Namazın Kazası Olur Mu?


Bu konu çok önemli. Bir vakit namazı vaktinde kılma, hayatını namaz kılarak geçirsen bile kaçırdığın namazın yerine geçmez. Bu benim iddiam değildir. Nisa yüz bir yüz üçüncü ayetlerde Müslümanların savaşta nasıl namaz kılacağı anlatılıyor. O ayetlerin sonu şöyle bitiyor çünkü namaz, müminlere, vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır.  Zaten vakitle sınırlı olduğu için savaşta bile ertelemeye izin yok. Allah savaşta namazı bir rekata indirmiş ama ertelememiş. Düşün işte normal zamanda hiç bir şekilde bilerek erteleyemezsin. Ayetler bunlar.

Nisa

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

101. Yolculuğa çıktığınızda, ayetleri görmezden gelenlerin (kafirlerin) size saldırı yapmasından korkarsanız, o namazı (yolculuk namazını) kısaltmanızda bir günah yoktur. Çünkü kafirler, size açık düşmandırlar.

102. İçlerinde olur da onlar için namazı tam kılarsan, onların bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını kuşansınlar; (ilk) secdeyi yaptıktan sonra çekilsinler; bu defa namazı kılmamış öbür kısım gelsin, seninle namaz kılsınlar, tedbirli olsunlar ve silahlarını kuşansınlar. Kafirler ister ki silahlarınızdan ve eşyanızdan uzak kalasınız da üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Yağmurdan zarar görür veya hasta olursanız, silahlarınızı bir yere koymanızda bir günah yoktur ama tedbiri elden bırakmayın. Allah, o kâfirlere küçük düşürücü bir azap hazırlamıştır. 

103. O namazı kılarken Allah’ı; ayakta, oturur halde, ve yanlarınız üzerinde anın. Güvene kavuştuğunuzda o namazı tam kılın. Çünkü namaz, müminlere, vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır. 

On beş yaşından otuz beş yaşına kadar kılmadığın namazların vakti geçmiştir. Vakti geçmiş namazın kazası olmaz. Eğer namazın kazası olsaydı üstte gördüğün ayet olmazdı. Allah savaş ortamında namazı ertelemeye izin vermediyse bilerek kılınmayan namazların kazası telafisi mümkün değildir. Tövbe edip af dilemekten başka çaresi de yoktur. Millete 40 yıllık kılmadıkları namazları hesaplatıp kılmalarını söylüyorlar. Bunlar sadece nafile namaz olur. Kılmadıklarının yerine geçmez. Kılınmamış 40 yıllık namazın kılınması gerektiğini peygamberimize namazı unutma ve uyuya kalma durumunu sordukları hadislerinden çıkarmışlar.

Ebû Katâde)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah’a uykuda namazın geçirilmesinden sordular da: “Namazın uykuda geçirilmesi kusur değildir. Kusur uyanıklılık halinde kılmamaktır. Herhangi biriniz uyuyakalır yada unutursa hatırlayınca namazını kılsın.” dedi (Nesâî, Mevâkît: 53; İbn Mâce, Salat: 10)

Enes’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah şöyle buyurdu: “Bir kimse namazını unutarak geçirmiş ise onu hatırladığı an kılsın.” Ali b. ebî Tâlib’den şöyle dediği aktarılmıştır: “O geçirdiği namazı vakitli vakitsiz ne zaman hatırlarsa o zaman kılar.” (Nesâî, Mevâkît: 53; İbn Mâce, Salat: 10)

Bu hadislere dayanarak bir insanın 40 yıl kılmadığı namazları kılabileceğini söylüyorlar. Allah aşkına Müslümanlar neden okuduğu ayetleri ve hadisleri kafasına göre genişletir? Bu hadislerde peygamberimiz unutma ve uyuma dışında bir mazeretten söz ediyor mu? O zaman peygamberimizin sözlerini genişletme hakkını nereden buluyorlar? Allah Nisa yüz üçte "namaz, müminlere, vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır" demişken peygamberimize 40 yıllık namazın kazasını söyletmeye çalışıyorlar. Müslümanlar kendilerini Allah’ın peygamberin yerine koyup, hüküm vermekten hiç çekinmiyor. Eğer kılmadığın namazların varsa tövbe et. Kendini Allah yolunda iyilik yapmaya ada. Fazladan nafile namaz kıl, oruç tur, Allah’ın rızasını iste. Allah senden razı olursa kabahatleri örter.

Soru Cevap

Kaza ile sünnet namazı - Süleymaniye vakfı.pdf

Orucun kazası var namazın neden yok. Namaz oruç kazası - Süleymaniye Vakfı.pdf

Bayraktar Bayraklı hocadan cevap. Kaza_Namazi_varmi_Bayraktar_Bayrakli.pdf

Namazın Kazası Neden Yoktur?

Bakara Suresi 238-239 Ayetleri Tefsiri

Ayetler şöyle;

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

238. Namazları ve en orta namazı özenle sürekli kılın ve daima Allah’a içten boyun eğenlerden olun.

239. Eğer korkarsanız (namazı) yürüyerek yahut binek üstünde kılın. Rahata kavuşunca Allah’ı, bu konuda bilmediğinizi size öğrettiği gibi zikredin. (Allah’ın âyetlerini kafanıza yerleştirmek için namaz kılın)

Namazın kazası olsaydı Allah "yürüyerek namaz kılın" demezdi. Müsait olunca kılın derdi. İstersen bu ayetlerin tefsirini dinleyebilirsin.

Derste geçen ayetler istersen linke ters tıkayıp bilgisayarına indirip yan yana açabilirsin Abdülaziz Bayındır - Bakara Suresi 238-239.pdf

Soru Cevap Bölümü

Bu sohbetin soru cevap kısmında namazlarının vakitleri, orta namaz vb konuda yine bilgiler vermiş.