Ebul Hasan Harekani Şirk Örneği. Allah'a nasıl vesile aranır?

☰ Menü

Ebul Hasan Harekani Şirk Örneği

Tevessül konusunu yalnız Cübbeli Ahmet anlatmıyor, Menzil tarikatı da Ebul Hasan Harakanî’yi çağırıyormuş. Yorum yapmayacağım, aşağıdaki ayetler yeter.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

45. (Allah’tan) yardım isteyiniz; sabrederek ve namazı gereği gibi kılarak!.. Şüphesiz bu, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.

46. O kimseler ki; Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten O’nun huzuruna döneceklerini çok iyi bilirler.

186. KULLARIM Beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten Ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince (Benden isteyince), dua edenin duasına (isteğine) cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için Benim davetime uysunlar, Bana iman etsinler.

Aracılardan Değil Yalnız ve Yalnız Allah'tan İstemek Gerek

Abdülaziz hocanın bu ve benzeri aracılıklar için anlattıklarını paylaşacağım okuduğu ayetlere dikkat et, hac 11-15 ayetlerini okuyor.

Maide 35 de geçen “Allah’a vesile arayın” ifadesinin açıklaması olan bir makale var. Bu ayetteki “vesile” ne demek güzel açıklanmış. Kuranda Allah'a ulaşmada vesile aramak nasıl anlatılır.pdf

Elmalılı Hamdi Yazır maide 35 şöyle tefsir etmiş. Herşeyi, düşük zeka seviyesinde bir insanın bile anlayacağı şekilde ifade etmiş.

Biz mü’miniz, Allah bizi sadece kendisine iman etmemizle sever deyip de lâubali olmayınız, Allah’tan korkunuz, kötü ahlâktan ve çirkin işlerden sakınınız. Sonra yalnız korkmak ve sakınmakla da kalmayınız, iradenizi sarf edip sebeplere de başvurunuz. Allah’ın emirlerini yerine getiriniz ve bununla da kalmayıp Allah’a yaklaşmak için daima vesile arayınız. Her fırsatı değerlendirerek kendi gönlünüz ve isteğinizle farz ve vaciplerin dışında güzel güzel işler ve Allah’ın rızasına uygun ameller yaparak kendi tarafınızdan da kendinizi Allah’a sevdirmek isteyiniz. İsteyerek, yalvararak çalışınız ve uğraşınız (…) Hâsılı vesile lüzumludur. Ve onu bulmak için isteyip aramak ve tevessül etmek de lâzımdır. Çünkü vesilenin vesilesi de iman ve ittika ile talebi sevdirme arzusudur. Ve işte “O’na vesile arayınız.” Bu kasd ü niyet ile esbabı araştırmak ve sevilen huylar, salih ameller gibi rıza-i ilâhîye muvafık güzel vesileler edinerek kulluğa yönelik sa’y ü gayret göstermeyi emreder. Ve bunun içindir ki bunun peşinden mücahede emri getirilmiştir. İman, ittika ile; ittika, vesileyi aramak ile; vesileyi aramak ise mücahede ile kemale erer.”

Kuranda bam başka bir anlamı olan vesileyi ölülerden, efendi/şeyhlerden yardım istemeye çevirmişler. Cübbeli Ahmet tevessüle karşı çıkanları vahabilikle suçluyor “vahabiler karşı çıkıyor buna” diyor. Söylediklerine inandırabilmek için suçu başkasına atması gerekir ki kendisinin anlattıklarına inandırabilsin. Bunlara hala şüphesi olanlara da “bize inanın bizim efendiye Allah doğruları bildiriyor” diyor, kendi sözleridir. Bunlar "ilim meclisi" dediği yerde beyin yıkama operasyonu.

Allah Bizim Efendiye Bildiriyor