Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyametin alametleri var mıdır?

Menü

İnternette "kıyamet alametleri" diye arayınca bir sürü maddeden oluşan listeler görüyoruz. Bunlar büyük alamet küçük alamet diye ikiye ayrılıyor. Bunları sıralamayacağım. Kıyamet ile ilgili bazı ayetleri topladım. Bu ayetlerde peygamberimizin kıyametin saatinden haberi olmadığı ve hep kıyametin ansızın kopacağı bildiriliyor.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

187. SANA kıyamet saatini soruyorlar; “Gelip çatması ne zamandır?” diye. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde oluşturacak olan O’dur ancak. O, göklere de yere de ağır gelecektir! O size ansızın gelir.” Sanki sen ondan haberdar imişsin de sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Allah katındadır.” Fakat insanların birçoğu düşünmüyor.

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

63. İNSANLAR sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır.” Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.

Muhammed
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

18. İnkârcılar, Saat’in kendilerine ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar. Şüphesiz, onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca hatırlamaları neye yarar?

Bu ayetleri okuyunca peygamberimizin kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini görüyoruz, ne zaman kopacağını bilmediği kıyamet hakkında “kıyamet alametleri” hadislerini söylemiş olabilir mi? Bir insan bir şeyin ne zaman olacağından habersizse onun olmasına yakın olacak olayları nasıl haber vermiş olabilir? Eğer bu haberleri verdiyse o zaman Allah içinde kıyamet geçen bütün ayetlerde neden “ansızın” gelecek dedi? Ansızın gelecek demek hiç kimsenin beklemediği bir zamanda gelecek demek değil mi? O zaman ansızın gelecek bir şeyin nasıl alametleri olabilir?

Bizim kıyamet dediğimiz şeyle aslında Kur'an'da geçen kıyamet aynı şeyler değil. Biz kıyamet derken evrenin yok olmasını kast ediyoruz ama Kur'an kıyamet derken ölüm sonrası yeniden dirilişi anlatıyor. Namazda ki kıyam ayağa kalkma, ayakta durmak demek. Buradan kıyamet mezarlardan ayağa kalkma demek oluyor. Benim araştırdığım kadarıyla evrenin sonu Kur'an'da "saat" kelimesi ile ifade edilmiş. Naziat suresinin 42. ayetinin Arapça'sı şöyle "Yes’elûneke anis sâati eyyâne mursâhâ." Saat kelimesini görüyorsun, bunu müfessirler tercüme ederken herhalde anlaşılsın diye "kıyamet saati" diye çeviriyorlar.

Naziat
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

42. SANA, o saatten soruyorlar: “Ne zaman gelecek?” (diye).

43. Onun zamanını bildirmek nerede, sen nerede?!

44. Onun son bilgisi Rabbine aittir.

45. Sen ancak, ondan korkanlar için bir uyarıcısın!

46. Onlar onu gördükleri gün sanki sadece bir akşam vakti veya bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar!

Mehmet Okuyan'ın kıyametin alameti olur mu olmaz mı ve "kıyamet" "saat" hakkında bilgi verdiği Ali Öztürk'ün programında anlattıkları.

Kıyametin Alametleri Olur Mu?

Bu konuyla ilgili bir ders daha gösterebilirim. Eğer bir yerlerden uydurulmuş bir takım bilgiler almadıysan anlaman kolay olacak, eğer böyle bilgin varsa o zaman nasıl oluyor da bu kıyamet alametleri hurafe oluyormuş, neye göreymiş ona dikkat et. Sapık, reformist ilan etmeden dinlersen Kur'an ve hadis bütünlüğü ile bildiğimiz kıyamet alametlerinin olmadığını göreceksin.

Kıyamet Alametleri - Mukayesli Fıkıh Müzakereleri Dersi