Önceki Kitaplarda Hz Muhammed


Benim garip karşıladığım durumlardan biri de bazı insanlarda Allah’a çok kuvvetli inancı olmasına rağmen bütün kutsal kitapların uydurulduğunu düşünenlerin olması. Allah’ın varlığında en ufak bir şüphesi olmayan hatta belki bazı müslümanlardan daha fazla Allah inancı olup da kutsal kitapların senin benim gibi insanlar tarafından yazılmış olduğunu düşünenler var. Ben bu insanlara Kur'an hakkında doğru, ikna edici bilgi verilmediğini düşünüyorum. İlahî kitapları insanların yazdığını düşünenler bu durumda acaba şöyle mi düşünüyordur; Musa diye biri çıkmış Firavunun elinde işkence gören israiloğullarını kurtarmak için bir kitap yazmış, yüzyıllar sonra İsa diye biri çıkmış bakmış ki tevratta ağır hükümler var "ben bunları hafifleteyim" demiş incili yazmış, bunu yazarken de ileriye yönelik kendisinden yüzyıllar sonra biri daha kalkar da bir kitap daha yazmaya karar verirse "ben incile onun geleceğine dair birkaç ayet yazayımda o bari bizim kadar zorlanmasın, önceki kitapda kendisine dair işaretler olduğunu söylesin" demiş. Böyle mi düşünüyorlar acaba? Bu insanların Allah inancı olduğunu bir kez daha vurgulayayım, diyelim ki buna benzer bir düşünceleri var, peki Allah bu durumda ne yapıyor? İddialarına göre Kendi adına dört kitap uyduruldu, Allah bu kâinatı, dünyayı adına kitap uydursunlar diye mi yarattı? Önceki bölümlerde big bang, genişleyen evren, güneş ve ayın yörüngesi ile ilgili hem bilimsel veriler hem de ayetler örtüşüyor. Bunlar bir insanın tahmin üzere yazacağı şeyler değildir. Bir yaratılış gerçeği var. Yaratılış varsa o zaman bu dünyanın bir amacı olmalı. Boş yere insanların bazısı güzel hayat sürsün bazısı kötü hayat sürsün sonrada ölüp toprak olup gitsinler diye bu dünya yaratılmış olması çok saçma bir fikirdir. Bu dünyanın amacını peygamberler toplumlara bildirmiş. Genel olarak peygamberler uyarıcı ve müjdeci olmuşlardır.

Yahudiler Muhammed Aleyhisselamı Neden Kabul Etmedi?

Yahudiler son bir peygamber geleceğini çok iyi biliyordu. Hatta Medine'ye yerleşenler oldu. Tevrat'ta gelecek peygamberin Medine civarına geleceğinin işaretleri var. Bu tarihi bir gerçek. Deistler Kitapları red ettikleri gibi Yahudilerin Medine'ye yerleşmesini de mi red edecekler? "Hayır Yahudiler gelecek peygamber beklentisiyle Medine'ye yerleşmedi" demek yerleşmiş oldukları gerçeğini değiştiriyor mu? Bugün Kitabı Mukaddes'i yani Tevrat ve İncil, aç bak, yeni bir peygamber geleceği hala yazıyor. Hatta o ayetleri göstereyim.

İncil'de Hz Muhammed

1. Hz. İsa dedi; “Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutun. Ben de Rab’den dileyeceğim ve O size başka bir Faraklit verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun.” (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 15-16)

2.  Hz. İsa dedi; “Benim adımla Rabbin göndereceği Faraklit size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.” (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 26)

3.  Hz. İsa dedi; “Faraklit geldiği zaman iman edesiniz diye, gelmeden önce size şimdi söyledim.” (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 29)

4.  Hz. İsa dedi; “Rab’den size göndereceğim Faraklit geldiği zaman, O benim hakkımda tanıklık edecektir...” (Yuhanna, Bâb 15, Âyet: 26) 

5.  Hz. İsa dedi; “Ama size gerçeği söylüyorum, benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem, Faraklit gelmez... Ama gidersem onu size gönderirim.” (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 7)

6. Hz. İsa dedi; “...Ama Faraklit gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacaktır. Ne işitirse onu söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.” (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 13)

7.  Hz. İsa dedi; “...O Faraklit beni yüceltecek, çünkü benimkinden alacak ve size bildirecek.” (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 14)

Bu ayetlerde "faraklit" yazıyor ama Yahudiler bunu değiştirip "faraklet" yapmışlar. Bir harfi değiştirerek peygamberimizin geldiğini gizlemişler. "Faraklet" öğüt veren kişi demek. Bunu i ile "faraklit" yazınca anlamı övülmüş kişi oluyor. Muhammed'in anlamı övülmüş kişi demek. O dönemi düşün; Yahudilerin kitaplarında gelecek peygamberin adının anlamı övülmüş kişi yazıyor. Araplardan bir peygamber çıktığı haberleri geliyor adının anlamı övülmüş kişi. Deistleri anlamıyorum, onlar da Yahudiler gibi bu yazdıklarımı görmezden geliyor.

Yahudiler Gelecek Peygamberi Hz Yakup'un Soyundan Bekliyordu

Yahudiler son bir peygamber geleceğini çok iyi biliyordu. Bu kitaplarında yazıyordu ama kendi soylarından yani hz Yakup’un soyundan bekliyorlardı ama Allah Hz İsmail’in soyundan hz Muhammed’i seçti. Peygamber kendi soylarından gelmediği için kabul etmediler. Burada Arapları beğenmeme, kıskançlık vb konularda söz konusudur. Yahudilerin asıl maksatları Hz Yakup’un soyundan gelecek olan peygamberle Araplara üstünlük kurmaktı ama kitaplarında yazan bekledikleri peygamber beğenmedikleri Araplardan gelmiş oldu. Halbuki aynı soydur Hz Yakub'un babası Hz İshak'tır. Hz İsmail ile Hz İshak kardeştir ve ikisi Hz İbrahim'in oğludur. Yani bekledikleri peygamber Hz Yakup'un amcasının soyundan gelmiş ama kitaplarında yazan peygamber küçük gördükleri, beğenmedikleri Araplardan çıkınca kabul etmediler, Bu peygamberi kabul etmemek için ayetleri gizleme gayreti gösterdiler. Bunlar gizli bilgiler değil, ben çok gizli kitapları arayıp bulmadım, çok özel kütüphanelere de gitmedim, herkesin ulaşabileceği kitaplarda bunlar yazıyor. Siyer tarihini okumak isteyen, araştıran bunları görebilir. Durum böyleyken Allah yahudilere şöyle demiş.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

87. Ant olsun, Musa’ya Kitabı verdik. Ondan sonra birbiri ardınca peygamberler gönderdik.Meryem oğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Sizin atalarınıza her ne zaman bir peygamber, hoşlarına gitmeyen bir şey getirdiğinde, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp, bir kısmını da öldürmediler mi?

88. Ama onlar (atalarınız): “Kalplerimiz muhafazalı” dediler. Hayır, öyle değil! Allah onları zulümleri sebebiyle lânetledi (azarladı, kovdu). Onlardan pek azı iman etti.

89. Ve ne zaman kendilerine, yanlarındakini tasdik eden bir kitap gelince onu inkâr ettiler. Oysa daha önce (bu kitabı getirecek peygamber ile) inkârcılara (Arap müşriklerine) karşı, fetih için yardım istiyorlardı. Nihayet, tanıyıp bildikleri (bu peygamber), kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti inkârcıların üzerine olsun!

90. Kendilerini ne kötü bir şey karşılığında sattılar! Allah’ın indirdiğini inkâr ederek… Allah’ın indirdiğini çekemediler/kıskandılar; O’nun lütfundan dilediği (rasûl seçtiği) kullarına!.. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkâr edenlere alçaltıcı bir azap da vardır.

91. Onlara; “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) iman edin” denilince; “Biz sadece bize (daha önce) indirilene inanırız” deyip, ondan sonra geleni (Kur’an’ı) inkâr ettiler. Halbuki o, ellerinde bulunanı tasdik eden hak bir kitaptır. (Onlara) de ki: “Eğer (madem atalarınız) inanan kimselerdi; daha önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyorlardı?”

Yahudilerin vahiy getiren melek Cebrail'e bir düşmalıkları varmış. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsin. Elmalı’lı_Yahudilerin_Cebraile_Düşmanlıklarının_Tefsiri

Son Peygamber Neden Araplardan Seçildi?

Allah son peygamberi neden Araplardan seçtiğini de açıklamış.

Yasin

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

1 - YA! SİN!

2 - Hikmetler[*] içeren Kur’an hakkı için,

[*] Hikmet, Allah’ın indirdiği ve yarattığı ayetlerden çıkarılan doğru bilgidir. Allah Teâlâ, Kur’ân’dan hikmet çıkarma yöntemini ayrı bir ilim olarak ortaya koymuştur. (Araf 7/52)

3 - Sen Allah’ın elçilerindensin,

4 - Doğru yoldasın.

5 - Bu, daima üstün ve ikramı bol olan Allah’ın indirdiği kitaptır.

6 - Ataları uyarılmadığından yanılgılar içerisinde kalmış bir topluluğu uyarman için indirilmiştir[*].

[*] Allah’ın kitabının içeriğini bilmeyene ümmi denir (Bakara 2/78, Al-i İmran 3/20) Eskiden Mekkelilerin elinde ilahi kitap olmadığı için hem onlar hem de onlardan biri olan Nebîmiz ümmi olarak nitelenmiştir (Cuma 62/2).

Muhammed Aleyhisselam Bütün İnsanlık İçin Gelmiştir

Koyu yeri görüyorsun, Yahudilerin ellerinde kitapları vardı ama Araplar "habersiz" olduğu için Allah son peygamberi Araplardan çıkardı. Şurası karışmasın Mekkelilerin soyu ve inanç esasları Hz İbrahim'e dayanıyor. İbrahim peygamber yıkılan Kabe'yi onarmış ve o bölgeye yerleşmiş. Zamanla Hz İbrahim'in getirdiği din şirkle kirlenmiş. Mekkeliler gusül abdesti alır, kendilerine göre değişik şekilde namaz kılar, hac yapardı. Bu ibadetler İbrahim peygamber zamanından gelen, artık nasıl yapılacağı unutulan ibadetlerdir. Mekkelilerin inancı şirk üzere. Allah'a dua etmiyorlar ama putlarında yaşadığına inandıkları meleklere, ruhlara "Ey bu puttaki melek/ruh sen bu isteklerimi Allah'a ilet" diye dua ediyorlardı. Allah bu insanları uyarmak için son peygamberi Araplardan seçti. Eğer Allah sadece Arapları uyarmak için peygamber gönderseydi biz bundan sorumlu olmazdık ama Sebe suresinin yirmi sekizinci ayetinde söyle diyor;

Sebe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

28. Biz seni bütün insanlar için ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ama, insanların birçoğu bilmek için araştırma yapmıyor.

Allah'ın ayetleri açıklama şeklini bilmeyenler "niye orada öyle burada böyle dedi" diyor. Bu çok detaylı bir konu ama kısaca Allah bir yerde bahsettiği ayetleri başka surelerde açıklıyor. Ayette geçen uyarı nedir diye sorarsan, onun da cevabını alttaki ayetlerde görebiliriz.

Yasin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

51. Sur’a üflenmiştir; bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, Rablerine doğru dalga dalga süzülüp koşuyorlar.

52. Dediler ki: “Yazıklar olsun bize! Yattığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Rahmân’ın vadettiği şey işte budur! Demek ki elçiler gerçekten doğru söylemişler.”

53. Yalnızca tek bir çığlık olur; artık onların hepsi huzurumuzda hazır bulunurlar.

54. Artık bugün hiç kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Siz ancak yapmış olduğunuz şeylerin karşılığını bulursunuz.

55. Şüphesiz bugün cennet halkı, mutluluk dolu bir meşguliyet içindedirler.

56. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlara kurulmuşlardır.

57. Meyveler ve istedikleri herşey vardır.

58. Çok merhametli Rabden de söz olarak ’selâm’ vardır.

59. “Ey suçlular bugün siz şöyle ayrılın!”

60. "Ey Âdemoğulları! Ben sizi şeytana tapmayın/kul olmayın, o size apaçık bir düşmandır” diye uyarmadım mı?

61. “Bana kul olun, dosdoğru yol budur” demedim mi?

62. Ant olsun o, sizden bir çok kuşakları yoldan çıkardı. Neden aklınızı kullanmıyorsunuz?

63. O vadolunduğunuz cehennem işte budur!

Peygamberler Sadece Arap Yarım Adasına Mı Gönderilmiş?

"Allah neden sadece Arap yarım adasına peygamber göndermiş" "neden dört tane kitap var" diye soranlar oluyor. Allah bütün toplumlara peygamber değil uyarıcı elçiler göndermiştir. Bunu ayrıntısına bu sayfadan bakabilirsin. aksi halde haksızlık etmiş olurdu. Peygamberlerin gönderilmesiyle ilgili ayetlere bakmak istersen Her Millete Peygamber Gönderildi Mi? Alttaki

Buda Peygamber Mi? - Peygamberler ve İlahi Kitaplar Hep Aynı Coğrafyaya Mı Gelmiş

Hint Kitaplarında Hz Muhammed

Hint kaynaklarında Vedalar denen kitaplarda Hz Muhammed'e dair, yani gelecek son peygamber olduğuna dair bilgiler var. Bununla ilgili bir makale gösterebilirim. Bunun yüzde yüz doğru olduğunu iddia edemem ama birileri bu kitaplar üzerinde araştırma yapmış, okumak istersen burada. Hindu kutsal metinlerde Hz Muhammed