Hesap Günü Nasıl Olacak?


Hesap Günü sırayla neler yaşayacağımıza geçmeden sormak istiyorum; Hesap Gününün nedir farkında mısın? Bu ayet çok şey anlatıyor, insanlar gaflet içinde.

Enbiya

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

1. İnsanların hesapları yaklaştı, oysa onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

Hesap Günü Nedir Biliyor Musun?

Kıyamet ve Hesap Gününü anlatan İnfitar suresinde Allah Hesap Günü nedir biliyor musun diye soruyor.

İnfitar

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

1. Gökyüzü dağılıp savrulduğunda,

2. yıldızlar dökülüp saçıldığında,

3. denizler kabarıp taştığında,

4. kabirler alt üst olduğunda,

5. her kişi önceden ne işlediklerini/yaptıklarını ve geriye ne bıraktığını/yapmadıklarını bilir.

6.Ey insan! Sonsuz cömertliğin sahibi olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

7. O seni yarattı, sana şekil verdi, seni ölçülü ve dengeli kıldı.

8. Seni belirlediği yapıda oluşturan da O’dur[*].

[*] Allah’ın bâri’ sıfatı vardır; her yarattığını farklı yaratır. Bu sebeple her insanın yapısı diğerlerinden farklıdır.

9. Hayır hayır! Aksine siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

10. Halbuki üzerinizde gözcüler var;

11. şerefli/üstün/kerim yazıcılar,

12. ne yaptığınızı bilir(kaydeder)ler!

13. Şüphesiz İyiler, nimetler/mutluluk içindedirler!

14. Hiç şüphesiz suçlu ve günahkârlar da çılgın ateştedirler!

15. Onlar, din/hesap günü oraya girip yaslanırlar.

16. Ve onlar, ondan bir daha ayrılıp kaybolamazlar.

17. Hesap / Din Günü Nedir, bilir misin?

18. Ve bir kez daha soruyorum: Hesap/din günü nedir, bilir misin?

19. O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah’ındır.

Allah soruyor Hesap / din günü nedir, bilir misin , bizler hemen “biliyoruz” diyoruz, peşine Allah Ve bir kez daha soruyorum: Hesap / din günü nedir, bilir misin? dediğinde işin ciddiyetini fark et. Bu ciddiyet karşısında ikinci kez sorduğuna bizler “hayır” dersek en uygun cevabı vermiş oluruz. Allah devamındaki ayeti “madem bilmiyorsun o zaman dinle” diyerek O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah’ındır. diyor. O gün yeniden dirildikten sonra alttaki sıralama yaşanacak.

Hesap Günü Sıra İle Neler Yaşayacağız

Süleymaniye Vakfı'nın soru-cevap sitesi olan Fetva.net'e bir soru sormuşlar, cevabında bu sıranın nasıl olduğunu anlatıyor. Ayetler parantez içinde belirtilmişti, ben her maddenin altına yazım.

Süleymaniye Vakfı > Ölüm ve Ötesi > Yazılı Fetvalar Tarih: 05 Ağustos 2009

Soru: Taha Suresinin 124. ayetinde Kur'ân'dan yüz çeviren kimselerin kıyamet günü kör olarak haşredilecekleri ifade ediliyor. Kaf Suresi 21. ve 22. ayetlerde ise şöyle deniyor: "O gün herkes maiyetinde bir sevk edici (mahşer yerine) ve şahit olduğu halde gelir. Denir ki muhakkak ki sen bundan habersizdin fakat biz senden örtünü, kapağını kaldırdık ve artık gözlerin keskindir" deniyor. Yani bırakın kör olarak haşir olunmayı gözlerin her zamankinden daha keskin bir şekilde göreceğinden bahsediliyor. Bu ayetleri nasıl anlayabiliriz?

Cevap: 

Sorunuza doğru bir şekilde cevap verebilmemiz için kıyamet sahnelerini anlatan ayetleri bir araya getirip değerlendirmemiz gerekmektedir.  

Alttaki her kutuya tıkladığında ilgili ayetleri görebilirsin.

Tekvir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

7. ruhlarla bedenler birleştirilmiş,

Zümer

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

68. Sura üfürülünce Allah’ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa baygın düşecek (ölecektir.) Sonra ona bir daha üfürülünce hemen ayağa kalkıp bakmaya başlayacaklardır

Taha

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

103. Aralarında fısıldaşacaklar ve “Dünyada topu topuna on gün kaldınız.” diyeceklerdir.

104. Biz onların ne konuşacaklarını iyi biliriz. Örnek aldıkları kişi de “Bir günden fazla kalmadınız” diyecektir.

Naziat

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

46. İnsanlar onu gördükleri gün, bu dünyada bir akşam ya da bir gündüz vakti kadar kalmış gibi olurlar.

Yunus

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

45. Onları bir araya toplayacağı gün sanki gündüzün, tanışmayla geçen bir saati dışında dünyada bulunmamış gibi olurlar. Allah ile karşılaşmayı yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.

Kamer

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

7.Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.

8.Aşağılanmış bir şekilde başlarını kaldırır, kendilerini çağırana odaklanırlar. Bütün kafirler, “Bu ne çetin bir gün!” derler.

Nebe

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

17. İyi ile kötünün ayrılacağı gün bellidir.

18.O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

Kaf

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

21. Herkes yanında, biri rehber diğeri şahit (kaydı tutan), iki melekle gelir.

22.(Ona denir ki:) “Bunu hesaba katmıyordun; perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir.”

İsra

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

71. Her insanı önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kitabı (defteri) sağından verilenler kitaplarını okurlar, onlara kıl kadar haksızlık yapılmamış olur.

Taha

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

102. Sura üflendiği gün… İşte o gün günahkârları gözleri görmez[*] bir halde toplayacağız.

124.Kim de kitabımdan yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. (Mezardan) kalkış günü mahşer yerine kör olarak getiririz.”

İsra

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

72.Kim burada körse Ahirette de kör olur; yolunu iyice şaşırır.

97. Allah kimi yoluna kabul ederse doğru yolda olan odur. Kimi de sapık sayarsa Allah ile arasında (onu yola gelmiş sayacak) dostlar bulamazsın[*]. Onları (mezardan) kalkış günü yüzükoyun halde kör, dilsiz ve sağırlar olarak bir araya getiririz. Yerleşecekleri yer cehennemdir; ne zaman ateşi azalsa alevini artırırız.

İbrahim

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

49. O gün suçluların kelepçelere vurulduğunu göreceksin.

Ali İmram

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

106. Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan sonra kâfir oldunuz[*], değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

Taha

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

108. O gün sesler Rahman için kısılacak, bir tarafa sapmadan dosdoğru o davetçinin peşinden gideceklerdir. Fısıltıdan başka bir şey duyamayacaksın.”

Yasin

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

51. Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine (hesap verecekleri yere) doğru akın ederler.

Yunus

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

26. Güzel davrananlara da daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzleri ne kararacak ne de kızaracaktır. İşte bunlar cennet ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.

Abese

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

38. Kimi yüzler de ışık saçacak.

Enam

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

31. Allah ile yüzleşme konusunu yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Kıyamet saati beklemedikleri bir anda gelince günahlarını sırtlanmış olarak diyeceklerdir ki “Bu konudaki kusurlarımızdan dolayı vay halimize!” Baksana ne kötü yükler yüklenmişlerdir!

Taha

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

99. İşte böylece daha önce gelip geçenlerin haberlerinden bölümler anlatıyoruz. Sana katımızdan doğru bilgi (Zikir, Kitap) verdik.

100. Kim ondan yüz çevirirse (mezardan) kalkış günü ağır bir yük yüklenecektir.

101. Onlar hep o yükün altında kalacaklardır. (Mezardan) kalkış günü onların yükü ne kötüdür!

Nahl

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

23. Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini büyük görenleri sevmez.

24. Onlara: “Rabbinizin indirdiği nedir?” diye sorulsa, “Eskilerin masalları” derler.

25. Böylece (mezardan) kalkış günü hem kendi günahlarını hem de bir bilgiye dayanmadan yoldan çıkardıkları kimselerin günahları kadar bir günahı yüklenirler. Bakın ne kötü yük yükleniyorlar!

Kaf

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

23. Yanındaki yoldaşı (melek) der ki: “İşte bu yanımdaki (yaptıklarıyla) hazırdır”.

Furkan

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

11. Aslında onlar kıyamet saati karşısında yalana sarıldılar, Kıyamet saati karşısında yalana sarılanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır.

12. O ateş onları uzaktan görünce onun çatlarcasına yanmasının ve çektiği havanın uğultusunu duyacaklardır.

İbrahim

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

42. Sakın Allah’ı, yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin dona kalacağı güne kadar erteliyor.

Mümin

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

18. Çok yakında gelecek olan o gün konusunda onları uyar. O, yüreklerin ağza geleceği, boğazların düğümleneceği gündür. Yanlış yapanların ne bir can yoldaşı olacak ne de sözü dinlenecek bir şefaatçısı

Bu cevap bilim kurgu falan değil. Bu olacak, tek tek yaşayacağız bu halleri. O gün ahirete ne götürdüysen onun karşılığını alacaksın. Birilerinin şefaat edip seni kurtaracağını zannetme. Hesap günü şefaat yoktur. Şefaat olacak ama sonra. Şefaat ne zaman olacak, müslümanlar cehenneme girecek mi bu sayfadan bakabilirsin. Şefaat Nedir? Müslümanlar Cehenneme Girecek Mi?

İstersen bu sayfadan da hesap günü ile ilgili ayetleri okuyabilirsin. Hesap Günüyle İle İlgili Ayetler