Menzil tarikatı ve şirk.

☰ Menü

Menzil Tarikatı ve Görüşleri

Bir mürşit nasıl bulunur tarifi de Menzil tarikatından paylaşmak istiyorum. Bu tarikata göre şöyle oluyormuş;

Gavs-ı Bilvânisî Hazretleri bize öyle anlatmıştı sohbetinde bir gün.

“Bir kimse, günde en fazla yetmiş defa, en az yirmi beş defa Resûlullah Efendimiz’i (s.a.v) görüp de ondan aldığı emre göre hareket etmezse; o insan kimseyi irşad etmeye kalkışmasın. Mürşidlik yapmasın. Çıksın dağ başında eşkıyalık yapsın. O zaman müslümanlara daha az zarar vermiş olur!”

İşte mürşid-i kâmilin bu hale geldiğini de ancak kâmil olan bir mürşid bilebilir.

Mürşid-i Kamil Nasıl Tayin Ediliyor? Emir gelmeyince mübarekler kendiliğinden bir iş yapmıyor. Emir nereden geliyor? Yüksek yerden geliyor; Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) geliyor.

Devamı burada. Mürşid-i_ Kamil_Kimdir_Menzil_Tarikatı.pdf

Mürşidi kamil nasıl atanıyormuş. Mürşid-i_Kamil_Nasıl_Tayin_Ediliyor_Menzil_Tarikatı.pdf

Kalbinden de çıkmıyor bu düşünceleri. Ubeydullah Ahrar Hazretleri (K.S) bu gelen dervişe nazar ediyor. Anlıyor ki baston sevgisi onun kalbine yerleşmiş. Mübarek ona merhamet ediyor ve şöyle diyor: -”Yolda gelirken gördüğün arazilerin sevgisi, şu senin bastonun kalbinde yaptığı tesirin binde birini bize yapmıyor!”

Bu paragraftan mürşitlere Allah’ın vasıflarının verildiğini görebilirsin. Bir insanın kalbindeki, aklındaki içindeki düşünce bir başkası için gaybî bilgidir, bunun tartışması olmaz. Gaybı ise yalnız Allah bilir, peygamberler bile bilemez.

Neml
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

65. De ki: “Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilemez! Onlar ne zaman dirileceklerini de bilemezler.”

Enam
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

50. De ki: “Size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ve ben gaybı da bilmem! Ben size, bir meleğim de demiyorum. Ben ancak, bana vahyolunana uyuyorum.” De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?”

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

54. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah herşeyi bilir.

Mümin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

19. O, gözlerin hain bakışını ve göğüslerin/duyguların/zihinlerin gizlediğini bilir.

Mustafa İslamoğlu - "Allah'ın özelliklerini şeyhlerinize vermeyin"

Allah'a ait özeliklerin mürşitlere verilidği bir kaç örnek.

"Onlar karşısındakilere bir nazar ederler içlerinden geçenleri görürler" deniyor. Menzil tarikatına göre mürşit insanların içinden geçenleri bilmekle kalmaz müridini ezelden tanımaktadır. Şimdi paylaşacağım videolar youtube da benim kanalımda değiller, menzil tarikatının kanalından aldım. O yüzden belki daha sonra kaldırılmış olabilir.

Allah'ın Özelliklerinin Şeyhe Verilmesi - 1

Mürşit müridini ezelden tanıyormuş, buna böyle inanınca mürşidin yapamayacağı şey yoktur. Bunlara örnek vereceğim. Bu örneklerde mürşit için zaman ve mekan kavramlarının olmadığını göreceksin. Mürşit müridi için istediği yerde olabiliyor, kazalardan koruyor, son nefesinde bile yanında oluyor vb. Zamansızlık mekansızlık kime ait bir özelliktir?

Allah'ın Özelliklerinin Şeyhe Verilmesi - 2

Allah'ın Özelliklerinin Şeyhe Verilmesi - 3

Allah'ın Özelliklerinin Şeyhe Verilmesi - 4

Gördüğün üzere mürşidi kamilin yapamayacağı şey yok. Dikkat edersen menzil tarikatının şeyhinin isminde “gavs” kelimesi geçiyor. Bu gavs Cübbeli Ahmet’nin “ya gavs” diyerek Abdülkadir Geylânî’yi çağırmasındaki gavs ile aynı ama kişiler farklı. Menzilin şeyhi yaşarken gavs olmuş. Zaten insanları anlattıkları kazalardan bu sayede koruyor olsa gerek. Müridin çağırmasına bile gerek yok. Mürşit nerede olursa olsun kazayı görür ve elini uzatır direksiyonu çevirir hatta uçurumdan uçan arabayı kurtarır. Mürid şeyhlerinin her an kendilerini gördüğünü düşünüyor, buna bir örnek vereceğim. Alttaki videoda geçen sâdât kelimesi peygamberimizin soyundan gelen ve onun izinden gidenlere deniyor.

Allah'ın Özelliklerinin Şeyhe Verilmesi - 5

Bir insanın diğer insanları burada anlattığı şekilde görmesi mümkün değildir, bu Allah'ın özelliğidir. Zaten "bir mürşide bağlanman lazım" sözünün şirk olması bu anlatılanlar yüzündendir. Allah'ın özellikleri kullara veriliyor. Allah'ın yanına yardımcı ilah yapılmış oluyorlar. Bu insanlara böyle anlatılmış, "şeyhiniz sizi nerede olursanız olun görür, aklınızdan geçenleri bilirler, size bir nazar ettiler mi gizlediğiniz ne varsa anlarlar" denmiş. Bu sözleri yukarıdaki videoları göstermeden yazsaydım "olur mu öyle şey, o kadar da değil" derdin.

Bir örnek vermek istiyorum, yukarıdaki insanlar şeyhlerinin akıllarından geçenleri bildiğini iddia ediyor peki peygamberimiz insanların akıllarından geçenleri biliyor muydu? Tebuk savaşında münafıklar savaşa çıkmamak için çeşitli bahanelerle peygamberimize gelip izin istediler ve peygamberimiz bunlara izin verdiği için Allah'tan ikaz aldı. Peygamberimiz bu münafıkların içlerinden geçirdiklerini bilemediği için Allah'tan böyle ikaz aldı.

Tevbe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

43. ALLAH seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?

44. Allah’a ve âhiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla, saldırganlara karşı cihat etmekten geri kalmak için, senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.

45. Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler, senden izin isterler.

46. Onlar eğer (ülkelerini, kavimlerini korumak için), savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini samimi bulmadı. Onların geri kalmasına izin verdi ve onlara; “Oturun, oturan acizlerle beraber” denildi.

47. Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.

48. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah’ın dini galip geldi.