Kur'an Bütün Dünyaya Meydan Okuyor


Bu sitede Kur'an'ın insan yazması bir kitap olamayacğına dair örnekler gösterdim. Bu örnekler 20. yy bilimsel gelişmeler sonucu anlaşılan ayetler. Bunu sırf dikkat çekmek için yaptım. Bu "bilim ispatladı Kur'an'da da var" gibi bir sonuç değildir. Zaten bilim Kur'an'da yazanı görmek, keşfetmek zorundadır. Müminun 12-14. ayetlerde hamile kalma süreci ve bir ceninin gelişim aşamaları anlatılıyor. Bilim adamları bu olayı gözlemlemeye kalktıklarında ayette yazandan başkasını göremezler. Diğer bütün konular da böyledir çünkü Allah yarattığı evreni, dünyayı, insanı, hayvanı vs gönderdiği Kur'an'da anlatmış. Kitabı gönderden kitapta yazanları yaratan olduğu için dış dünya ile Kur'an bire bir örtüşür. Ama çoğu mealde tercüme hataları var. İnsanlar bunlara bakıp "Allah'ın gönderdiği kitapta çelişki olmaz, demek ki bu kitap Allah'tan değil" diyorlar. Bu ayrı bir problem. Bu sitede bununla da ilgili sayfalar var. Kur'an hakkında şüphe duymak yeni bir şey değil. İndiği ilk dönemde de insanlar bundan şüphe etti. O yüzden Kur'an meydan okur “madem iddianıza göre Kur'an' insan sözü o zaman onun bir benzerini de siz yazın” diyor,

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

23- Kulumuza (Muhammed’e) parça parça indirdiğimiz şeyden şüpheniz varsa Allah ile aranıza koyduğunuz ulu kişilerinize yalvarın da ondakine denk bir sure getirin. İddianızda haklı iseniz yaparsınız!

24 - Bunu yapmazsanız ki asla yapamayacaksınız; o zaman tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan o ateşe karşı kendinizi koruyun. Orası kâfirler için hazırlanmıştır.

İsra

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

88 - De ki “Bu Kur’ân’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya gelseler onun bir benzerini getiremezler; isterse sırt sırta vermiş olsunlar.”

Bu Nasıl Bir Meydan Okuma?

Bu meydan okumanın doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Ateistler de deistler de müslümanlar da bu meydan okumanın sadece ayet yazmak olduğunu zannediyor. Allah "eğer yazabiliyorsan yaz" diyor ateistler alttaki gibi paylaşımlar yapıyor.

Başta da bahsettim; Kur'an'ın insan yazması olmayacağına dair çok örnek, çok konu var. Ben dikkatini çekmek için önceki sayfalarda Big Bang'den, Genişleyen Evrenden, anne karnındaki bebeğin gelişme aşamalarını vs vs örnekler verdim. Bu ayetler bir insanın tahmin ederek yazabileceği bir şey değildir. Allah'ın meydan okumasını görüyorsun. Eğer bu meydan okumaya cevap vereceksen, rüzgarların dölleyici olduğu nasıl bilinmiyordu, evrenin genişlediği, ayın güneşin yörüngesi olduğu da sonradan öğrenildi, yaz bana bir Kur'an, bir kaç ayet ama bak buraya dikkat et; önce bir evren, bir gezegen yarat, bu gezegen de bir sistem oluştur sonra da bir kitap yaz bunları anlat. Bu meydan okuma sadece ayet yazmakla ilgili bir şey değil. Önce bir şeyler yaratacaksın sonra yarattıklarını ayetlerde anlatacaksın. Yap yapabiliyorsan. Bu mümkün değil. Kur'an, Allah tarafından gönderilmiştir. Bunların böyle olamayacağını ispatlama yoluna gitmezsen, "bunları Muhammed uydurmuş, tahmin etmiş" deyip zorlamazsan, kabul etmeye başlarsan Allah yardım edecek.

İnsanlar şunu idrâk etmeliler; bir insan eğer düzgün tercüme edilmiş bir meal okur, Kur'an'dan şüphe etmeyi bırakır ve Kur'an'a yönelirse hidayet kapısına doğru yol almaya başlamış demektir. Kur'an nasıl bir yol izlemen gerektiğini anlatıyor; bütün mesele, iman edip, ahirete yönelmekte. Kur'an'da dünyaya saplanıp kalanlar, sadece dünya için çalışanlar için iyi haberler yok. Kim sadece kısa süre yaşadığı bu dünyayı isterse ona dünya verileceği ama onun ahiretten bir nasibi olmayacağı bildirilmiş. Aslında dünyadan vazgeçmek diye bir şey yoktur, hem ahiret hem dünyayı istemek, bu doğrultuda çalışmak vardır.

İsra
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

18. Kim (emrimize uymayıp) hemen eline geçecek olanı[1*] isterse, ona bu dünyada gerek gördüğümüz kadarını verir, sonra alçalmış ve terk edilmiş olarak kalacağı cehennemi onun yurdu yaparız.

[*] Bir an önce ele geçecek şeyleri, Dünya nimetini. Bkz: Bakara 2/200

19. Kim de ilerisini[*] ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışması teşekküre değer.

[*] Ahiret nimeti. Bkz. Bakara 2/201

20. Bunlardan her birine; hem onlara hem de öbürlerine, Rabbinin ikramından da veririz. Rabbinin ikramı kısıtlanmış değildir.

21. Onlardan birini diğerine nasıl üstün kıldığımıza bak. Şurası kesin ki Ahiretteki dereceler daha büyük, üstünlükler daha belirgin olacaktır.

Ahireti istemek yetmiyor gayret göstermek gerekiyor, bu gayretin nasıl olacağı Kur'an'da yazıyor mesela Allah “malı, serveti yığıp biriktirmek yerine sahip olduğunuz servetin, malın, mülkün ihtiyaç fazlasından ihtiyaç sahiplerine verin” diyor, buna infak deniyor. Bu Kur'an'da çok sık tekrarlanan bir emirdir. Bununla beraber Kur'an'da bu dünyanın aynı zamanda imtihan dünyası olduğu bildiriliyor, her an hepimiz imtihanlardan geçiyoruz. Bu mal servet biriktirme de bir imtihandır. Allah ihtiyaç fazlasından yetime, yoksula verin dediğinde insanlar ne yapacak, nasıl davranacak bu bir imtihandır. Malından mülkünden Allah rızası için verip ahireti mi tercih edeceksin yoksa “bu mal mülk servet benim, ben kazandım, kimseye vermem” deyip dünyayı mı tercih edeceksin? Yukarıda ki ayetler hangisini tercih edersen ne karşılık bulacağını söylüyor. Sahip olunan ihtiyaç fazlası maldan harcamanın başka bir faydası daha var, Allah bütün bu gerçekleri idrâk etmene yardım edecek.

Leyl
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

5. Kim cömert olur ve Allah’tan çekinir[*],

[*] Bakınız Bakara 2/195

6. Bir de en güzel sözü[*] tasdik ederse,

[*] Allah’ın son kitabını

7. Onu en kolaya, kolayca ulaştırırız.

8. Kim de cimrilik eder ve çekinme ihtiyacı duymaz,

9. En güzel söz karşısında yalana sarılırsa,

10. Onu da en zora, kolayca ulaştırırız.

İman eden ve malını Allah rızası için harcayan kişilere Allah Biz de en kolay yola muvaffak ederiz diyor, bu yolu kolaylaştırıyor, bütün mesele Allah’a yönelmekte. Eğer insan Allah’a yönelirse, gayret gösterir, doğruyu öğrenmek için çalışırsa Allah hidayet edecek, görmesine yardım edecek, bu yolu kolaylaştıracak demektir.

Kuran “sapıklıkta direnen” kimselerin “Allah rızası için ihtiyaç sahiplere yardım edin” sözlerine tam tersi şekilde cevap verenlere de örnek veriyor.

Yasin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

47. “Allah’ın verdiği rızıktan hayra harcayın” dense, görmezlikten gelenler, müminlere derler ki, “Onları biz mi doyuracağız; gerekli görseydi Allah doyururdu. Sizin hepiniz açık bir sapıklık içindesiniz.”

Bu tavrı gösteren insanların bu dinin gerçek olduğunu görmesi mümkün değildir. Nasıl ki dünya işlerinde herkes para kazanmak için çalışıyorsa Allah’ı görebilmek ve peygamberlik sistemi ve kitapların, dinin, gerçek olduğunu görmesi de gayret gerektirir. Bunun için ilk önce okumak, söylenenlere kulak vermek gerekir.

İnsanlar Ayetlere İnanmamak İçin Peygamberin Şair Olduğunu İddia Etmiş

İnsanların bu öğütleri kısaca daveti duyduğunda nasıl bir tavır göstereceği önemli, bu en kötü tavra örnek.

Müddessir
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

11. Mal ve ailesiz, tek başına yarattığım, şahsı bana bırak,

12. Sonra çok çok mal, servet,

13. Ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim,

14. Her türlü imkânı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen Bana bırak!

Bu âyetler, Hz. Peygamber (a.s.) aleyhinde "büyücü" diye propaganda yapan, Kureyş'in liderlerinden Velîd b. Muğîre ve benzerleri hakkında indirilmiştir. Onun on oğlu vardı ki Halid b. Velîd (r.a) onlardan biridir.

15. Hâlâ da açgözlülükle imkânlarını daha da artırmama hevesleniyor.

16. Hiç heveslenmesin! Çünkü o Bizim âyetlerimize karşı inatçı kesildi.

17. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım.

18. O düşündü, ölçtü, biçti...

19. Kahrolası, nasıl da ölçtü biçti!

20. Hay kahrolası! Nasıl, nasıl da ölçtü biçti!

21. Sonra baktı...

22. Derken suratını astı, kaşlarını çattı...

23. Sonra da sırtını döndü, kibirinden kabardı, arkasına bakmadan çekip gitti!

24. "Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir." dedi.

25. "Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir."dedi.

Velîd aslında Kur'ân'dan çok etkilenen, meşhur bir edip idi. Kur'ân'ın, beşer üstü bir taraftan geldiğini de vicdanında hissediyordu. Fakat toplumdaki itibarını kaybetmemek için, Kur'ân hakkında ne diyeceğini şaşırmış, sonunda onun olağanüstü etkisini "büyü" diye nitelendirmişti.

26. ("Beşer" desin bakalım) "Ben de onu sekar'a atacağım.

27. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin!

28 O, içine atılanı yer, bitirir. Yine de bırakmaz, eski haline çevirip bu işi durmadan tekrar eder.

Elmalı’lı Hamdi Yazır tefsirinde 25. ayetteki büyücü, şair yorumları için şöyle yazmış

25. "Bundan aldatıcı bir albeni var" demiş oluyor ve nihayet kararını şöyle veriyordu: Bu, insan sözünden başka bir şey değil. Böyle deyip kararı bastı. Peygamberliği ve Kur'ân'ın Allah sözü olmasını inkâr ediverdi ki, işte inatçı kâfirlerin Kur'ân ve Peygamber hakkında söyledikleri nihayet budur. Bu, Allah'ın indirdiği kelâmı değil, Muhammed'in kendi söylediği kitabıdır derler. Olay tefsirlerde şöyle anlatılır:

Velid b. Muğire Peygamber (s.a.v)'in yanına gelmiş, Kur'ân dinlemiş ve etkilenmişti. Kalkıp Mahzum Oğulları'na varmış; "Vallahi, Muhammed'den az önce bir söz dinledim; ne insan sözü, ne de cin sözü. Onun bir tatlılığı, bir hoşluğu var. Yukarısı meyveli, aşağısı bolluk, zemini bol sulu. O kesinlikle üste çıkar, onun üstüne çıkılmaz." demiş; buna karşı Kureyş: "Velid saptı. Vallahi, bütün Kureyş sapacaktır." demişler, bunu işiten Ebu Cehil, "ben size onun hakkından gelirim." deyip kederli kederli yanına varmış; "Ey amca demiş, kavmin sana vermek için bir mal topluyor. Çünkü sen Muhammed'den bir şey elde etmek için onun yanına gidiyormuşsun." Velid: "Kureyş bilir ki, ben onların malca en zenginleriyim." diye cevap vermiş. Ebu Cehil demiş ki: "O halde onun hakkında bir söz söyle de kavmin işitsin, senin onu sevmediğini, inkâr ettiğini anlasınlar." Velid: "Ne diyeyim, içinizde şiiri, mısraları kafiyeli kısa vezinli nazmı, kasideyi ve cin şiirlerini benden iyi bileniniz yoktur. Onun söylediği bunların hiçbirine benzemiyor ki." demiş. Ebu Cehil, "yok mutlaka bir şey söylemelisin." deyince kalkıp kavminin toplandıkları yere varmış, "siz, demiş, "Muhammed mecnun" diyorsunuz. Hiç kimseyi boğarken gördünüz mü? Kâhin diyorsunuz. Hiç kâhinlik yaparken gördünüz mü? Şair diyorsunuz. Hiç şiir ile uğraşırken, şiir söylerken gördünüz mü? Yalancı diyorsunuz. Hiç yalanını yakaladınız mı? Bunlara cevap olarak, "hayır, ama peki o nedir?" demişler; "durun düşüneyim" demiş düşünmüş, düşünmüş "Bu, öğretilegelen bir sihirdir; bu sadece bir insan sözüdür." demiş, onun bu sözleri Kureyşlilerin hoşuna gitmiş, salonlarında bir alkıştır kopmuş ve onun sözlerini alkışlayarak dağılmışlar.

Arapça bilmeyenler Kur'an'ın şiirsel veznini göremiyor. Peygamberimize şair demeleri boşuna değil çünkü Kur'an'ın şiirsel bir hali var. Bu önemli, çünkü o dönem Mekke’de küçük çocuklar bile güzel şiirler yazabilirmiş. Peygamberimiz vahyi insanlara duyurdukça insanlar duydukları ayetleri kendi şiirlerine benzetmiş ama bu ayetler daha farklı, hitabı daha kuvvetli. Aralarında 40 sene yaşayan peygamberimiz 40 yaşından sonra Kur'an'ın bu şiirsel metniyle karşılarına çıkınca insanlar ne olduğunu anlayamamış “ne oldu bu Muhammed’e daha önce hiç şiir yazmazdı, hiç böyle şeyler söylemezdi şimdi ne oldu da böyle şeyler söylüyor, cinlerin etkisinde mi kaldı da böyle şeyler söylüyor” diye konuşmaya başlamış. Elmalılı'nın tefsirinde naklettiği Velid’in sözleri bunu gösteriyor "Ne diyeyim, içinizde şiiri, mısraları kafiyeli kısa vezinli nazmı, kasideyi ve cin şiirlerini benden iyi bileniniz yoktur. Onun söylediği bunların hiçbirine benzemiyor ki." Mekke’liler bu ayetlerden etkilendiği halde yani farklı bir üslübla konuştuğunu anladığı halde inkar etmeyi tercih etmişler onu da en iyi “bu sözler eskiden beri söylenen şeyler” diyerek yapmışlar. Çünkü tevratta da incilde de öldükten sonra dirileceksiniz, mallarınızdan ihtiyaç sahipleri için harcayın vb şeyleri duyuyor olmalılar. Bunları daha önceden duydukları için bunlar öncelerin masalları demiş olmalılar.

Kur'an'ın Şiirsel Veznine Örnek Kıyamet Suresi

Kıyame suresi çok kısa bir sure dolayısıyla ayetlerin sonundaki kafiye çok rahat duyulabiliyor. Bütün Kur'an böyle şiirsel. Bu yüzden peygamberimize şair dediler.

Video oynatıcı çalışmazsa bir alttaki "Kıyamet Suresi" linke tıkla.

Kıyamet Suresi

Peygamber Şair Değildir Sözleri Uyarıdır

Allah pek çok ayette peygamberimizin iddia ettikleri üzere şair olmadığını, Kur'an'ın da şiir olmadığını, Kur'an'ın sadece bir öğüt uyarı olduğunu söylemiştir.

Yasin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

69. Biz ona şiir öğretmedik, zaten bu ona yakışmaz da! O, ancak bir öğüttür ve apaçık bir Kur’an’dır.

70. Diri olan kimseleri uyarsın ve küfre sapanlara da hakedeceklerini söylesin.

İnsanlar Gerçekleri Görmek İstemediği İçin Sapıklıkta Direniyor

Bu evrenin sahibi var. Evrim bilimcilerin dediği gibi Big Bang rastgele saçılım değildir. Bütün bunların Sahibi insanlara özgür irade vermiş ve varlığının delillerini gösteriyor, bu dünyada kurduğu sistem çalışıp gayret etme esasına dayanıyor, iman etmek için bile çalışıp gayret etmek gerekiyor, ayet bu;

İbrahim
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

4. Biz her Rasûlü/Elçiyi, mutlaka kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara iyice açıklasın. Bundan sonra Allah; Sapıklıkta direnen kimseyi sapıklığında bırakır, Hidayet için çalışan kimseyi de doğru yola iletir. O güçlüdür, doğru hüküm/karar verendir.

Türkçe meallerde geçen kelimelere, uydurma olduğu belli olan hadislere göre aklı sıra Kur'an'ın uydurulmuş olduğunu ispatlamaya çalışanlar, sapıklıkta kalmakta direndiğinden dolayı tam aksi kanıtları göremeyenlerin, bunları kullanarak kitaplar yazması ve bu insanları kendisine yol gösterici edinenler için Allah en kötü sonun olduğunu söylüyor. Burada insanların gözden kaçırdığı bu kötü son Allah’ın taktiri değildir, bu kötü son Allah’ın bu dünyada kurduğu sistem gereği insanların ne için çalışıp gayret gösterdiklerinin karşılığıdır. Allah kimseye zulüm edici değildir. Bütün bunları Kur'an'da pek çok yerde bildirmiştir.

Ateist grupların paylaşmayı çok sevdiği sözlere örnek

Allah Kimseye Zulm Etmez Herkes Gideceği Yeri Kendisi Hak Ediyor

İnsanlara deseler ki "sizin iradeniz özgür değil hepinizi Allah yönlendiriyor, doğru yaşam tarzı yaşayıp cehenneme giderseniz de bilin ki sizi Allah cehenneme atmıştır" insanlar itiraz eder değil mi "bu nasıl Tanrı bizi cehenneme atıyor" derlerdi ama olay böyle değil, tam tersi Allah pek çok ayette "Ben kullara zulmedici değilim" diyor, herkes ne kazanıyorsa kendisi kazanıyor. Kendi kafalarından bir tanrı algısı oluşturup bunun üzerinden ateizmi savunuyorlar.

Hac
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

8. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah hakkında tartışır; ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan!..

9. Kibirlenerek insanları Allah’ın yolundan saptırmaya çalışır. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.

10. (Ona ey insan); “İşte bu, kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir” (denir.)

Ateist grupların daha önce paylaştığım bu resimleri üstteki 8. ayeti doğrular nitelikte çünkü "Kur'an'ın İnsan Yazması Olamayacağının Delilleri" bölümünde tam tersi kanıtları gördün.

Üstteki resimde şöyle yazıyor.

Yasin 38. ayetinde güneşin bir yörüngesi olduğu belirtiliyor. Elbet Güneş sistemimizde güneşin herhangi bir yörüngesi yoktur. Dindarlar bu ayetten güneş dünya etrafında dönüyor sonucunun çıkarılmasının önüne geçmek için, bu bahsedilen yörüngenin güneşin Samanyolu galaksisi etrafındaki yörüngesi olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki durum bu değil. Peki nereden biliyoruz? Yasin 40. ayeti böyle olmadığına vurgu yapıyor. Yasin 40. ayetinde ne Güneş aya yetişebilir deniyor. Güneş ve Ay'ın büyüklüklerini üstte kıyaslayabilirsiniz. Ayetlerde Dünya'nın Güneş etrafında ya da kendi ekseni etrafında dönmesi hakkında bir şey denmiyor. Dikkat ederseniz koskoca Güneş ve ay beraber bahsediliyor. Peki Ay ve güneş tutulmaları bir yana güneşin aya yetişmesi ne alaka? İşte yeryüzünden göğe bakarsan Güneş Dünyanın etrafında dönüyor gibi gözüküyor. Kitabın yazarına da Öyle gözüküyordu. Onun için bu ayetlerde Güneş ay ile beraber bahsediliyor.

Hac
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

8. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah hakkında tartışır; ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan!..

Yukarıdaki resimde yazanlar bu ayetinin görünen örnekleridir. Bu ayetler rastgele cümleler değil, insanlar Mekke döneminde de olsa bu gün de olsa 200 yıl sonra da olsa ve hatta kıyamete kadar Allah hakkında tartışıp durdu duracak. Sapıklıkta kalmakta direnenlere Allah hidayet etmeyecek ve onlar kendilerini hep doğru yolda olduğunu zannedecek tam aksi kanıtlar olmasına rağmen Allah hakkında tartışıp duracak. Üstteki resimde 2. cümleye bak güneşin bir yörüngesi olmadığını söylüyor halbuki daha önceki sayfalarda yazdım; güneş ve güneşin çekim kuvvetindeki bütün gezegenler Vega yıldızına doğru saniyede 20 km hızla yol alıyor. Yörüngenin ise bir gökcisminin bir diğerinin kütleçekimi etkisi altında izlediği yola dendiğini okudun. Kur'an'ın uydurulmuş olduğunu ispatlamaya çalışanlar ve bu insanları kendilerine önder kabul edip “bizi aydınlatıyorlar” diyenler kendilerinin güzel bir şey yaptıklarını zannediyor ama sapıklıkta direndikleri için ne yaptıklarının farkında değiller. Bu ayetler bu açıdan çok dikkat çekici.

En Çok Kaybedenler Kur'an'ı Red Edip En Güzel İşleri Yaptıklarını Zannedenlerdir

Kehf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

102. Yoksa inkâr eden kimseler, Beni bırakıp da kullarımı evliya/dostlar edinerek, kurtulacaklarını mı sandılar? Biz cehennemi, inkârcılara konaklanılan/bir vatan olarak hazırladık.

103. De ki: “Yapılan işler bakımından kaybedenleri, size haber vereyim mi?”

104. Onların dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir; oysa kendileri gerçekte iyi bir iş yaptıklarını sanıyorlar!

105. İşte onlar; Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuşmayı/O’nunla yüzyüze gelmeyi, inkâr eden kimselerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Artık onlar için kıyamet günü mahkeme/terazi kurulmaz!

106. İşte böyle, onların cezası cehennemdir. İnkâr etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi hafife/alaya almaları yüzünden!..

Delilleri görmek istemeyen Kur'an'ın uydurulmuş olduğunu iddia edenler, insanları bu doğrultuda saptıranlar saptırdıklarının vebalini de yükleniyor.

Nahl
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

22. İlahınız bİr tek İlah’tır! Ahirete inanmayan kimselerin kalpleri inkârcıdır. Onlar büyüklük taslarlar.

23. Gerçek şudur ki; şüphesiz Allah, gizlediklerini de biliyor, açığa vurduklarını da!.. Şüphesiz O, büyüklenenleri sevmez!

24. Onlara; “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman; “Evvelkilerden nakledilen şeyleri” dediler.

25. Kıyamet günü tam olarak kendi yüklerini ve bilgisizce saptırdıkları kimselerin veballerinden bir kısmını da yükleniyorlar. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür!

Allah Ayetleri Yalanlayanlara Süre Vermiştir

İnsanlar Kur'an'ı uydurulmuş olduğunu ispatlamaya çalışarak güya iyi bir şey yaptıklarını sanıyorlar halbuki bu çabalar boş, farkında olmadan en kötü sona gidiyorlar. Bu araya bir başka ayeti alayım.

Nahl
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

182. Ayetlerimizi yalanlayanları ise; bilmedikleri yönden derece derece helâke yaklaştıracağız.

183. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz ki Benim planım sağlamdır.

184. Düşünmediler mi? Arkadaşlarında bir mecnunluk olmadığını! O ancak apaçık bir uyarıcıdır.

185. Bakmadılar mı, göklerin ve yeryüzünün melekûtuna (iç alemine/kusursuz otoriteye) veya Allah’ın yarattığı herhangi bir şeye? Ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline? Artık bundan sonra hangi söze/habere inanırlar ki!..

186. Allah’ın verdiği özgürlüğü, dalâleti/sapıklığı seçmede kullananlara, artık doğruya yönlendiren de kâr etmez/fayda vermez. (Allah) onları şaşkın bir halde azgınlıkları içinde bırakır.

İnsanlar kendileri hazırlıyor bu sonu, sebep bir üstteki ayet bloğunda İnkâr etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi hafife/alaya almaları yüzünden deniyor. Bunu tam tersi inanıp ibadet edip iyi ve güzel iş yapanlar örnek veriliyor. İnsanlar neden sapıklıkta direnmekte ısrar eder? Üstteki Kehf suresinin devamı.

Kehf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

107. İnanan ve faydalı bir işi en iyi şekilde (dürüstçe) yapanlara gelince; onlar için vatan olarak Firdevs Cennetleri vardır.

108. Orada ölümsüz/sürekli kalıcıdırlar. Oradan hiç ayrılmak istemezler.

109. .De ki: “Eğer deniz, Rabbimin sözlerini yazmak için mürekkep olsaydı; elbette deniz, Rabbimin sözleri tükenmeden önce tükenirdi. Hatta yardım için bir o kadarını daha getirsek!”

110. De ki: “Ben de sizin gibi (ölümlü) bir insanım. Yalnız bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahyolundu. Artık her kim, Rabbine (cennetine) kavuşmayı umuyorsa iyi bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin!”