Peygamberimiz Hz Aişe ile kaç yaşında evlendi? İslamda doğru bilinen yanlışlar

Menü

Peygamberimiz Hz Aişe ile kaç yaşında evlendi?

Nisa
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

6. Yetimleri, evlenme çağına[1*] gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma (rüşd)[2*] görürseniz mallarını kendilerine verin; büyüyüp geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, kendini engellesin; yoksul olan da maruf (Kur’an ölçülerine uygun)[3*] bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter.

[1*] Kur’an'da evlenme çağı kavramı olduğunun delilidir. Çocuk evlilikleri Kur’an’a uygun değildir.

[2*] Kur’an’a göre birinin ergenlik çağına gelmiş olması bile yeterli değildir. Onda rüşd(olgunluk) olmalıdır. Çünkü evlenmek isteyen kız ve erkek karşılıklı anlaşma yapacak(akit) ve mali yükümlülük altına girecektir. Mali yükümlülük ergenliğe ulaşmış bile olsalar çocuklara(rüşd olmayanlara) verilemez.

[3*] Maruf için bkz: Bakara 2/178 ve Bakara 2/231 ile dipnotları

Videoda bahsi geçen Fatih Orum’un yazısını paylaşacağım ama önce ateist bir grubun yaptığını göstermek istiyorum. Resim aşağıda, Fatih Orum'un o yazısından bir bölüm almış buna “bomba” diyor, resme bakarsan Fatih hoca sanki kız çocuklarının evlendirilebileceğini ve Hz Aişe’nin evlendiğinde dokuz yaşında olduğunu yazdığını zannedersin. Halbuki bu o yazıda geçen bir paragraf. Bu makaleyi genelde evlenme ve "Hz. Aişe’nin evlenmesi konusunda böyle inanılır ama bu doğru değil" diye yazmış . Öyle görülüyor ki bu grup makalenin tamamını okumamış, bu paragrafı cımbızlamış. Okusaydı yazının devamında evlenme yaşının reşit olduğu zaman ve Hz Aişe’nin 17-18 yaşında evlenmiş olduğunu yazdığını görürdü ve yazıya “bomba” başlığını atmazdı. Ateistlerin Allah yolundan alıkoymaya çalıştığına dair bir örnek bu.

Fatih Orum hocanın yazısı, ilk beş sayfa mezhep uygulamalarını anlatıyor, burayı istersen geçebilirsin. Beşinci sayfadan sonra evlenme çağının reşit olması gerektiğinin delillerini yazmış, sekizinci sayfada da Hz Aişe’nin kaç yaşında evlendiğini değerlendirmiş, dokuzuncu sayfadan sonra dipnotlar var. Oku ki doğruyu görebilesin, islamda reşit olmadan evlenme yoktur, bu Kur'an'ın hükmüdür.

KUR’ÂN VE GELENEĞE GÖRE KÜÇÜKLERİN EVLENDİRİLMESİ MESELESİ - Süleymaniye Vakfı

Hz Aişe'nin Evlilik Yaşı - Caner Taslaman

Caner Taslaman bu çağın bence çok önemli filozoflarından biri. Big bang den doğada gördüğümüz ayetlere kadar din ve bilim konusunda çok önemli görüşleri var. Katıldığı programları kaçırmamaya çalışırım. Bu da onun anlattıkları.

Küçük Çocukların Evlendirilmesi Dersi

Bütün bu açıklamalar üzerine Kur'an'da yer alan hükümlerle küçük çocukların evlendirilemeyeceğini anlatan dersi dinleyebilirsin. Mezheplerin görüşleri değil Kur'an' ayetlerinin hükümleri anlatılıyor.

Hz Aişe'nin kaç yaşında evlendiğini gördün, çocukların evlendirilemeyeceğini de gördün, çocukların evlendirilebileceği kararını islam değil mezheplerin aldığını da gördün, peşine kimin kiminle nasıl evleneceği dersini de gördün, demek ki ateistlerin tepkisi islama değil mezheplere olmalıymış. İslam her şeyin ölçüsünü belirlemiş ama insanlar sonradan bu ölçüyü bozmuş ve bugünkü din anlayışı ortaya çıkmış. Bununla alakalı ateistlerin bir itirazını daha göstereceğim, boşanma ile ilgili bir ayette geçiyor. Mezheplerin ortaya koyduğu çocukların evlendirilebileceği hükmü bu ayetin yanlış tercümesinden kaynaklanıyor.