Anlayarak Kur'an Okumanın Önemi


Buraya kadar şirk içeren pek çok örnek konuşma ve yazı gördün. Eski kitaplarda geçen bu bilgilerin bugün hala okunuyor, anlatılıyor olmasının sebebi, Kur'an ve sünnetin yerine aşırı kutsallaştırılmış kişiler ve onların kitapları geçirilmiş olmasından. Bunu yapma sebepleri de yine aynı, mesela imam Rabbani, bu insanları aşırı kutsallaştıranlara göre onun mektuplarından oluşan kitabı Mektubat’ta yazan herhangi bir şeyin yanlış olma ihtimali yoktur, dahası Kur'an'ı, sünneti bütün bilgileri bu zat açıklamıştır. Meseleye böyle bakınca bu kitapların İçinde geçen şirk unsurları, uydurma hadisler kolayca bir sonraki nesle aktarılmış oluyor. Bugün yanlış uyglamalar bir sonraki nesle efendi/şeyh sistemiyle aktarılıyor, efendi/şeyh sistemi de düşünmeyi, soru sormayı yasakladığı için gönül bağıyla bir efendi/şeyhe bağlanan insanlar bu yanlışları göremiyor. Kendilerini uyaran kişiler var ki başta Süleymaniye Vakfı ve bazı ilahiyatçılar geliyor ama onlar bu insanları dinlemek yerine sapık, kafir, zındık vb sözlerle itham ediyorlar. Allah Kur'an'ı Arap toplumundan Hz Muhammed’e [sallallahu aleyhi ve sellem] vahyetmiş dolayısıyla Kur'an'ın dili Arapça ama aynı zamanda peygamberimizin tüm insanlığa yol gösterici olarak gönderildiği de bildiriliyor. O zaman bütün insanlık Arapça mı öğrenmeli yoksa Kur'an' diğer dillere mi çevrilmeli?

Sebe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

28. Biz seni bütün insanlar için ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ama, insanların birçoğu bilmek için araştırma yapmıyor. 29. Diyorlar ki: “Eğer doğru sözlüler iseniz bu tehdit ne zamanmış?” 30. De ki: “Sizin için bir gün olur ki; siz ondan, ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri alınabilirsiniz.”

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

158. De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği bir elçiyim; O (Allah) ki, göklerin ve yerin egemenliği/imparatorluğu O’nundur. O’ndan başka İlâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve O’nun ümmi Peygamberi olan elçisine iman edin/inanın -ki, o da; Allah’a ve O’nun kelimelerine inanmaktadır ve ona uyun ki, doğru yolu bulasınız!”

Enbiya
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

107. Biz seni, ancak âlemlere rahmet/iyilik olarak gönderdik.

108. De ki: “Bana ancak, ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahyolunuyor. Şimdi siz, teslim olacak mısınız?”

109. Eğer yüz çevirirlerse, de ki: “Ben (bu gerçeği), size olduğu gibi/düpedüz/eşit biçimde duyurdum. Tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır, yoksa uzak mıdır, ben bilemem.

Peygamberimiz bütün insanlığa gönderildiği için Kur'an her dile çevrilmeli.Tabi burada düzgün bir tercümeden bahsediyorum. Daha önce gördüğün şae fiilini düzgün tercümesi, sanki inanmayanların gözünde kulağında perde varmış gibi yanlış ifadelerden arınmış düzgün bir mealden bahsediyorum. Böyle bir mealle dünyanın her yerindeki insanlar Kur'an'dan üzerlerine düşen görevleri öğrenir. Bu ayetleri anlıyoruz diye o zaman uzman birine ihtiyaç yok mudur? Olmadığını hiçbir zaman söyleyemeyiz çünkü Kur'an'da geçen belki yüzlerce "Allah'tan başkasına kul olmayın" emrini anlayamıyoruz. Allah ile aramızda teslim olduğumuz kişiler/sistemler oluyor. Abdülaziz hocanın Şirk bölümünde Tasavvuf İnancındaki Büyük Yanlışlar sayfasında "min dunillah" kavramını anlattığı ders buna delildir. İstersen bu linkten tekrar dinleyebilirsin. Tasavvuf İnancındaki Büyük Yanlışlar

Tarikat ve cemaatlar Kur'an ve hadis üzerine çalışma yapmadığı kendilerine anlatılan bilgileri tartışmasız doğru kabul ettiği için yanlışları göremiyorlar. Efendi/şeyh mürid ilişkisi de güven ve sevgiye dayalı olduğu için kendilerine anlatılanlardan kimse şüphelenmiyor. Aslında insanlar Kur'an'ı okusalar, üzerinde düşünseler kendilerine anlatılanlarda bir yanlışlık olduğunu fark edebilirler çünkü bizler Kur'an'ı hiç anlayamayacak olsaydık Allah bu Kur'an'ı indirmezdi.

Her sabah beş altı gibi erken saatlerde televizyon ve radyolarda Kur'an okunuyor. Bunu sen de o saatlerde televizyon ve radyoları dinlersen görebilirsin, televizyonlarda Türkçe altyazı Arapça Kur'an okunduğu gibi bazı kanallarda Türkçe açıklama olmadan Arapça okunuyor. Türklere televizyondan Arapça Kur'an okumanın bir mantığı var mı? Aynısı radyolarda yapılıyor. Cübbeli Ahmet'in sohbetlerinin yayınlandığı radyoda sabah beş civarı Arapça Kur'an yayınlanır. Bunun tek bir açıklaması olabilir o da radyoyu dinleyenler Arapça okunan Kur'an'dan sevap alsınlar, Kur'an'ın açıklamasını da Cübbeli Ahmet’ten dinlesinler. Arapların dışında Kur'an'ı Arapça dinlemenin insanlara hiçbir faydası yoktur. Olsa olsa hafızın okumasından dolayı duygusal bir an yaşayabilirsin. Kur'an'ın indiriliş amacı bu mudur, Arapça makamlı okumadan dolayı duygusal bir an yaşamak?

Önemli Emir Tedebbür

Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini tedebbür etsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar. Sâd 29

Şu Kur'an'ı bir iyice tedebbür etmezler mi, yoksa evvelce gelip geçen atalarına gelmeyen bir şey mi geldi onlara? Mü’minûn 68

Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Allah'tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı. Nisâ 82

Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? Muhammed 24

Tedebbür, bir konun, bir kelimenin kökenine inerek arkasındaki hakikatin araştırılmasıdır. Allah Kur'an'ı böyle okumamızı istiyor. Anlamadığın bir dilde Kur'an'ı tedebbür edebilir misin? O zaman herkes Kur'an'ı anladığı dilde okumak zorundadır.

Konulara Göre Kur'an Ayetleri

İyice düşünüp ders alabilmek için yavaş yavaş düşüne düşüne okumak gerekir. Kuranı tertil ile düşünerek okursan seninde bir çok derdin olur. Ancak o zaman kuranda ki "din günü", "kıyamet" ve "cehennem" hakkında derin derin düşünme imkanı bulursun ve Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, alt üst olacağı bir günden endişe ederler, ayetinde bildirilenlerden olabilirsin. Kurandan çeşitli konulara ayetlerini ayırdım. Bunları düşüne düşüne okumak insanları dert sahibi yapacaktır.

Sadık Tükmen'in hazırladığı iniş sırasına göre kuranı kerim. Sadik-Turkmen-kuran-meali-Dipnotlu-2012

Sadık Türkmen meali için indeks. Sadik-Turkmen-Sure-Adi-Sayfa-No

"Allah'ın varlığının delilleri" ile ilgili ayetler.

"Peygamberlerin gönderilmesi" ile ilgili ayetler.

"Kur'an'ın İndirilişi" ile ilgili ayetler.

"Kur'an uydurulmuş diyenler" ile ilgili ayetler.

"Akıllarınızı kullanmayacak mısınız?" ile ilgili ayetler.

Allah'a ve peygambere itaat" ile ilgili ayetler.

Allah kullarından neler istiyor" ile ilgili ayetler.

"Cennetlikler" ile ilgili ayetler.

"Örnek Müminlerle" ile ilgili ayetler.

"Allah'ın Dünyayı Neden Yarattığı" ile ilgili ayetler.

"Namaz" ile ilgili ayetler.

"Ölüm anı-can verme" ile ilgili ayetler.

"Hesap günü" ile ilgili ayetler.

"Kıyamet" ile ilgili ayetler.

"Cehennemlikler" ile ilgili ayetler.

"Allah kullarına zulmetmez" ile ilgili ayetler.

"Cehennem azabının çeşitler" ile ilgili ayetler.

"Dünya hayatı ve sevgisi" ile ilgili ayetler.

"infak" ile ilgili ayetler.

"Allah'ın insanlara yakınlığı ve dua" ile ilgili ayetler.

Şu bir gerçek ki okuyana göre değişmekle berber Arapça Kur'an' bazen çok etkilidir. Ne dediğini anlamasan da okunan ayetlerden etkilenirsin, okuyanın sesine, tilavetine göre bir etki yapar insanda, mesela Saad el Ghamidi’nin okuma tarzı, sesi bazen çok etkili oluyor, dinle bakalım sende de bir etki yapacak mı?

Saad el Ghamidi İsra 9-10


İnsan bu sesi, okuyuşu duyup ne dediğini anlamazsa, bu sesin söylediğinin ne faydası olabilir? Bak bu ses ne diyor.

isra
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

9. Gerçek şu ki; bu Kur’an en doğru olan yola iletir ve salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapan müminlere, kendileri için büyük bir ödülün olduğunu müjdeler.

10. Ahirete (gelecekteki sonsuzluğa) inanmayan kimselere gelince, onlar için can yakıcı bir azap hazırlamışızdır.

Dokuzuncu ayett Gerçek şu ki bu Kur’an en doğru olan yola iletir diyor, anlamadığın dilde duyduğun Kur'an bunu yapabilir mi? Arapça okunduğunda ses, okuma etkileyici ama içeriğinde ne diyor belli değil.

Televizyonda Arapça okunmasını anlayabiliyorum, Türkçe altyazısı olursa tabi ama radyoda Arapça ısrarı neden diye düşünüyordum aklıma geldi, “Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik” mealinde ki ayetlerden kaynaklanıyor olsa gerek.

Yusuf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

2. Düşünüp mânasını anlamanız için Biz, onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Kur'an'ın Arapça olması peygamberin Arap olmasından ileri geliyor. Bir aşka ayette Allah şöyle diyor.

Maide
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

16. Allah; onunla (o Kur’an ile), rızası peşinde olanları sonsuz kurtuluşa ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp, kendilerini dosdoğru bir yola iletir.

Allah bu Kur'an'la rızasını isteyenleri dosdoğru yola ileteceğini bildiriyor. Radyolarda, televizyonlarda ne anlama geldiğini anlamadan, üstünde düşünmeden okunan Kur'an insanı dosdoğru yola iletebilir mi? "Bu Kur'an anlamasanız da sadece dinleseniz de sizi hidayete erdiren bir kitaptır" diye ifade var mı, yok, o zaman Arapça anlamadan okunan, dinlenen bu Kur'an'lar hiç bir işe yaramaz.

Kur'an'ı okumayı yasaklayanlar, sadece kendi kitaplarını okutanlar vb için bir açıklama var.

"Dinin anlaşılmamasında hocalar mı suçlu yoksa Kur'an'ı anlamak için çaba göstermeyenler mi?"

Allah Bize Her Gün Kur'an' Okumamızı Emrediyor

Bu benim iddiam değil Müzemmil suresinde böyle geçiyor, birazdan bu surenin tefsirini paylaşacağım.

Müzemmil
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Ey içine kapanan[*] kişi!

[*] Kendine verilen görev karşısında ne yapacağını düşünüp duran.

2. Az bir kısmı dışında gece kalk!

3. Ya gecenin yarısı kadar ya yarısından biraz az[*],

[*] Gece yarısından biraz önce veya sonra

4. ya da yarısından fazla bir süre kalk da Kur'ân'ı yavaş yavaş ve düşünerek oku!

Kur'ân'ı yavaş yavaş ve düşünerek oku! Buna tertil deniyor. Arapça telaffuzu öğrenmeyi Kur'an okumak sanan insanlara bir cevaptır. Bizim gibi insanların on yıl Arapça kurslarına gidip ondan sonra Arapça metnin üzerinden düşünmeye kalkması büyük saçmalık olsa gerek. Zaten Kur'an'ın böyle bir isteği de yok, olsa dini anlamamız konusunda büyük engel olurdu. Süleyman Ateş’e Tertil ile okuma nedir sorusuna verdiği cevap. Süleyman Ateş - Tertil ile Kur'an okumak

Abdullah ibn Mesud ne demiş, “Biz bir ayetin içerdiği bilgileri tam öğrenmeden ötekine geçmez, bazen bir ayet üzerinde günlerce durup düşünürdük”. Hani nerede bir ayet üzerinde anlayana kadar düşünen insanlar?

6. Ayette gece kalkmanın daha tesirli olduğu söylenmiş. Bu insanlar bu Kur'an'ı anladıkları dilde tertil ile düşünerek okusalardı, ille de bir mürşit lazım diyenlere tevessül etmezlerdi, şeyhleri, evliyaları aracı yapmazlardı, şeyhlerini rabıta ile gözlerinin önüne getirip nur almaya kalkmazlardı, kabirlere, türbelere gidip Allah’a ulaşmaya çalışmazlardı ve bu dini hurafe ve uydurma hadisler boğanlar da radyolarda televizyonlarda ahkam kesme imkanı bulamazdı. Şayet Kur'an'ı düşüne düşüne okusaydık ancak ayetleri açıklayacak birilerini arardık. Bunun da adı ilim aramak olurdu. Şeyhlik efendilikten öte öğretmenlik yapacak insanlara ihtiyaç var.

Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku emri vahyin başında, 3. İnen sure olan Müzemmil suresinde peygamberimize emredilmiş olması çok dikkate değer, müslümanlar buna dikkat etmiyor. Ayette geçen tertil ile Kur'an oku emrinin farkında değil. Çoğu insan Kur'an'ı yüzünden anlamadan Arapça okuyor. Ayrıca bu ayetlerde de Kur'an'ın adı, zikir olarak geçiyor yani anlayarak Kur'an okumak en büyük zikirdir.

Yasin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. 11. Sen ancak zikre (Kur’an’a) hatırlatıcıya uyan kimseyi ve görmeden Rahmân’dan korkanı uyarabilirsin. Onu bir bağışlanmayla ve güzel bir mükâfatla müjdele!

Elmalılı, Yasin 11 de ki “Zikre uyan”ı “Kitabı/Kuranı dilinden düşürmeyip üzerinde düşünen ondan öğüt alan” diye tefsir etmiş [VI/4011]

Kur'an'ın adlarından biri de zikir olduğuna göre, Kur'an okuyarak da Allah zikredilmiş oluyor. Hatta papağanlık yapıp 1000 defa bir kelimeyi tekrarlamaktan daha iyidir. Bu durumda tertil ile düşünerek Kur'an okumak en büyük ibadet ve Allah’a ulaşmak için en güzel vesilelerden biridir. Maide 35 de geçiyordu ya “Allah’a ulaşmaya vesile arayın” diye. Şimdi akşamları dizilerden, filmlerden, saçma sapan yarışmalardan, dünya işlerinden uzaklaşıp bir kenara çekilip tetil ile düşüne düşüne Kur'an okumak, ya da Abdülaziz hocanın tefsir derslerinden dinleyip, anlamaya çalışıp hayatına uygulamaya çalışmak mı, yoksa türbelere, evliya adı altında ki insanlara, efendi hazretlerine gidip aracı olmalarını istemek mi insanı Allah’a yaklaştırır? Allah herkesi akıl tutulmasından korusun.

Diyen olursa ki Müzemmil suresinde geçen Kur'ân'ı tertîl ile, düşünerek oku emri peygamberimize diye, Müzemmil suresinin son ayeti peygamberimizle beraber bir grubunda böyle yaptığını bildiriyor ve Allah gece ibadetini bu ayetle kolaylaştırıyor, "artık kolayınıza geldiği gibi okuyun" diyor

Müzemmil
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

20. Hiç kuşkusuz Rabbin, senin; gecenin üçte ikisinden biraz azında, yarısında, üçte birinde ayakta/uyanık dur(up Kur’an oku)duğunu biliyor. Ve seninle birlikte olan bir topluluğun da!.. Gece ve gündüzün ölçüsünü koyan Allah’tır. (Zamanlamayı iyi) hesap edemeyeceğinizi bildiğinden, tövbenizi (zamana uyamayacağınızı hoş görerek) kabul etti. Bundan böyle, sizin için tamamı kolaylaştırılmış olan Kur’an’ı, kolayınıza geldiği gibi okuyabilirsiniz! Allah bilir ki; içinizden hastalananlar olacak, bir kısmınız (iş yapmak üzere ithalat-ihracat yaparak); Allah’ın fazlından aramak için yeryüzünde dolaşacak (yeryüzünün çeşitli kentlerine/ülkelerine iş gezileri düzenleyecek) ve bir kısmınız da saldırganlara karşı sizi savunmak için, Allah’ın belirttiği savaş hukukuna uygun olarak savaşacaklar. Öyleyse, sizin için tamamı kolaylaştırılmış olan Kur’an’ı, kolayınıza geldiği gibi okuyabilirsiniz! Namazı kılınız, zekatı veriniz! Allah için (insanlara güzelce) ödünç verin/iyilik edin; güzel bir ödünç olarak önceden (dünyada) her ne verirseniz, kendi iyiliğiniz içindir. Onu Allah katında daha hayırlı ve karşılık olarak da daha fazlasını bulursunuz. Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki Allah; çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Ayrıca bir başka ayet daha var, peygamberimizde bizim için örnek olduğu bildirilmiş

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

21. Hakikaten, Allah'ın Resulünde sizler için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir nümune vardır.

Madem peygamberimizde bizim için güzel örnek var, o zaman herkes peygamberimizi örnek alsın, anladığı dilde tertil ile düşünerek Kur'an okusun.

Bir de bu ayete bak

Sad
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

29. Sana indirdiğimiz bir kitaptır. Çok mübarek/bereketli/verimli!.. Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar!