Kabirdeki sorgu nasıldır? - Kabir azabı va mıdır? Tekasür Suresi Kabir Azabı Ayetleri - Abese Suresi Kabir Azabı Ayetleri

☰ Menü

Tekrar dirilmek için ölmek lazım. Ölenin kıyameti kopmuştur diyorlar. Mezara konduktan hemen sonra ahirete ait prosedür başlamış oluyor. Buna ilk sorgu ve verilen cevaba göre sonrasında yeniden dirilinceye kadar geçecek sürede nasıl bekleyeceğinin belirlenmesi diyebiliriz.Ölen kişi ruhunu teslim ettikten sonra mezarı ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarınndan bir çukur olduğu söyleniyor. Birazdan dinleyeceğin derslerde sorgudan sonra insanların kıyamete, yeniden dirilişe kadar uyuyacağı anlatılıyor. Kıyamet kelimesini aslında biz Türkçe'de yanlış kullanıyoruz. Türkçe konuşurken kıyameti evrenin sonu anlamında kullanıyoruz ama Arapça'da kıyamet ölümden sonraki yeniden diriliş demek. Namazda ki kıyam ayağa kalkma, ayakta durmak demek. Buradan kıyamet mezarlardan ayağa kalkma demek oluyor. Benim araştırdığım kadarıyla evrenin sonu kuranda "saat" kelimesi ile ifade edilmiş. Naziat suresinin 42. ayetinin Arapça'sı şöyle "Yes’elûneke anis sâati eyyâne mursâhâ." Saat kelimesini görüyorsun, bunu müfessirler tercüme ederken herhalde anlaşılsın diye "kıyamet saati" diye çeviriyorlar.

Naziat
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

42. SANA, o saatten soruyorlar: “Ne zaman gelecek?” (diye).

43. Onun zamanını bildirmek nerede, sen nerede?!

44. Onun son bilgisi Rabbine aittir.

45. Sen ancak, ondan korkanlar için bir uyarıcısın!

46. Onlar onu gördükleri gün sanki sadece bir akşam vakti veya bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar!

Kabir azabının da sanıldığının aksine akreplerle, yılanlarla eziyet değil gerçeği görüp anladığı için daha doğrusu cehenneme gidecekler cehennemlik olduğunu anladıkları için pişmanlık, üzüntü vb duygularla kabuslarla dolu uyku olarak, cennetliklerin hali ise yorgunluk üzerine tatlı bir uyku çekmek gibi anlatılıyor. Yani yeniden dirilişe kadar bu uykuya benzer halde beklenecek demek.

Ölüm anı ile ilgili bir kaç ayet

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

37. Allah’a karşı yalan uydurup iftira eden veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Kitaptan kendilerine payları erişir. Nihayet, elçilerimiz onlara gelip de onların canlarını alırken, dediler ki: “Allah’tan başka çağırdığınız/dua ettiğiniz şeyler nerede?” Derler ki: “Bizden sapıp kayboldular.” Böylece kendilerinin inkârcı olduklarına, kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

Enam
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

93. ALLAH’a karşı yalan uyduran/iftira eden ya da kendisine hiçbir şey vahyedilmemiş iken, ‘bana da vahyolundu’ diyenden ve ‘Allah’ın indirdiği şeyler gibi ben de indireceğim’ diyen kimseden daha zalim kimdir? Hani o zalimleri, ölüm dalgaları içinde iken bir görsen! Melekler onlara ellerini uzatmış: “Canlarınızı çıkarın. Bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız; Allah’a karşı gerçek dışı şeyleri söylemiş olmanızdan ve O’nun ayetlerine karşı, büyüklük taslamış kimseler olmanızdan dolayı.”

Müminun
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

99. NİHAYET, onlardan birisine ölüm geldiği zaman: “Rabbim! Beni geriye döndür” der.

100. “Umulur ki; orada, terkettiğim (dünyada) faydalı işleri yapayım!” Hayır hayır! O sadece, onun söylediği boş bir laftır. Onların önünde diriltilecekleri güne kadar engel vardır (geri dönüş yasaktır).

Enfal
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

50. MELEKLER, kâfirlerin yüzlerine ve artlarına/sırtlarına vura vura: “Haydi tadın yangın azabını” diyerek canlarını aldığında, bir görseydin!

51. (Ey saldırgan kâfirler!) Bu, sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.

Nisa
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

97. KENDİLERİNE zulmediyorlar iken, meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle derler: “Ne durumdaydınız (niçin hicret etmediniz?)” Onlar da: “Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik” derler. Melekler: “Allah’ın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi, oraya (başka bir yere) hicret etseydiniz ya!” derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.

98. Ancak, gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır.

99. Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah; çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Muhammed
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

25. DOĞRUSU, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra gerisin geri (eski durumlarına) dönenler, şeytan gibi olmuşlar ve onlar ‘af ediliriz’ ümidine kapılmışlardır.

26. Doğrusu bu, Allah’ın indirdiğini beğenmeyenlere; “Biz bazı işlerde (çeşitli çıkarlar için) size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah onların gizlediklerini bilir.

27. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nice olur?

28. Bu, Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Ruhun Alınması - Kabirdeki Sorgu - Münker ve Nekir Melekleri

Cübbeli Ahmet'in ölüm anı ve kabirdeki sorgunun nasıl olduğunu anlattığı bir sohbeti var. Uzun bir hadis ile bunu anlatıyor. Söylediğine göre hadisi rivayet edenler sağlam kişilermiş ve pek çok müfessir tefsir kitaplarında bu hadisi nakletmiş. Bunu ilk dinlediğimde bazı bölümleri hakkında aklımda soru işaretleri olmuştu daha sonra Abdülaziz hocanın derslerini takip ederken, çeşitli derslerde bu hadisin bazı bölümlerine Abdülaziz hocanın da değindiğini gördüm, bu sebeple bu anlatılan hadisin sahih olduğunu düşünmeye başladım, o yüzden paylaşacağım.

Bütün peygamberler bir olan Allah’a ibadete çağırmış ve ölümden sora hesap vereceklerini anlatmış. Peygamberimizin inkarcılara söylediği şeylerden biri belki en önemlisi, ölüp tekrar dirileceksiniz ve hesap vereceksiniz. Müşrikler bu davet karşısında demiş ki;

Secde
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

10. Dediler ki: “Biz toprağın içinde kaybolup gittiğimiz zaman, gerçekten biz yeniden yaratılacak mıyız?” Aksine onlar, Rableriyle karşılaşmayı inkâr edenlerdir.

Peygamberimizin bu insanlara söylediği;

Secde
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

11. De ki: “Size vekil kılınmış olan ölüm meleği sizin canınızı alır. Sonra Rabbinizin katına döndürülürsünüz”.

Tekasür Suresi - Kabir Azabı

Abdülaziz hocanın kabir azabı derslerini paylaşacağım. Tekasür suresinden başlamış.

Tekasür
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Aldatıp oyaladı o çokluk yarışı sizleri,

2. Öyle ki ziyaret edip saydınız kabirleri.

3. Ama iş öyle değil; yakında bileceksiniz.

4. Hayır, hayır! İş öyle değil. Yakında bileceksiniz.

5. İş sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz.

6. Yemin olsun, o cehennemi mutlaka göreceksiniz.

7. Yine yemin olsun, onu gözünüzle apaçık göreceksiniz.

8. Sonra o gün, nimetten kesinlikle sorguya çekileceksiniz.

Şu kadar söyleyeyim 6. ve 7. ayetlerin delil olduğunu söylüyor. Cübbeli Ahmet'in anlattığı hadisten de bahsediyor. Anladığım kadarıyla o hadisle ayetleri birleştiriyor. Yani bir birine uygun olduğunu göstermiş. Kabirde peygamberimizin resmi gösterilecekmiş, eğer kişi inanlardansa cehennemden bir kapı açılıp, cehennem gösterilecekmiş, "eğer inanmasaydın gideceğin yer burasıydı" denecekmiş. İşte kabirde cehennemden açılan bu kapı 6. ayette bahsedilen Yemin olsun, o cehennemi mutlaka göreceksiniz ifadesinin sonucuymuş. Daha sonra tekrar dirildikten sonra 7. ayetteki gibi gözümüzle göreceğimizi anlatıyormuş.

Sohbette geçen diğer ayetler, istersen linke ters tıklayıp bilgisayarına indirip videoyla yan yana açabilirsin. Abdülaziz_Bayindir_Kabir_Hayati_Kabir_Azabi_AYETLER.pdf

İkinci kısımda Cübbeli Ahmet'in anlattığı hadise benzer bir hadis anlatıyor. Kabirde gelen korkunç melek elinde balyozla soru soracak kısmına açıklama getiriyor. Ayette bildirilmiş bu sorguyu yapacak melek, aslında bu dabbetül arz diye bildiğimiz olay. Bir sonraki bölümde dabbetül arz ile ilgili ayrıntılı ders var. Benim bu korkunç melek gelip soru soracak kısmı aklımda acaba nasıl diye soru işaretiydi, bu dersleri dinledikten sonra tatmin oldum.

Tekasür Suresi - Kabir Azabı - İkinci Bölüm

Sohbette geçen diğer ayetler, istersen linke ters tıklayıp bilgisayarına indirip videoyla yan yana açabilirsin. Abdülaziz_Bayindir_Kabir_Hayati_Kabir_Azabi_2_AYETLER.pdf

Abese Suresi - Kabir Azabı

Bu konuyla ilgili bir ders daha. Ölen kişinin ruhu mezarda ki bedene iade edilmesi, kendine selam verilmesinin mümkün olmadığını ve yaşayan insanların sorularına cevap verilmesi gibi bir şeyin olmadığını göreceksin. Kabirde kendisine edilen dualardan, Cübbeli Ahmet'in hadis diye kitaplarına aldığı “dünya işlerinde sıkıştığınızda kabirlerden yardım isteyin” gibi sorulanlardan habersizmiş, çünkü Allah ruhunu tutup bedene iade etmezmiş. Bu şekilde anlatılan hadislerin bu kısmının sonradan ilave olduğunu anlatıyor çünkü bunun böyle olmadığını gösteren ayetler var diyor, Zümer 42 anlatırken göreceksin.

Sohbette geçen diğer ayetler, istersen linke ters tıklayıp bilgisayarına indirip videoyla yan yana açabilirsin. Abese_Suresi_Kabir_Azabi_AYETLER.pdf