Hz İsa geri gelecek mi? Ölüm Uyku İlişkisi ve Hz İsa'nı Geri Gelip Gelomemesi Meselesi Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyametin alametleri var mıdır?

☰ Menü

Hz İsa Geri Gelecek Mİ?

Buradan Hz İsa’nın geri geleceğine ve mehdi beklentisine dair konuya geçeyim. Çok kuvvetli hadisleri olduğunu söylüyorlar. Peygamberimizin Hz İsa geri gelecek dediği hadisleri kurana sorarsak acaba kuran hz İsa’nın öldüğünü artık geri gelmeyeceğini mi yoksa geri geleceğin mi söyler? Bunu elbette ben yapmayacağım. Abdülaziz hoca ve ekibi bu çalışmaları yapmışlar, onları dinleyeceğiz. Şimdi bu hadisler Hz İsa’nın ölmediğini vakti geldiğinde geri geleceğini ve peygamberimizin şeriatıyla hükmedeceğini ardından bu dünyada ölüp görevini tamamlayacağını söylüyormuş. Peki kuran Hz İsa’nın bu dünyada öldüğünü bildiriyorsa, ölmedi diyen hadislerin ne kadar çok rivayet edeni olursa olsun geçerliliği olur mu? Bu hadisler ravisi çok da olsa kurana aykırı mı değil mi, bunu ayırmıyorlar, sorun zaten burada. Peygamberimizin gaybı ilmediğini kurandan öğreniyoruz.

Enam
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

50. De ki: “Size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ve ben gaybı da bilmem! Ben size, bir meleğim de demiyorum. Ben ancak, bana vahyolunana uyuyorum.” De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?”

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

188. De ki: “Ben kendime ne bir yarar ve ne de bir zarar verme gücüne sahip değilim. Allah’ın dilemesi hariç! Eğer gaybı bilseydim hayrı/iyiliği daha çok yapardım. Ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim; iman eden/inanmak isteyen bir toplum için!”

Hadislerin Vahiy Olduğunu İddia Edenlerin Yanılgısı

Necm suresinde ki ayete bakarsak peygamberimiz kendiliğinden konuşan biri değildir ama sanıldığı üzere hadisler Allah'tan vahiy değildir, peygamberimiz Cebrail'in getirdiği kuranı konuşuyor. Bu sure en başından sona kadar mekke'li müşriklere kuranın allah'ın sözü/vahyi olduğunu anlatıyor. Burada söz konusu olan peygamberimizin konuşmaları Cebrai'in getirdiği kurandır. Hadislerin bu ayetle hiç bir alakası olamaz.

Necm
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. AŞAĞI KAYAN yıldıza yemin olsun!

2. Arkadaşınız (doğru yoldan) sapmadı ve azıtmadı (doğru yoldan çıkmadı) da!

3. Arzusuna göre konuşmuyor/nutuk atmıyor (ayet) söylemiyor.

4. O, vahyolunan bir vahiydir (Kur’an’dır) ancak.

5. Üstün güç sahibi (Melek/Cebrail) onu öğretti.

Ayette "arzusuna göre konuşmuyor" sözünden bütün hadislerin vahiy olduğuna inanılır ama ayetin devamına bakarsan o vahyi Cebrail öğretti diyor yani "kendiliğinden konuşmuyor, konuştukları vahiy" dediği Cebrail'in getirdiği kurandır. Ayette "Üstün güç sahibi (Melek/Cebrail) onu öğretti" ifadesi olmasaydı belki o zaman konuştuğu herşey Allah'tan diye düşünülebilirdi ama gördüğün üzere Cebrail öğretti diyor. Cebrail de sürekli yanında olmadığına göre konuştuklarının hepsi vahiy değildir.O zaman yukarıda ki ayetleri de göz önünde tutarsak peygamberimiz gaybı bilmeyen, kendisine Cebrailin vahyettiklerini bildiren ve vahyolunana uyan, davet eden bir peygamberdi. O zaman hadislerin de arzusuna göre konuşmalar olmaması lazım yani hadislerin kuranla bir bağı olması gerekir. Kuranda hiç geçmeyen bir konu hakkında insanların imanını etkileyecek kadar önemli hadis diye nitelenen metinlerin olması bu ayetlere aykırı görünüyor. Kuran Hz İsa'nın öldüğünü, bir daha gelmeyeceğini söylüyor, bunu birazdan Abdülaziz hocanın dersinde ayrıntılı görebilirsin. Öndan önce Cübbeli Ahmet'in bir videosunu göstereceğim, Hz İsa gelmekle kalmayıp bir de vahiy alacakmış

Hz İsa Geldikten Sonra Vahiy Alacak Yalanı

Kısacık bir de şunu dinle Cübbeli Ahmet Hz İsa geldikten sonra vahiy almaya devam edecek diyor. Daha önce uyanmadıysan şu an uyanman lazım, eğer hz İsa gelip vahiy alacaksa o zaman yeni bir peygamber yeni bir şeriat olur. Hz Muhammed’in üstüne peygamber olmuş oluyor, yeni vahiy alan peygamber, peygamberimizden sonra yeni bir peygamber olmaz mı?

Hz İsa gelip Allah'tan vahiy alacaksa o zaman bu ayetin ne anlamı var?

Azhab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Rasûlü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi bilir.

Üstteki ayette peygamberimizin Allah’ın Rasûlü Ve Nebilerin sonuncusu olduğu bildirilmiş. Artık Allah’tan vahiy alan bir peygamber olmayacak çünkü Allah maide suresinde “dininizi kemale erdirdim sizin için islamı seçtim” (Maide 187) buyuruyor. Artık din tamamlandı, nebilik sona erdi.

Hz İsa'nın Gelmeyeceğinin Kesin Delili

Abdülaziz hoca ve şimdiki videoda Hz İsa’nın mahşerde yapacağı “beni öldürünce üzerlerine gözcü sen kaldın” konuşmasını dünyaya geri gelip döndükten sonra mı, yoksa “vefaat ettireceğim” derken uyku değil gerçekten ölüm mü olduğunu anlatacak. Hz İsa uyuyor mu yoksa öldü mü?

Birincisi Hz İsa iddia edildiği gibi dünyaya tekrar gelip gittikten sonra Maide 116-117 de ki bu konuşmayı yapacak olsaydı, Hz İsa’nın geri geleceğine dair bir ayet olması gerekirdi, çünkü kuranı Allah açıklamıştır, (Hud 1-2) bir ayetin açıklamaları başka ayetlerle yapılmaktadır, burada geri geleceğine dair bir ayet yoktur. Kuranın hiç bir yerinde bahsedilmeyen bu olay sadece hadis diye bildiğimiz sözlerde geçiyorsa bu doğru olamaz çünkü peygamberimiz kurandan olmayan bir şeyi tahminen veya başka bir şekilde söyleyemez zira gaybı bilmediğini ayetlerde söylüyor. Peygamberin bütün sözleri vahiy değildir üstte Necm suresinde konuştuğu sözlerin Cebrail'in getirdiği kuran olduğu görülüyor. O zaman hadis diye bildiğimiz bu sözler israliyattır. ayrıntıları alttaki videoda.

İkincisi Hz İsa geri gelecek olsa bugün hristiyanların kendisini rableştirdiğini öğreneceğine göre onlara bu konuda "Ben Allah'ın oğlu değilim, beni ilahlaştırmayın" diye bir şeyler söylerdi. Allah hesap günü Maide 116 da “beni ve annemi rab edinin diye sen mi söyledin" diye sorunca, kuranda bu ayetlerde “ben geri geldiğimde beni rableştirmiş olduklarını gördüm ve onları uyardım” gibi bir ifade olması gerekir. Ayette böyle bir ifade yok. Demek ki İsa peygamber ölmüştür. Din günü tekrar diriltildiğimizde yukarıdaki konuşmayı yapacak. Bu gün hristiyanların onu ilahlaştırdığından haberi olmamış olacak. Hristiyanların bugün Hz İsa'yı tanrılaştırmış oldukları bir gerçek, bunun detayına buradan bakabilirsin. Kilisenin Hz İSA'yı TANRILAŞTIRMASININ Nedenleri

Ölüm Uyku İlişkisi ve Hz İsa'nı Geri Gelip Gelmemesi Meselesi

Bu derste uyku ve ölüm esnasında ruhun nasıl alındığına dair çok detaylı bir anlatım yapmış. Hz isa öldü mü ölmedi mi yoksa uyuyor mu?

Derste geçen ayetler, istersen linke ters tıklayıp bilgisayarına indirip yan yana açabilirsin. Hz. Isanin gelip gelmeyecegi - AYETLER

Dersin ortasında “enestu bi rabbikum konusunu anlatmıştım bilmeyenler sitemize baksın” diyor, bu ifade “Ben sizin rabbiniz değil miyim” demek ruhlar alemi var mı yok mu dersiydi, daha önce "Kâlû bela - Allah'a verilen söz" bölümünde dinlemiştin.

İkinci Bölüm

Bir sonraki hafta yaptığı ders. Derste geçen ayetler, istersen linke ters tıklayıp bilgisayarına indirip yan yana açabilirsin. Hz.İsa'nın müjdesi - AYETLER

Bazı İnsanlar Hz İsa'nın Yaşadığını İddia Ediyor

Bazı insanlar Hz İsa’nın ikinci kat semada yaşadığını söylüyor, hata bunu eleştrip "ikinci kat semada oksijen yok nasıl yaşayacak diyenlere 2. kat semada oksijen olmasına gerek yok hadisler yaşadığını söylüyor" diyen hocalar var. Bunu alttaki ayete göre "ölmedi Allah katına yükseltildi" diyorlar.

Ali İmran
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

55. HANİ, Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, seni (onlar değil) Ben vefat ettireceğim/öldüreceğim ve seni (öldürerek ruhunu) kendi katıma yükselteceğim. İnkâr edip suikast düzenleyenlerin içinden, seni kurtaracağım ve sana uyanları, kıyamete kadar kâfirlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana’dır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında, aranızda Ben hükmedeceğim.”

Allah'ın Hz İsa'ya kıyamet günü soracağı soru ve onun vereceği cevap şimdiden biliniyor. Hz İsa'nın lmediğini iddia edenler altaki ayetteki soru cevabın dünyaya geri gelip, yaşayıp, eceli gelince öldükten sonra olduğunu söylüyor.

Maide
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

116. ALLAH kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah’ı bırakarak beni ve anamı ‘iki ilah edinin’ dedin?” İsa da şöyle diyecek: "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için sözkonusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette Sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben, Sende olanı bilemem. Şüphesiz ki, yalnızca Sen gaybları (görülmeyenleri) hakkıyla bilensin.”

117. “Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kul olun (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama ne zaman ki benim canımı aldın/vefat ettirdin, artık üzerlerine gözetleyici yalnız Sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin.”

Bu önemli bir konu Allah bunu kuranda neden eksik bıraksın. Bu derslerden çıkan şey yahudiler ve hristiyanlar kitaplarında bir peygamber geleceğini biliyordu hatta onu bekliyorlardı ama gelen peygamber Araplardan olunca red etmişler, “bu bizim beklediğimiz peygamber değil” demişler. Yahudiler hala bir peygamberin geleceğine, hristiyanlarda Hz İsa’nın geri geleceğine inanıyormuş. Peygamberimizi peygamber kabul etmeyen bu insanların “mesih” kurtarıcı beklentisi bizim hadislere de girmiş. İlk iki video aynı dersin iki parçası dolayısıyla ayetleri tek bir yere topladım.

Mehdi İnancı - Mukayeseli Fıkıh Dersi

Bu derste Cübbeli Ahmet veya diğerlerinin heyacanla anlattığı “cessase” diye bir yaratıktan da bahsediyorlar. Cesasse bir adada zincirlenmiş devasa tüğlü, kıllı bir yaratık ama konuşuyor. Güya sahabeler bir gün denizde dalga ve rüzgarla bir adaya savruluyor orada bu yaratığı görüp konuşup geri dönünce peygambere söylüyorlar, güya peygamberimiz de “işte gördünüz mü benim anlattığım şey oydu” falan demiş. Düşün kıyamet alameti olan devasa bir yaratık var, bir adada zincirlenmiş, öyle duruyor. E şimdi nerede peki o yaratık, artık kıyametin alameti değil mi? Bu hadis diye iddia edilen metinlerde ne mantık var ne doğru düzgün kurgu var ne de gerçeklik payı var.

Kendilerini mehdi ilan etmeye çalışan Adnan Oktar, Sait Nursi vb den de bahsediyorlar. Dersin sonunda Saidi Nursi’nin kitabından bir bölüm okuyorlar.