Kıyametin Alametleri Olur Mu?


İnternette "kıyamet alametleri" diye arayınca bir sürü maddeden oluşan listeler görüyoruz. Bunlar büyük alamet küçük alamet diye ikiye ayrılıyor. Müslümanlar uydurma hadisleri temizlemeden maalesef Kıyamet'i ve Yeniden Diriliş'i anlayamayacak. Allah Kur'an'da Kıyameti de Yeniden Diriliş'i de anlayacağımız şekilde anlatmış ama Müslümanlar uydurma hadisleri ayetlerin önüne geçirerek gerçekleri örtüyorlar. Yapılması gereken hangi konu olursa olsun ayetlerle uyumlu hadisleri dikkate almaktır. Bir hadis Kur'an'a uymuyorsa uydurmadır. Onlardan biri Kıymet öncesi olacakları haber veren bu hadis.

Ebû Haysame Züheyr b. Harb, İshak b. İbrahim, İbn Ebî Umar el-Mekkî –Süfyan b. Uyeyne – Furât el-Kazzâz – Ebi’t-Tüfeyl – Hüzeyfe b. Esîd el-Ğifârî tarikiile rivayet edilmiştir.

Aramızda (bir konuyu) müzakere ederken resulullah çıkageldi: neyi müzakere ediyorsunuz, diye sordu. Kıyameti diye cevap verdik. Peygamber şöyle buyurdu: “on alamet görmeden kıyamet kopmayacaktır. Duhân; Deccâl; Dâbbe; Güneşin batıdan doğması; Îsâ’nın nüzulü; Yecüc ve Mecüc; maşrıkta, mağribde ve arap yarımadasında yerin batması; Yemen’den çıkacak olan ateş ki, insanları mahşerlerine katarlayacak/toplayacaktır. (Müslim, Fiten, 8/178–179)

Kur'an'ı Kerim hz. İsa'nın öldüğünü söylüyor ve Dabbetül Arz ve Yecüc Mecüc nedir, kimdir anlatıyor. Kur'an bunları açık açık anlatırken ve peygamberimiz Kur'an'ı bizden daha iyi bilirken böyle bir hadis söylemesi mümkün değildir. Menü'de "Kıyamet ve Yeniden Diriliş" bölümünün altında bunları görebilirsin. Bu sayfada giriş olsun diye hadis denen bu metinden Duhan yani kıyamete yakın gökyüzünü duman kaplaması iddiasını ele alacağım.

Kıyamet Alameti Duman Nedir?

İnsanları bürüyecek duman çıkması Duhan suresinde anlatılıyor ama bu duman ne zaman çıkacak?

Duhan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

10. Üstlerini[*] açıkça belli olan bir dumanın saracağı günü bekle.

[*] Burada  السَّمَاء kelimesindeki el=  ال takısı muzafun ileyhten ıvaz sayılmış ve semaları anlamı verilmiştir. Her şeyin üst tarafına sema dendiği için (Müfredat) anlam “üstlerini” şeklinde olmuştur.

11. O insanların hepsini saracaktır. Bu ne acı bir azaptır!

12. “Sahibimiz! Bu azabı üzerimizden kaldır; artık biz gerçekten inanacağız.”

13. Akıllarını nereden başlarına alacaklar ki? Onlara her şeyi ortaya koyan bir elçi geldi.

14. Sonra ondan yüz çevirdiler de “Onu birisi yetiştirmiş; cinlerin etkisine girmiş!” dediler.

15. Biz o azabı kısa bir süre için kaldırırız ama siz yine de cayarsınız.

İlk ayete “gökyüzünü saran bir dumanın çıkacağı günü bekle” diye meal veriyorlar. Süleymaniye Vakfı Arap gramerini dikkate alarak verdiği meali biraz özelleştirmiş. Gök değil de üstlerini saran duman demiş. Yazdığım ayet bloğuna dikkat edersen duman azap getirecek. İnsanlar Allah’a “Bu azabı üzerimizden kaldır” diye yalvaracak. Bu alamet değildir. Bu Vakıa suresinde cehennemlikleri anlatan azapla aynı. Aynı duman Vakıa suresinde de geçiyor.

Vakıa
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

41. Uğursuz olanlar sınıfına gelince; ne yazık uğursuz olan o kimselere!

42. Zehirli yerde, kaynar sular arasında,

43. Kara bir dumanın gölgesinde olurlar.

44. Orası ne serinletir ne de rahatlık yüzü gösterir.

Duhan on ikinci ayetteki “Sahibimiz! Bu azabı üzerimizden kaldır; artık biz gerçekten inanacağız” sözü cehenneme giden insanların sözüdür. Benzer ifadeler diğer surelerde de var. Mesela;

Secde
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

32. O zaman bir görsen suçluları! Rablerinin huzurunda başlarını öne eğmişler: “Rabbimiz! Gördük ve duyduk, öyleyse bizi geri döndür de yararlı bir iş yapalım. Biz gerçekten, kesin inandık.”

Duahan ve Vakıa surelerini beraber okuduğumuzda Cehennemdeki azaptan bahsettiğini görüyoruz. Cehennemlikler kara bir dumanın altında azap görecekler hatta Allah'a bir şans vermesi için yalvaracaklar. Eğer Duhan suresinde anlatılan duman kıyamet alameti olsaydı, dumanın sarmasından sonra “Bu ne acı bir azaptır!” diye azaptan söz etmezdi çünkü Kıyamet alametlerinin azap getirdiğine dair hiç bir bilgi yok. Duhan suresindeki dumanın kıyamet alameti olması mümkün görünmüyor. Yani alamet olarak duman bekleme. Bu dumanı ahirette cehennemlikler görecek, biz değil inşaallah.

Kıyamet Ansızın Kopacak

Kıyamet ile ilgili ayetlere baktığımızda peygamberimizin kıyametin saatinden haberi olmadığı ve kıyametin ansızın kopacağını görüyoruz.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

187. Sana kıyamet saatini soruyorlar; “Gelip çatması ne zamandır?” diye. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde oluşturacak olan O’dur ancak. O, göklere de yere de ağır gelecektir! O size ansızın gelir.” Sanki sen ondan haberdar imişsin de sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Allah katındadır.” Fakat insanların birçoğu düşünmüyor.

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

63. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır.” Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.

Muhammed
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

18. İnkârcılar, Saat’in kendilerine ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar. Şüphesiz, onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca hatırlamaları neye yarar?

Bizim kıyamet dediğimiz şeyle aslında Kur'an'da geçen kıyamet aynı şeyler değil. Biz kıyamet derken evrenin yok olmasını kast ediyoruz ama Kur'an kıyamet derken ölüm sonrası yeniden dirilişi anlatıyor. Namazdaki kıyam ayağa kalkma, ayakta durmak demek. Buradan kıyamet mezarlardan ayağa kalkma demek oluyor. Evrenin sonu Kur'an'da "saat" kelimesi ile ifade edilmiş. Naziat suresinin 42. ayetinin Arapça'sı şöyle "Yes’elûneke anis sâati eyyâne mursâhâ." Saat kelimesini görüyorsun, bunu müfessirler tercüme ederken herhalde anlaşılsın diye "kıyamet saati" diye çeviriyorlar.

Naziat
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

42. Sana, o saatten soruyorlar: “Ne zaman gelecek?” (diye).

43. Onun zamanını bildirmek nerede, sen nerede?!

44. Onun son bilgisi Rabbine aittir.

45. Sen ancak, ondan korkanlar için bir uyarıcısın!

46. Onlar onu gördükleri gün sanki sadece bir akşam vakti veya bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar!

Bu ayetleri okuyunca peygamberimizin kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini görüyoruz, ne zaman kopacağını bilmediği kıyamet hakkında “kıyamet alametleri” hadislerini söylemiş olabilir mi? Bir insan bir şeyin ne zaman olacağından habersizse onun olmasına yakın olacak olayları nasıl haber vermiş olabilir? Eğer bu haberleri verdiyse o zaman Allah içinde kıyamet geçen bütün ayetlerde neden “ansızın” gelecek dedi? Ansızın demek hiç bir belirti vermeden demektir. 17 ağustos 1999 yılında Adapazarı’nda 7.6 şiddetinde olan, 45 saniye süren, on sekiz bin kişinin öldüğü depremin alameti var mıydı? Kim böyle bir deprem bekliyordu? Kıyamet de böyle olacak. Hiç beklenmeyen bir anda evrende yıkım olacak. Öncesinde alamet diye sayılan İsa peygamberin geri gelmeyeceğini, Yecüc Mecüc ve Dabbetü'l arz'ın ne olduğunu Menü'den "Kıyamet ve Yeniden Diriliş" bölümünün altından görebilirsin. Altta linkleri de ekledim, istersen kısa yoldan tıklayabilirsin.

Hz İsa Geri Gelecek Mİ?

Yecüc Mecüc Nedir?

Dabbetül Arz Nedir?

Kıyametin Alametleri Olur Mu? Mehmet Okuyan

İstersen Mehmet Okuyan'ın kıyametin alameti olur mu olmaz mı ve "kıyamet" "saat" hakkında bilgi verdiği Ali Öztürk'ün programında anlattıklarını dinleyebilirsin.