İş Yerinde Namaz


Bu sayfayı iş yerinde namaz kılamıyorum ne yapmalıyım diyenler ve iş yerinde nasıl namaz kılacağım diyerek namazdan ve diğer ibadetlerden vaz geçenler için hazırladım. Çalıştığın yerde ibadetlere izin verilmiyorsa ne yapman gerektiği ayetlerde yazıyor.

Bugün çalışma şartları zor olsa da yaşam tarzımızı Kur'an'a göre düzenlemek gerekiyor. Kimsenin hayatını analiz edecek değilim ama sorulacak soru şu dünyayı mı tercih ediyorsun Allah’ın rızasını mı? Çalışma hayatını bahane edip namazı ve diğer ibadetleri terk edenler yarın Allah’ın huzuruna çıktığında nasıl cevap verecek? Mesela Allah “hem çalışıp hem de namazı kılacağın pek çok iş vardı neden bu işlerden birine geçmedin” dese buna bir cevap verebilir misin? Buna dünyayı tercih etmek deniyor.

Allah’ın rızası doğrultusunda yaşamaya çalışmak için bazen hicret etmek gerekebilir. Namazı bırakmamak için namaz kılınmasına izin verilen başka şirkette iş aramak hicrete örnek olabilir. Bu ayete dikkat edersek.

Nisa
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

100. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de... Kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla, evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun ödülü Allah’a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

İş Yerinde İbadet Özgürlüğü Olmayanlar Hicret Etmelidir

İş yerlerinde inanç veya ibadet özgürlüğü tanınmayan insanların hicret etmesi gerekiyor, imkan ölçüsünde tabi. Allah böyle durumda ki insanlara yeryüzünde gidecek çok yer bulur diyor. Yaşam tarzını Kur'an'a göre düzenlemeyenler, ibadet etme özgürlüğü olan işyerlerinde çalışmak için iş değiştirmeyenler kısaca Allah rızası için hicret etmeyenler için iyi haberler yok.

Nisa
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

97. Kendilerine zulmediyorlar iken, meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle derler: “Ne durumdaydınız (niçin hicret etmediniz?)” Onlar da: “Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik” derler. Melekler: “Allah’ın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi, oraya (başka bir yere) hicret etseydiniz ya!” derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.

98. Ancak, gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır.

99. Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah; çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu ayetler bir yerde islamı özgürce yaşamayanlara hitap ediyor. İslam bir yerde özgürce yaşanamıyorsa hicret edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor nitekim peygamberimizde Mekke’den hicret etmek durumunda kaldı. Bu gün aynı durum iş yerleri için geçerli olmaması için bir sebep yok. İş yerinde namaz, oruç, örtünme vb ibadetlerini yapamayanların başka şirketlerde iş araması gerektiği ayetlerden anlaşılıyor. Bugün bünyesinde namaz kılma odaları olan iş yerleri var. Tanıdığım insanlar var böyle iş yerlerinde çalışmak için gayret gösteren, iş yerinde namaz kılma imkanı var ve kendisi de muhasebe departmanında çalışıyor ve namazını aksatmıyor. Bu insan bir iş yerinde diğerine hicret etmiş sayılır. Tabi burada başka meseleler de var mesela maaş. Çalıştığı yerde yüksek maaş alan biri namaz kılma imkanı olan bir iş yerinde maaşının yarısına çalışır mı? Bunların hepsi imtihandır. Allah rızası için daha az maaşa razı olacak mısın? Dünyayı değil de Allah rızasını tercih edecek misin? Aksi taktirde hayatı boyunca iş yerinde namaz kılamayan kişilere melekler ölüm anında canlarını alırken Allah’ın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi, oraya (başka bir yere) hicret etseydiniz ya! diyecekleri görünüyor. Müslümanların Allah’ın rızasını, ahireti düşünmesi gerekir çünkü bu dünya imtihan yeridir. Bu dünyaya saplanıp kalmanın bir anlamı yoktur.

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

44. Allah gökleri ve yeri, gayesiz değil, hak ve hikmetle, gerçek bir gaye ile yarattı. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır.

64. Düşünseler şunu da anlarlardı ki: bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir ve ebedî âhiret diyarı ise, hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi!

Ahiret gerçek hayatın ta kendisi hem de sonsuz hem cenneti hem cehennemi. Bunu idrâk edebilmek gerekir. Namaz kılabileceğin düşük ücretli bir şirket ve namaz kılamayacağın yüksek ücretli bir şirket, hangisini tercih edersin üstelik Allah pek çok ayette “dönüşünüz Ban’a” derken?

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

56. Ey gerçeklere inanan kullarım! Şüphesiz yeryüzüm/arzım geniştir. (Bir işkence halinde hicret edebilir, yer değiştirebilirsiniz). O halde yalnız ve yalnız Bana kulluk edin.

57. Her nefis ölümü tadıcıdır/tadacaktır. Sonra da Bizim huzurumuza döndürülürsünüz.

58. Gerçeklere inananları ve faydalı işler yapanları, elbette altlarından ırmaklar akan, cennet köşklerine/odalarına yerleştireceğiz. Orada sürekli kalıcıdırlar. Çalışanların ücreti ne de güzeldir!

59. Onlar sabrettiler ve Rablerine güvenip dayanmaktadırlar.

Bir yerde dini özgürlüklere izin verilmiyorsa müslümanlar Allah rızası için başka yerlere gitmek mecburiyetindedir. Dünyayı tercih edip patrona mı kul olacaksın yoksa Allah’a mı? Allah diyor ki “Ey GERÇEKLERE İNANAN kullarım! Şüphesiz yeryüzüm/arzım geniştir. (Bir işkence halinde hicret edebilir, yer değiştirebilirsiniz). O halde yalnız ve yalnız Bana kulluk edin.”

Bu ayetlerde dünyayı tercih edenlerin halleri nasıl olacak bildirilmiş.

İnfitar
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

34. Ve böylece, o en büyük felâket geldiği zaman;

35. o gün insan neyin peşinde koştuğunu hatırlar!

36. Ve görmeleri için cehennem de açıkça sergilenmiştir.

37. Artık her kim azgınlık etmiş

38. ve dünya hayatını tercih etmişse,

69. muhakkak ki cehennem, (onun için) barınak yeridir/onun varacağı yerdir!

40. Her kim de, Rabbinin makamından korkmuş ve kendini boş tutkulardan alıkoymuşsa,

41. elbette varılacak yer cennettir!

Allah peygamberimize diyor ki;

Kehf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

28. Sen sabah akşam, Rablerinin rızasını isteyerek yalvaran kimselerle beraber ol! Dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma! Kalbi Bizi anmaktan gafil olan, sırf tutkusuna uyan ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma!

Peygamberde bizim için örnek olduğuna göre bir iş yerinde ibadete izin verilmiyorsa üste bildirilen "işi hep aşırılık olan kimseye uyma" ifadesi gibi o iş yerindeki yöneticilere uymamak gerekir, Allah peygamberimize "dünya hayatının süsünü isteyerek Allah rızasının peşinde olanlardan ayrılma" diyor. Bu bize de öğüttür çünkü Abdülaziz hocanın dersinde dinlediğin üzere namaz vakitleri belli bir farzdır, vakti çıkan namazı bir daha yerine koyamazsın.

İnsan dünyada ne kadar zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın namaz, sabır ve dua müminlerin tek dayanağıdır.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

153. Ey iman edenler! Sabrederek ve salâtı ikâme ederek/namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle/direnenlerle beraberdir.

Soru Cevap

Namazını iş yerinde kılma imkanı bulamayan birinin sorusu.

İş yerinde namaz - Süleymaniye Vakfı.pdf

İş yerinde namaz2 - Süleymaniye Vakfı pdf

Yukarıdaki makalede abdest alırken çoraba mesh edilebileceği yazıyor;

Abdest alırken çoraplarınıza mesh verebilirsiniz. Başınızı başörtüsünün üstünden de mesh edebilirsiniz. Bunlar, sizin abdest almanızı ve namaz kılmanızı kolaylaştırır. Çok zor durumda kalırsanız Bakara suresinin 239. ayetine göre yürüyerek veya oturarak bile namaz kılabilirsiniz. Ama hiçbir halde namazlarınızı kazaya bırakamazsınız.

İstersen alttaki videodan da açıklamasını dinleyebilirsin.

Abdest alırken çorap üstüne mesh edilir mi?