka hurafelerin peşinden gidiyorlar. Levlake hadisi var. Güya Allah, peygamberimiz için "sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" demiş. Bunu bütün tarikatlarda görebilirsin. Uzun bir hadiste Âdem, cennetten çıkarıldığında, Allah’a “Muhammed’in hürmetine affet” diye istekte bulunduğunu, Allah’ın onu yaratmasaydım seni de yaratmazdım dediğini anlatıyorlar. Yani peygamberimiz yaratılabilsin diye yaratıldı kainat diyorlar. Bu insanlara şirki anlatamadıktan sonra böyle konuları anlatmak mümkün değilidir. Düşünmüyorlar, akıllarını kullanmıyorlar. Hurafelerden kafalarını kaldırıp biraz araştırma yapsalar aynı sözü Pavlus'un Koloseliler'e yazdığı mektupta geçtiğini görecekler. Hıristiyanlar da her şey İsa için yaratıldı diyorlar. Koloseliler 1 mektubundan kopyaladım.

Mesih’in Kimliği ve Görevi - Koloseliler 1

15 Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. 16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. 17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir. 18 Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur. 19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. 20 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.

Allah Dünyayı Neden Yarattı?

Müslümanlar her şey peygamberimiz için yaratıldı diyor, hıristiyanlar da her şeyin İsa peygamber aracılığıyla, İsa peygamber için yaratıldığını söylüyorlar. Bu, peygamber yarıştırmaktan başka bir şey değildir. Peki Allah bu dünyayı ne için yaratmış bunu bildirmemiş mi? Elbette bildirmiş.

Mülk

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

1 – Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.

2 – Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azizdir, gafurdur (üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur).

İnsan

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

1 – Dehrin (zaman) akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı.

Dehr: “Kainatın başlangıcından son bulmasına kadar sürecek müddet, yani zamanın tamamı” demektir.

2 – Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz; bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık.

3 – Ona yolu da gösterdik: artık ister şükreder, ister nankör ve kafir olur.

İnsanoğlu Yaratılmadan Diğer Her Şey Yaratılmıştı

Bu ayetlerden çok var. İnsan suresinin ilk ayetine bak. İnsan yaratılmadan önce bu dünyadaki her şey yaratılmıştı. En son insan yaratıldı. "Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım" ifadesi Allah ve peygamberimizin hiçbir şey yaratılmadan evvel var olduğunu çağrıştırıyor ama üstteki ayete bak insan var olmadan önce büyük bir zaman geçmiş. İnsanın yaratılma amacı Mülk suresinde yazıyor Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için. Bunun Muhammed (a.s) dünyaya getirmekle hiçbir alakası yok. Evrene bakınca ucu bucağı bilinmeyen bu evrende Samanyolu galaksisinde dünya gezegeninde yaşayan bizlerin yaratılış amacı imtihan olmak, Allah'ı bulmak, kabul etmek, ona göre yaşamak. Allah bizi cennete gidelim diye yaratmıştır.

Al-i İmran

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

133 – Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar ve müttakiler için hazırlanmış bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun!

Dünyada bulunma amacımız bu. Kainatın diğer yerlerinde ne var bilmiyoruz. Belki farklı galaksilerde benzer dünyalarda bizim gibi insanlar yaşıyordur. Belki hiç bilmediğimiz ama yine Allah'ın yarattığı bir düzen olan yerler vardır, bilemiyoruz. Bizim tarikatlara bakarsan bilmediği kainat için "Hz Muhammed olmasaydı yaratılmazdı" diyorlar.

Üstteki ayetleri gördün. İnsanlar Muhammed peygamber yaratılabilsin ya da her şey İsa peygamber için yaratılmıştır diye bir anlam görebiliyor musun? Bütün insanların yaratılış amacı özetle imtihan ayetlerinde yazıyor. Bu yöntem uydurma hadisleri temizleme yöntemidir. Hadis denen bir metin Kur'an'a uygunsa bu söz peygamberimizindir ve Kur'an'ın açıklamasıdır, eğer Kur'an'a uygun değilse peygamberimize ait olması mümkün değildir, sonradan uydurulmuştur.

Hz Âdem Dünyada Bir Bahçede İmtihan Oldu

Levlake sözünün peygamber yarıştırmak olduğunu bir kenara bırakırsak, bir kere Âdem dünyada bir bahçede yaratıldı. Cennet bahçe demek. Âdem ve eşi o bahçede imtihan oldu ve kaybettiler. İnsanlar öyle bir şey anlatıyor ki Âdem kıyamet sonrası gidilecek cennete yaratıldı diyorlar. Daha başta çuvallıyor.

Hz Âdem Hangi Cennetten Çıkarıldı? (7 dakika)

Hz Muhammed'in Peygamber Seçilmesi Hz İbrahim'in Duasıdır

İşin aslı Hz Muhammed'in peygamber seçilmesi Hz İbrahim'in duasının kabul olunmasıdır. İbrahim peygamber Kabe'yi bulup restore ederken Allah'a dua etmiş. Tabi eşi dostunu bu bölgeye yerleştirdiğini unutmamak lazım.

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

127 - İbrahim, İsmail ile beraber Kâbe’nin temellerini yükselttiği sırada şöyle yalvardı: “Rabbimiz, bunu bizden kabul et, dinleyen de bilen de Sen’sin!”

128 - “Rabbimiz! İkimizi sana teslim olmuş kişiler yap, soyumuzdan gelenlerden de sana teslim olmuş bir toplum oluştur! Bize menâsikimizi (hac ve umre ibadetlerini yapacağımız yerleri) göster[*] ve yönelişimizi (tevbemizi) kabul et! Sana yönelenleri (tevbe edenleri) kabul eden, iyiliği bol olan Sen’sin!”

[*] İbrahim aleyhisselam, “Bize göster” dediği için hac ve umre ibadeti yapılan yerlerin daha önce bilindiği ama kaybolduğu anlaşılır. Kaybolma Nuh tufanında olmalıdır. (Bkz. Taberî, Ali-i İmran 3/96)

129 - “Rabbimiz! Bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin âyetlerini okusun! Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin![*]Üstün olan, doğru karar veren Sen'sin!”

[*] (Bakara 2/151)’de bu özelliklere sahip olan kişinin Muhammed aleyhisselam olduğu belirtilmektedir.

Son ayetin açıklamasında da görüyorsun Bakara 151 bu duanın kabul olduğunu söylüyor, ayet aşağıda.

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

151 - Nitekim (iyiliklerimi tamamlayayım diye) içinizden size bir elçi gönderdim. O size âyetlerimizi okur, sizi geliştirir, size Kitab’ı ve hikmeti öğretir, size bilmediğinizi öğretir.[*]

[*] Bu âyet, İbrahim aleyhisselamın Mekke’de yaptığı duanın kabul edildiğini gösterir. (bkz. Bakara 2/129)

Peygamberimizin Veda Haccında Sorduğu Soru

Hz Muhammed Allah'ın elçilerinden biridir, son nebidir. Allah ona Kur'an'ı vahyetti, o da görevini yaptı. Veda Haccında öyle soruyordu.

"Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz?" Ashab-ı Kiram cevap verdi:

"Allah'ın risaletini tebliğ ettin; Risalet görevini yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz." Rasulüllah şehadet parmağını göğe kaldırarak üç kez "Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!" buyurarak Arafat'taki hutbesini bitirdi.

Müslümanlar Peygamberleri Birbirinden Üstün Göremez

Peygamberimizi ilahlaştırmanın kimseye faydası olmaz. İlahlaştıranlar kaybeder. Allah bize Bakara yüz otuz altıda şöyle dememizi söylüyor.

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

136. (Onlara) deyin ki:

“Biz Allah’a, bize indirilene,

İbrahim,

İsmail,

İshak,

Yakub ve Yakuboğullarına indirilene;

Musa ve İsa’ya verilen ile bütün diğer peygamberlere,

Rablerinden verilene iman ettik.

Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz

ve

biz O’na teslim olmuş kimseleriz.”

Allah gördüğün peygamberleri saydıktan sonra bütün diğer peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik, Onlardan hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz dememizi istiyor. Bu kitaplardan hiç birisini diğerinden ayıramıyorsak peygamberlerden de hiç birisini diğerine üstün tutamayız. Allah kimin derecesinin kimden daha üstün olduğunu bilir ama bize düşen hiç birisini diğerinden ayırmamaktır. "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" sözü bu açıdan çok büyük hurafedir.

Peygamberimize Salavat Getirmek Ne Demek?

Aynı şekilde bir de peygamberimize salavat getirmek diye bir şey var. “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed” deyip peygambere salavat getiriyorlar. Bunu da bu ayet dayandırıyorlar.

Ahzap

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

56. Allah ve melekleri bu nebîye destek olurlar[*]. Ey inanmış kimseler! Ona siz de destek olun ve içtenlikle samimi davranın.

[*] Âyetin metninde geçen yusallûne =يُصَلُّونَ ‘nin türediği es-salât = الصَّلَاة kelimesinin kök anlamı, bir şeyi bırakmamak ve sürekli arkasında olmaktır. (Lisan’ul-Arab) Bu ayet Allah’ın Nebîmizi melekleriyle sürekli desteklediğini gösterir.

Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar

Bu çok yanlış bir şeye dönüşmüş. Ayette "salat" kelimesi geçiyor, bu destek anlamındadır. Ayetin açıklamasında da görüyorsun. Bunu tercüme ederken "salavat getirin" diye tercüme eden var. Bu ayetten hiçbir şekilde salavat getirin manası çıkmaz. Ayette Salavat kelimesi geçmediği için peygamberimizden hadis olarak geldiği iddia edilen "kim şu kadar salavat getirirse cennete girer/huri alır/cehennemden kurtulur" gibi sözler uydurmadır. Hiç Allah'ın bir resulü "bana şu kadar salavat okuyana Allah huri verecek" der mi? Ayette istenen şey salat yani destek; Allah ve melekleri o nebiye destek oluyor, ey müminler siz de destek olun. Bunu müslümanları uyuşturmak, işe yaramaz hale getirmek için değiştirmişler. Müslümanlar kendini geliştirmesin alsın eline tesbihi binlerce söz söylesin istemişler. Mezhep kitaplarını değiştirmişler, hadisler uydurmuşlar. Bu değişiklikleri yapanlar Yahudiler çıkarsa hiç şaşırmam.

Güzel Sözler Allah'a Nasıl Yükselir?

Konumuz peygambere salavat getirme diye bir iddia, genel anlamıyla yazayım; bazı sözleri, buna salavat da dahil, ne kadar çok tekrarlarsan o kadar sevap alırsın diyorlar. Bu Kur'an'a uygun mu? Fatır suresinin onuncu ayetinde güzel sözlerin salih amellerle Allah katına yükseleceği yazıyor.

Fatır

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

10 - Kim güçlü olmak isterse bilsin ki, bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri, yapılan iyi işler yükseltir[*]. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır.

Bu konuyla ilgili Mehmet hocadan bir video göstereyim. Bunu herkes duymalı. Bugün ülkemizde demokrasi olduğu için Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, Bayraktar Bayraklı vb hocalar öldürülmedi. Eğer eski zaman islam devletlerinde yaşasaydık, sana gösterdiği hocaları göremeyecektik çünkü onlar bu açıklamaları ilk yaptıklarında idam edilecekelrdi. Yaşadığın çağın kıymetini bil.

Peygamberimize Salât Etmek Nedir? Mehmet Okuyan (6 dakika)

Peygamber kalbinde ne kadar yer kaplıyor, ne kadar okudun, ne kadar kendini yanına koymaya çalıştın, Bedir de, Uhud da, Hendek de yanında olabilir miydin? Tebük savaşına çıkabilir miydin? O zaman ki en büyük ve düzenli ordunun, hırıstiyanların karşısına, yoksa geride münafıklarla mı kalırdın? Altmış derece sıcakta bayılacak gibi olana kadar yürüyüp, açlıktan midene taş bağlayabilir miydin? Bunları düşünmeden al tespihi eline, sıcak evinde, rahat döşeğinde ezbere “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed” de dur. Her gün bin defa desen ne olur? Papağandan farkın kalır mı? Kimsenin ibadetinin memuru ya da amiri değilim anlatmaya çalıştığım, hurafelerle peygamberimiz şirk aracı haline dönüştürülmüş. Kalbini imanla doldur, papağanlardan olma.