Mezhepler Neden Var?


İslam adına ne kadar yanlış uygulama varsa sebebi bugün mezheplerin ortaya koyduğu hükümlerin Kur'an'a uymaması ve insanların Kur'an yerine bilerek veya bilmeyerek mezhep görüşlerini tercih etmesindendir. Bu video olayı çok iyi özetliyor.

Kur'an'daki içki yasağı ile mezheplerdeki içki yasağının nasıl olduğuna dair bir ders paylaşacağım. Bu derste dinleyeceğin Kur'an hükümleriyle mezhep uygulamalarının farklılığı bütün konularda geçerli. Mezhep görüşleriyle Kur'an' hükümleri örtüşmüyor, hiç bir konuda. Ülke tv'de Yaşar Nuri Öztürk, Abdülaziz Bayındır ve Ali Akın'ın katıldığı ve imam Azam Ebu Hanife'ın konuşulduğu bir program vardı. Youtube'da Ülke tv imam Azam diye ararsan bulabilirsin. Bu programda Yaşar Nuri hocanın yazdığı "imam Azam" kitabı konu edilmişti. Yaşar hoca bu kitapta imam Azam'ın şarap dışındaki içkilerin ki bunlara nebiz deniyor, tanımı da şöyle; kuru üzüm, hurma, arpa, buğday'ın mayalandırılarak sarhoş edici içecek haline getirilmesi. Yaşar hoca İmam Azam'ı yazdığı kitabında imam Azam'a ait olduğu iddiasıyla imam Azam nebizden elde edilen içeceklerin şarap gibi haram olmadığı görüşünü yazmış. Ülke tv'de ki programda Abdülaziz hoca mezhep görüşlerinin sonradan değiştirildiği dolayısıyla imam Azam'ın böyle bir görüş ileri sürmesinin mümkün olmadığını savunmuştu. İşin ilginç tarafı Yaşar Nuri hoca diğer kitaplarında içkinin haram olması konusunda imam Azam kitabında yazdığının tam tersini savunur. Yaşar hoca diğer kitaplarında içkinin yasak olmasını şöyle açıklamıştır; şaraba "hamr" dendiğini bu kelimenin örtü anlamına gelen "hımar" dan türetildiği, hımarın kadınların başörtüsüne dendiği, bu kelimeden türetilen "hamr"ın da aklı örten her şey anlamına geldiğini yazmıştır. Yani şarap gibi alkollü içeceklerin haram olduğu gibi bali, tiner, sentetik uyuşturucular vb gibi şeylerle elde edilen sarhoşluk da haramdır. Bu sadece Yaşar Nuri hocanın değil islamın gerçek görüşü budur. Bana ilginç gelen tarafı Yaşar Nuri hoca hem içki konusunda doğru hükümlerle kitap yazıp hem de imam Azam'a ait olduğu iddia edilen ama islama aykırı olan bir görüşü kitabına alması oldu. Mezhep görüşlerindeki hatalara hocalar bile düşebiliyorsa bu ciddi bir durum demektir. Bu konu ve genel anlamda mezheplerin ele alındığı bir video var. Bunu mutlaka dinlemen gerek. Bu dersi sadece içki ile ilgili olduğunu düşünme, mezheplerin nasıl değiştirildiği ile ilgili.

Bazı gruplar Osmanlı padişahlarının içki içtiğine dair araştırmalar yayınlıyor, ben bu konu hiç araştırmadım, bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim, tarih boyu müslümanların olduğu yerlerde içki içildiği görülmüşse bunun sebebi mezhep görüşlerinin buna izin veriyor olmasındandır. Alttaki videoda ayrıntıları görebilirsin.

Mezheplerin Oluşumu - Hanefi Mezhebinin İçkiyle İlgili Görüşleri - 1

Soru-Cevap Kısmı

Bu dersin soru-cevap kısmı da islamın olduğundan farklı hale getirilmesiyle ilgili, o yüzden bunu da aldım.

Bu iki ders mezheplerle Kur'an hükümlerinin örtüşmediğini gayet açık görülüyor. Bir de Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiği videolarını paylaşacağım, yandaki menuen seçebilirsin.