Peygamberimiz Hz Aişe İle Kaç Yaşında Evlendi?


Klasik kaynaklara bakan biri Hz Aişe'nin doğumuna M.S 612, peygamberimizle evlenmesine de M.S 619 olarak görür. Buna bakıp tarihleri birbirinden çıkarıp "Muhammed Aişe ile yedi yaşında evlenmiş" diyor. Bir başka grup "Aişe annemiz evlendiğinde dokuz yaşındaydı" diyor. İnsanlar kimin yaptığı belli olmayan bu tarihlendirmeye inanıp araştırma yapmıyor. Başka kaynaklara da bakmak gerekir. Başka kaynaklara bakınca ben neler buldum yazayım; Hz Aişe peygamberimizle nişanlanmadan önce Mut’im ibn Adiyy’in oğlu Cübeyr ibn Mut’im ile nişanlıymış. Hz Aişe'nin babası Hz Ebu Bekir islam'a girince Cübeyr ibn Mut’im annesi Hz Aişe'yi istememiş, nişan bozmuşlar. Sebebi oğullarını da müslüman yaparlar diye korkmuşlar. Hz Aişe'yi babası beş yaşında başkasıyla mı nişanlamış? Bu saçmalık. "Yedi, dokuz oluyor da beş neden olmasın" dersen başka hesap gösteririm. Hz Aişe'nin ablası var, Hz Esma. Kitaplarda Esma ile Aişe'in yaş farkı on olarak geçiyor. Esma 595 senesinde doğmuş (kaynağı Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597; Hakim, Müstedrek 3/635.) On beş yaşında müslüman olmuş (kaynak Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597; Hakim, Müstedrek 3/635.) ve 695 yılında yüz yaşında ölmüş. Medine'ye hicret 622'da yapıldı. Esman'ın ölümü (695 - 622 = 73) hicretin yetmiş üçüncü senesine denk geliyor. Bu durumda Medine'ye hicret sırasında Esma yirmi yedi yaşında olur. Aişe ile aralarında on yaş olduğuna göre Aişe hicret sırasında en az on yedi yaşında olur. Tersten de gidebiliriz. Esma on beş yaşında müslüman olduysa, aralarında on yaş olduğundan, Esma müslüman olduğunda Aişe beş yaşında olur. Medine'ye hicret risaletten on üç sene sonra yapıldı. Hz Aişe Medine'ye hicrete kadar on üç sene Mekke'de kalmış oluyor, topla kaç ediyor, on sekiz. İki hesap hemen hemen örtüştü. Demek ki bu tarihler doğru. Peygamberimizin Hz Aişe ile Mekke'de evlendiğine dair rivayet olduğu gibi hicretten altı yedi ay sonra evlendiğine dair de rivayet var ki doğru olan Mekke'de evlendiğidir. İster hicretten önce evlensinler ister hicretten sonra, evlenirken Hz Aişe'nin en az on yedi yaşında olduğu kesindir. Okullarda matematik okutuluyor ya bunun için; İnsanlar açtığı ilk kitaptaki hesap kitaba inanmasın, kontrol etsin, kendi de hesap kitap yapsın diye.

Ahlaksız Alıntı

Ateist bir grup Fatih Orum'un evlilik yaşı makalesinden bir bölüm almış buna “bomba” deyip paylaşmış. Altta resmi ekledim. Fatih hoca sanki kız çocuklarının evlendirilebileceğini ve Hz Aişe’nin evlendiğinde dokuz yaşında olduğunu yazmış gibi göstermiş. Halbuki bu paragraf o yazıda geçen geleneğin uygulamasını gösteren bilgi. Fatih hoca bu makaleyi "Hz. Aişe’nin evlenmesi konusunda böyle inanılır ama bu doğru değil" diye yazmış . Öyle görülüyor ki bu grup makalenin tamamını okumamış, bu paragrafı cımbızlamış. Okusaydı yazının devamında evlenme yaşının reşit olduğu zaman ve Hz Aişe’nin 17-18 yaşında evlenmiş olduğunu yazdığını görürdü ve yazıya “bomba” başlığını atmazdı. Ateistlerin Allah yolundan alıkoymaya çalıştığına dair bir örnek bu.

Fatih Orum hocanın yazısı, ilk beş sayfa mezhep uygulamalarını anlatıyor, burayı istersen geçebilirsin. Beşinci sayfadan sonra evlenme çağının reşit olması gerektiğinin delillerini yazmış, sekizinci sayfada da Hz Aişe’nin kaç yaşında evlendiğini değerlendirmiş, dokuzuncu sayfadan sonra dipnotlar var. islam'da reşit olmadan evlenme yoktur, bu Kur'an'ın hükmüdür.

KUR’ÂN VE GELENEĞE GÖRE KÜÇÜKLERİN EVLENDİRİLMESİ MESELESİ - Süleymaniye Vakfı