Kıyameti Anlatan Derslerden Bazıları


Bu sayfada ağırlıklı olarak Bayraktar Bayraklı'nın Kıyameti ve Hesap Gününü anlatan derslerini göstereceğim. Allah bu dünyayı neden bitirip başka bir dünya kuracak? sorusunun cevabı İnfitar suresinin dersinde Sanırım bunu merak ediyorsundur. Bayraktar hoca sureleri bir kaç derste anlatmış, sayfada çok yer kaplamasın diye küçük video şeklinde ekledim.

Ahirete İman Nasıl Olmalı ve Hesap Günü İnsanların Durumu - Fatih Orum (31 Dakika)

Ahirete iman en önemli iman şartıdır. Allah'a inan herkesin ahirete inanması beklenir yoksa Allah'a inanmanın bir anlamı kalmaz. Müslümanlar Hesap gününün ciddiyetinin farkında değiller. O gün herkes sıkıntısız cennete koşacak veya sıkıntısı olana da biri şefaat edecek cehennemden kurtaracak diye inanıyorlar. Bu video ile nasıl düşünmek gerektiğini görebilirsin.

Kıyamet Neden Kopacak?

İnfitar suresinin dersiyle başlayacağım. Surede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkâr kulların varacakları cennetle isyankar kulların gideceği cehennem gibi konular yer alıyor. İstersen önce sureyi oku. Süleymaniye Vakfından oku. 82. sure. Süleymaniye Vakfı Meali

Eğer videoları büyük haliyle dinlemek istersen oynatıcının alt kısmındaki "Youtube" yazısına tıkla.

İnfitar Suresi 1-13

İnfitar Suresi 14-19

Ğaşiye Suresi - İnsanlar Neden Cehenneme Gidecek?

İstersen önce meali okuyabilirsin. 88. Sure Süleymaniye Vakfı Meali

Ğaşiye Suresi 1-11

Ğaşiye Suresi 12-26

Nebe Suresi: O Büyük Haber

Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfat konuları ele alınmış, Allah’ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiş. Önce sureyi okumak istersen 78. sure www.suleymaniyevakfimeali.com/

Nebe Suresi 1-16

Nebe Suresi 17-30

Nebe Suresi 31-38

Nebe Suresi 38-40

Karia Suresi, Yeniden Diriliş, Günahların Tartılması, Şefaat

Abdülaziz hoca Karia Suresiyle Kıyametin nasıl kopacağı, yeryüzünün nasıl değişeceğini anlatmış. Öldüğümüzde bütün ruhlar bir yere toplanacak, sonra herkesin yeni bedeni toprağın içinde oluşacak, daha sonra ruhlar bedenlere iade edilecek ve yeniden dirileceğiz. Yeni bendenlerimiz alttaki resimdeki gibi oluşacak.

Bu aynı zamanda ilk insan Âdem'in yaratılış şeklidir. Bu derste kıyamet nasıl kopacak, yeni bedenler nasıl oluşacak bunlar anlatılıyor. İlk insan Âdem'in nasıl yaratıldığını merak edersen, buna bu linkten bakabilirsin. Hz Âdem'in Yaratılışının Hz İsa'nın Doğumu ve Yecüc Mecüc'le İlgisi

Önce sureyi okumak istersen 101. sure www.suleymaniyevakfimeali.com/

Tekvir Sûresi: Hesap Günü Akrabalık Bağlarının Kopması

Tekvir suresi. Bu surede “işar” kelimesi var. Mevcut meallerde İşar'a on aylık dişi deve alamı veriyorlar. Bir yandan kıyamet kopuyor diğer yandan dördüncü ayet şöyle "gebe develer salıverilip başıboş bırakıldığında." Bu anlam doğru görünmüyor. Kıyamet kopuyor, yıldızlar dağılmış, dünyada depremler, yanardağlar harekete geçmiş, böyle bir ortamda hayat kalmaz. Dolayısıyla insanların develerini başıboş bırakacak bir ortam olmayacaktır. Abdülaziz hoca bu ayetin başka bir anlamı oluğunu ve bu anlamın daha uygun olduğunu anlatıyor. Ders kıyametle alakalı sadece bu ayetle değil. Önce sureyi okumak istersen 81. sure www.suleymaniyevakfimeali.com/

Meariç Suresi

Meâric sûresinde kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme, hesap gününün sıkıntıları, cehennem azabı, âhiret hayatı ve peygamberlik gibi İslâm’ın inanç esasları ele alınmaktadır. Sûrede cömertlik ve cimrilik konularından bahsedilir; müminlerin güzel vasıfları, iyi işleri ve üstün ahlâkı anlatılır; inkârcıların Hz. Peygamber’e karşı tutumları değerlendirilir. Önce sureyi okumak istersen 70. sure www.suleymaniyevakfimeali.com/

Mearic Suresi 1- 7

Mearic Suresi 8 -25

Mearic Suresi 26-35

Mearic Suresi 36-44

Kıyamet Suresi

Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. Önce sureyi okumak istersen 75. sure www.suleymaniyevakfimeali.com/

Kıyamet Suresi 1-13

Kıyamet Suresi 14-23

Alttaki derse ayrı bir önem ver. Dinleyince ne demek istediğimi anlarsın.

Kıyamet Suresi 24-40

İnşikak Suresi

Sûrede kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun yargılama, ceza ve ödül gibi konular etkili bir üslûpla verilmektedir. Önce sureyi okumak istersen 84. sure www.suleymaniyevakfimeali.com/

Eğer videoları büyük haliyle dinlemek istersen oynatıcının alt kısmındaki "Youtube" yazısına tıkla.

İnşikak Suresi 1-5

İnşikak Suresi 6-14

İnşikak Suresi 14-25

Hakka Suresi

Sûrenin ana konusu vahiy yani Kur’an’ın ilâhî kelâm oluşu ve peygamberliktir. Ayrıca kıyamet halleri; yeryüzünde fesat çıkaran ve peygamberleri yalancılıkla itham eden Âd, Semûd, Lût, Firavun, Nûh kavimleri gibi eski kavimlerden, bunların başına gelen musibetlerden söz etmekte, âhirette mutlu ve bedbaht olacak kimselerin durumlarını açıklamaktadır. Önce sureyi okumak istersen 69. sure www.suleymaniyevakfimeali.com/

Hakka Suresi 1-18

Hakka Suresi 19-40

Hakka Suresi 41-52