Namazların cemi birleştirilmesi - Namazlar Cem edilebilir mi?

Menü

Namazları Cem Edebilir Miyiz? Öğlenle İkindiyi Akşamla Yatsıyı Birleştirme

Süleymaniye vakfında ki namazların birleştirilmesi makalesini aldım. Hoca bütün mesheplere göre namazları birleştirme konusunu ele almış. Esas itibariyle peygamberimiz Kur'an'da bir sankınca olmadığı için “ümmetime zorluk olmasın” diye bir ruhsat kullanmış.

Namazların Birleştirilmesi - Süleymaniye Vakfı.pdf

Belki 20 yıldır bazı ilahiyatçılardan namazın cem edilebileceğini duyuyordum ama hiç birinin açıklamasına güvenememiştim, Abdülaziz hocanın bu açıklaması ve makalesinden sonra buna inandım. Namazı kılmamak en büyük günahlardanmış, hastalık, yolculuk, iş güçten dolayı namazı kaçırmamak için öğlenle ikindiyi, akşamla da yatsıyı birleştirip kılabiliyormuşuz. Daha önce böyle detaylı anlatan oldu mu sana? Üstteki Süleymaniye Vakfının yazısında okudun mu hadisleri?

İbni Abbas (R.Anhüma) şöyle dedi: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı birleştirdi. Ne korku vardı, ne yolculuk.[31]“

İbni Abbas (R.Anhüma) şöyle dedi: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine’de öğle ile ikindiyi birlikte kıldırdı. Ne korku vardı, ne yolculuk.” Hadisin ravilerinden Ebu’z-Zubeyr dedi ki, Saîd b. Cubeyr’e, ”O bunu niye yaptı?” diye sordum. Dedi ki; İbni Abbas’a senin bana sorduğun gibi sordum, şöye dedi; «İstedi ki, ümmetinden kimseye sıkıntı vermesin.»[32]

Diyanet veya diğer kurumlar niye anlatmamış bu hadisleri, peygamberimizin hiçbir mazeret yokken bile namazlarını cem ettiği zamanlar olmuş. Abdülaziz hoca, Yaşar Nuri Öztürk hoca her türlü eleştiriye rağmen açıklıyorlar bunları. Bu yüzden bu hocalara demediklerini bırakmadılar. Efendi/şeyh sistemi yüzünden toplumun bir kısmı bu insanları sapık zannediyor halbuki ben 20 sene öncesinden beri Yaşar Nuri Öztürk’ün “namazları birleştirerek kılabilirsiniz” açıklamalarını duymuşumdur ama açıklamalarını yetersiz bulmuştum. Bugün yaşam, çalışma şartları zor koşullarda sürdürülüyor. İstanbul'da trafikten, kalabalıktan dolayı en yakın yerlerde bir yerden bir yere gitmek bazen 3 saat sürüyor. Namazı cem etmeye en çok bu günlerde ihtiyaç var. Çok koşuşturmalı işlerde çalışanlar, şartlardan dolayı 5 vakit namaz kılmaya vakit bulamayanlar var. Halbuki her kurumda öğlen yemeği saatinde 10 dakika öğlenle ikindiyi cem ederek kılacak vakit ayrılabilse ya da iş yerleri imkan verse hem namazı atlamadan kılmış olurlar hem de iş yeri sahipleri için çalışma saatleri içinde namaz vakti ayırma sıkıntısı olmamış olur. İnsanlar işten çıktıkları vakit ya da evlerinde ya da camide de yatsıyla akşamı cem ederler ve böylece 5 vakit namazı aksatmadan kılmış olurlar. Bu peygamberimizin “ümmetime zorluk olmasın” diye gösterdiği kolaylıktır, niçin anlatmıyorlar, siyasi otoriteler neden böyle bir düzen kurulması için gayret göstermiyorlar?

Namazların Birleştirilmesi - Mukayeseli Fıkıh Dersi