Kadere iman şartı var mıdır? Cibril hadisi nedir? Kader nedir? İnsanın kaderi doğmadan yazılı mıdır?

Menü

İmanın Şartı Kaçtır? Kadere İman Var Mıdır?

Birazdan Abdülaziz Bayındır'ın kader ile ilgili yaptığı dersleri paylaşacağım. İlk olarak soracağımız konu Kur'an'ı Kerim'de kader kavramı nasıl? Kadere iman şatı var mıdır? Kadere iman şartı olsaydı bu Kur'an'da olmaz mıydı? Allah ayetlerde bütün iman şartlarını saymış da kadere iman bahsini haşa unutmuş mu? Ayet aşağıda.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

177. İyilik (ve hayır), yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik; Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, Sevdiği malını Allah'ı hoşnud etmek için Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, Namazı hakkıyla ifa edip zekâtı veren, Sözleştiği zaman sözlerinde duran, Hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, Savaşın şiddetleri esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvâlılar!

Kur'an'da hiçbir ayette kadere iman yoktur, peki bu kadere iman nereden çıkmış? Kur'an'da olmayan kadere iman amentü duasında ve cibril hadisinde geçmekte. Amentü bu, “Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğu¬na şahadet ederim.”

Cibril hadisi de şöyle, Cibril vahiy getiren Cebrail’in adı.

Abdullah b. Ömer'in, babası Hz. Ömer'den naklettiği bu hadis şöyledir: "Bir gün Rasûlullah (s.a.s.)'in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru peygamber (s.a.s.)'in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu. Ve:"Ya Muhammed! Bana İslâm'ın ne olduğunu söyle" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): "İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir" buyurdu. O zat: "Doğru söyledin" dedi. Babam dedi ki: "Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor, hem de tasdik ediyordu.""Bana imandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): Âllah a, Allah'ın meleklerine kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır" buyurdu. O zât yine:"Doğru söyledin" dedi. Bu sefer:"Bana ihsandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.):" Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür" buyurdu. O zat:"Bana kıyametten haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.) "Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir" buyurdular."O halde bana alâmetlerinden haber ver" dedi. Peygamber (s.a.s.):"Câriyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir" buyurdu. Babam dedi ki:Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Rasûlü bana: "Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?"dedi. "Allah ve Rasûlü bilir" dedim."O Cibrîl'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti" buyurdular.

Cibril hadisindeki kadere iman şartı nasıl anlaşılmalı?

El Kadir dersi - Kadere iman şartı nereden çıktı?

Kadere iman hicri ikinci yüzyılda kelamcıların çıkardığı bir maddeymiş. Sebebi gnostik akımlara karşı alınan bir tedbirmiş. Gnostik akımlarda iki tanrı varmış, hayrın ve şerrin tanrısı ayrı kabul edilirmiş. Bu yüzden kelamcılar "hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman" diye bir başlık açmışlar. Kısa bir video ile göstereyim.