Peygambere salavat getirmenin anlamı nedir? Salavat getirmek ne demek? Peygamberi Doğru Anlamak ve Tanımak

Menü

Peygambere Salavat Getirmenin Anlamı Nedir?

"Peygamberimize salat etme" ifadesi ayette geçiyor.

Suat Yıldırım’ın meali, açıklaması var, oradan bir şey göstereceğim.

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

56. Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere hep salat (rahmet ve senâ) ederler. Ey iman edenler! Siz de o na salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin.

Allah'ın salatı: Nebîsini rahmetine mazhar etmesi, onun şanını yüceltmesidir. Meleklerin salatı Hz. Peygamber'in şanını yüceltme, müminler için duadır. Müminlerin salatı da, duadır. Selamları ise ona güven verme, ona kendileri tarafından vâki olabilecek zarar, saygısızlık gibi olumsuz durumlardan teminat verme anlamına gelir. Demek ki salat-u selam, Hz. Peygamber'in Allah Teâla tarafından getirdiği ne kadar ahkâm varsa hepsini kabul edip, devamlı sûrette ona verilen biatı yenileme mânasına gelir. Evet, her salavat bir tecdid-i biattır. Hatıra gelen bir soru da, Hz. Peygamber'in salata, dua ve rahmete ihtiyacı olmadığı halde bunun üzerinde önemle durmanın sebebidir. Cevap olarak şöyle denilebilir: Ümmetin Hz. Resulullaha ihtiyacı fazladır. Hele bu ihtiyaç, uzun ve tehlikeli, meşakkatli âhiret hallerinde son derece fazla olacaktır. Resul-i Ekrem (a.s.m)'ın bu itibarı, tabir caiz ise Allah Teâla nezdindeki bu kıymeti, ne kadar artarsa, bu imkânların kullanılması o derece fazlalaşacaktır. Her bir müslümanın ondan istifadesi daha da artacaktır. Demek ki salavat, nihayetsiz ümmetin, nihayetsiz ihtiyaçları ile ilgili olduğu için, ne kadar yapılsa yeridir. Ayrıca salavatla müminler Hz. Peygamber'e karşı görevlerini daha sık hatırlamakta, onun buyruklarıyla irtibata geçme ve ona olan sevgilerini artırma vesilesi bulmaktadırla

Suat Yıldırım salat için “tecdid-i biattır“ demiş. Kelime anlamına bakalım.

tecdid : Yenileme, tazelenme demektir.

biat : Bir kimsenin egemenliğini tanıma demektir

tecdidi biat : Biatını, bağlılığını, itimadını tekrarlamak, yenilemek.

Peygambere yapılan her salat ona olan bağlılığını bir kere daha yinelemek demekmiş. Peygamberimizin adı her geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem diyerek bu bağlılık tekrarlanmış olur mu? Ben peygambere salatın sohbet esnasında ezbere söylendiğini düşünüyorum. Hızlı konuşma anında kimse peygamberimizin adı geçerken sallallahu aleyhi ve sellem diyerek bağlılığını yenilediğini düşünecek kadar zaman bulamıyor ki. O yüzden ben bu sitede her sayfada peygamberimizin adı ilk geçtiğinde bilinçli, farkında olarak sallallahu aleyhi vesellem diyerek bağlılığımı gösteriyorum, daha fazla söylenmesi daha fazla bağlılık anlamına gelmeyeceği kanaatindeyim.

Suat Yıldırım’ın yukarıdaki açıklamada altı çizili cümleye dikkat ettin mi? İnsanlar peygamberimize salavat getirerek mahşer günü kendisini garantiye alacağını mı düşünüyor acaba? Bu düşünce peygamberimizi Allah’ın yanına ilah yapmaktır.

Aynı ayetin Sadık Türkmen meali

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

56. Şüphesiz Allah ve melekleri; peygambere salât etmekte/destek vermektedir. Ey inananlar, siz de onu (ve ona verileni) destekleyin (ve ölünceye kadar) gereken saygıyı ve itaati (destek vererek) yapın.

Kelimelerin diğer anlamlarıda çıkınca ayet daha anlaşılır oluyor. Ayetin bu manasıyla dinimizilam.com dan salavat getirmek diye bir yazı aldım, onu oku. İnsanlar bu salavat ile şirke girmişler haberleri yok.Salevat getirmek- dinimiz islam.pdf

Bir peygamberin "bana salat eden cehennemden kurtulur" demesi mümkün değildir. Peygamberimiz insanlara cehennemden kurtuluş bileti verecek hali yoktur. Kur'an cennete ve cehenneme girmenin şartlarını bildirmiştir. Bunların içinde peygambere salat etmek yoktur o zaman bu hadis denen sözler peygamberimize iftira ve uydurmadır. Allah bir kimseyi cehenneme atacak ama peygamberimiz "bu kişi bana çok selam gönderirdi" deyip onu cehennemden mi kurtaracak? Peygamberimiz kimi kimden kurtaracak? Haşa Allah'tan daha mı güçlü, daha mı çok sözü geçiyor? Ahzab 56 da geçen paygambere salat edin ifadesi başka bir manada olmalı yani cehennemden kurtuluş bileti şeklinde değil. Bir insan peygambere bağlıysa o zaman onun izinden ayrılmaz, peygamberin izinden yani Kur'an yolunu takip eden zaten kurtulur.

Abülaziz hocanın bu konu ile ilgili konuşmasını ve İhsan Eliaçık’ın bir yazısını paylaşacağım. Gayet güzel açıklamış. Ahsab 56 yı açıklıyor. Peygmberimize salavat getirmek ile ilgili bir soru sorulmuş,. “Allah ve melekleri peygambere salat eder, sizde edin” ayetinin gereği büyük bir çoğunluk “Allahümme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed” diyor. Meğerse biz bunu diyerek Allah’a sen yardım et diyormuşuz.

Salat ve Salavat Ne Demek?

İhsan Eliaçık'ın "Arkadaş Muhammed" Makalesi

"Arkadaş Muhammed"

Peygamberimiz ilahlaştırılmış Kur'an'da anlatıldığı şeklinden çıkartılmış, bu açıklamayla dinimizislam.com sitesinde anlatıldığı gibi salatın "cehennemden çıkış bileti" olmadığını peygambere destek vermenin onun yolundan gitmek olduğunu görmüş olduk.