Namazın kazası var mıdır?

Menü

Namazın Kazası Olur Mu?

Burada bununa bağlantılı bir konuya geçeceğim, iş yerlerinde namaz kılamayan veya kasten namazı terk edenler için namazın kazası var mıdır? Bir adam elli yaşında namaza başlasa, on beş yaşında buluğa erdiğini düşünsek, otuz beş senelik namaz ne olacak, kaza edilecek mi? Bir kısım insanlar eskiden kılınmamış namazın kazası olmaz, kılınan namazlar nafile namaz olur diyorlar. Diğer bir kısmıda şu hadislerde yola çıkarak namazın kazası olur diyorlar.

Ebû Katâde (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’e uykuda namazın geçirilmesinden sordular da: “Namazın uykuda geçirilmesi kusur değildir. Kusur uyanıklılık halinde kılmamaktır. Herhangi biriniz uyuyakalır yada unutursa hatırlayınca namazını kılsın. (Nesâî, Mevâkît: 53; İbn Mâce, Salat: 10) [1]

Enes (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir kimse namazını unutarak geçirmiş ise onu hatırladığı an kılsın.” Ali b. ebî Tâlib’den şöyle dediği aktarılmıştır: “O geçirdiği namazı vakitli vakitsiz ne zaman hatırlarsa o zaman kılar.” (Nesâî, Mevâkît: 53; İbn Mâce, Salat: 10)[2]

Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Hendek savaşı günü Rasûlullah (s.a.v.)’i dört vakit namazı vaktinde kılmalarına engel oldular. Gece epey ilerledikten sonra Bilâl’e emretti O da ezan okudu sonra kamet getirdi ve öğle namazını kıldı. Sonra kamet getirildi ikindi namazı kılındı. Sonra kamet getirildi akşamı, daha sonra da kamet edilerek yatsı namazını kıldı.” (Nesâî, Mevâkît: 55)

Câbir b. Abdillah (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: Hendek gününde Ömer b. Hattâb Kureyş kafirlerine sövüp saymaya başladı ve dedi ki: “Neredeyse ikindi namazını kılmadan güneş batacaktı, bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) “Vallahi ben ikindi namazını henüz kılmadım” buyurdu. Câbir diyor ki: Bundan sonra Buthan vadisine indik Rasûlullah (s.a.v.) abdest aldı bizde abdest aldık Peygamber (s.a.v.) güneş batışından sonra ikindi namazını arkasından da akşam namazını kıldı. (Nesâî, Mevâkît: 53; İbn Mâce, Salat: 6)[3]

Bu hadisleri ele alanlar “unutmaktan dolayı namazın kazası varsa buluğdan sonra kılınmayanlar için hayli hayli vardır” diyorlar. Bunu savunanlarla ilgili video paylaşmayacağım çünkü onların söyledikleri belli. Bunlara karşılı ayet "Allah namazları vakitleri belli olacak şekilde farz kılmış" diyor. Allah ayette korku, endişe zamanı kısaltmaya hatta yürürken veya araçta, bir hayvanın üzerinde giderken kılabilirsiniz demiş, iş güç meşguliyet zamanı da cem etmeye izin vermiş. Bir müslümanın namazı kılması için bütün kolaylıkları göstermiş.

Süleymaniye vakfının fetfa.net sitesinde fıkhi sorulara cevap veriyorlar. Bu konu ile ilgili fetva aradım. Namazın kazası olur mu olmaz mı ya bir cevap.

Kaza ile sünnet namazı - Süleymaniye vakfı.pdf

Orucun kazası var namazın neden yok. Namaz oruç kazası - Süleymaniye Vakfı.pdf

Bayraktar Bayraklı hocadan cevap. Kaza_Namazi_varmi_Bayraktar_Bayrakli.pdf

Bakara 238-239 ayetlerin tefsirini paylaşacağım. Buradan bir sonuç çıkıyor. Bu ders çok çok önemli. Kur'an'ı Kerim'in ilim sahibi bir kişi tarafından açıklanırsa her şeye cevap bulabileceğimizi gösteriyor. Allah, Peygamberimize “Sana indirdiğimize tabi ol” (Enam 106) diyordu, bir başka ayette peygamberimiz “ben bana ne vahyolunuyorsa ona uyuyorum ” (Enam 50) diyordu, biz de indirilmiş olan bu Kur'an'a uymamız gerekmiyor mu? Yukarıda ki hadislerden yola çıkan insanlar unutana kaza varsa 35 yıllık kılmayana hayli hayli vardır diyorlar, hangisini esas alacağız, Kur'an'ı mı yoksa mezhep görüşlerini mi? Hoca yukarıdaki uyku ve unutma halinde kaza edilmesi geren hadisleri delil getirenlere de değinmiş.

Bakara Suresi 238-239 Ayetleri Tefsiri - Namazın Kazası Olur mu?

Derste geçen ayetler istersen linke ters tıkayıp bilgisayarına indirip yan yana açabilirsin Abdülaziz Bayındır - Bakara Suresi 238-239.pdf

Soru Cevap Bölümü

Bu sohbetin soru cevap kısmında namazlarının vakitleri, orta namaz vb konuda yine bilgiler vermiş.