Kuranı kerimi anlama methodu - Türkçe meallerden hüküm çıkartılabilir mi?

☰ Menü

Süleymaniye Vakfı'nın bu sitede dinlediğin açıklamaları, bu çalışmaları neye göre yapıyor, yanlışları neye göre ortaya çıkardıklarını anlatan konuşmasını dinletmek istiyorum. Öncesinde üç adet kısa animasyon göstereceğim.

Kuranı Kim Açıklar?

Kuranın Açıklanması ve Resul

Tarikatların, cemaatlerin veya geleneksel din anlayışı kuranı Allah'ın indirdiğini açıklamasını da peygamberimizin yaptığını iddia eder ve kendilerinin peygamberimizin kuranı açıkladığı bilgileri kullandıklarını söylerler. Peygamberimizin elçilik yapmaktan yani kendisine indirilmiş kitabı insanlara bildirmekten başka açıklama görevi var mıydı? Bunu kuran ayetleri açıklıyor.

Alttaki ayetlerden göreceğin üzere bize öğretildiği gibi peygamberimiz kuranı açıklayan değil önce ayetlere kendisi uyan sonra duyuran, uyaran bir elçidir ama bize "Allah kuranı indirdi peygamberde açıkladı" diye öğrettikleri için Süleymaniye Vakfı'nın bu açıklamalarını ilk defa duyanlar yadırgıyor.

Ahkaf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

9. De ki: “Ben (ilk kez elçilik verilen) elçilerden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmem! Ben ancak bana vahyedilene uyarım. Ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.”

Enam
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

50. 50. De ki: “Size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ve ben gaybı da bilmem! Ben size, bir meleğim de demiyorum. Ben ancak, bana vahyolunana uyuyorum.” De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?”

Bu belgeden peygamberimizin "tebyîn görevinin" detayına bakabilirsin. Kur’ân’a Göre Resulullah’ın Tebyîn Görevinin Anlamı

Allah'ın Açıklamasına Ulaşma Metodu

Madem peygamberimiz kuranı açıklamadı, o zaman kuranın açıklamalarına nasıl ulaşacağız sorusunun cevabıdır bu video.

Bu belgeden kuranı açıklama usulünün detayına bakabilirsin. Kur’an’ı Açıklamada Usul

Kuranı Kerimi Anlama Metodu

Türkçe Meallerden Hüküm Çıkartılabilir Mi?

Arapça bilmeyen insanların Türkçe meallerden hüküm çıkarma hakkı var mıdır ya da kuranı inkar etmeye gayret gösteren ateist grupların kuranı Türkçe’sinden okuyup bir ayetin doğru ya da yanlış olabileceğini iddia etmesi mümkün müdür?