Kuran okumak için abdestli olmak şart mıdır?

☰ Menü

Kuran Okumak İçin Abdestli Olmak Şart Mıdır?

Müslümanların kurandan ve sünnetten ne kadar kopuk olduğuna dair bir örnek daha vereceğim, tartıştıkları konulardan biri de kuran abdestsiz okunur mu okunmaz mı? Abdestsiz okunmaz diyenlerden örnek almayacağım, fitne çıkartıp insanları bir birine düşürüyor gibi olmak istemem ama "abdestsiz okunmaz" diyenler hatta "abdestsiz bir sayfadaki arapça yazılı ayet varsa ona da elini süremez" diyenler var. Dediğim gibi bunları anlatanları göstermeyeceğim. Dayandıkları ayet

Vakia
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

75. HAYIR, yıldızların yerlerine yemin ederim!

76. Şüphesiz bu çok büyük bir yemindir, şâyet bilseniz!

77. Doğrusu bu Kur’an-ı Kerim çok yüce bir Kur’an’dır,

78. (Allah katında) saklı/korunmuş bir Kitap’tadır.

79. Ona (Allah katındaki korunmuş Kitaba/Kur’an’a) ancak, temiz olanlar (melekler) dokunabilmiştir.

80. O (Kur’an), Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

79. ayette geçen "temiz olanlar" ifadesinden abdestsiz olmayanlar anlamı çıkartılmış. Saklı korunmuş kitap elimizde olan her gün okuduğumuz kuran mıdır? Saklı olsa nasıl okuyacaksın? Demek ki o kuran elimizdeki kuran değil, levhi mahvuzdaki yani korunmuş yerdeki kuran, ona da oradaki görevlilerden başkası dokunamıyor, yani melekler. 80. ayete dikkat et "Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir" deniyor, bu kuran oradan indirildikten sonra biz dokunabilmişiz.

Kurana Abdestsiz Dokunabilmenin Sekiz Gerekçesi