Kuran ve Sünnet Bütünlüğünde Hac İbadetii - Hac Farklı Aylarda Yapılabilir Mi? Umre ve Kurban İbadetinin Tarihçesi

Menü

Bu sayfayı 4-11-2017 tarihinde güncelledim.

Hac ibadeti Adem (a.s) zamanından beri her ümmete farz kılınmış bir ibadttir. Kabe'yi Adem (a.s) yapmış daha sonra Nuh tufanıyla Kabe kaybolmuş daha sonra da Allah'ın göstermesiyle İbrahim (a.s) Kabe'yi tekrar inşa etmiş. Süleymaniye Vakfı'nın Hac ve Kurban makalesinden bir bölüm göstereyim.

Süleymaniye Vakfı'nın Hac ve Kurban makalesinden bir bölüm.

Yeryüzünün ilk mabedini, ilk insan olan Âdem aleyhisselam bina etmiş ve ilk haccı o yapmış olmalıdır. Çünkü İbrahim aleyhisselam, Nuh tufanından sonra Kabe’yi eski temellerinin üstüne kurmuştu:

“Bir gün İbrahim, İsmail’le beraber Kâbe’nin temellerini yükseltiyordu. Dedi ki: “Rabbimiz, bunu bizden kabul et; işiten de sensin, bilen de.”(Bakara 2/127)

Sonra Allah Teâlâ’dan hac ibadetinin yapıldığı yerleri göstermesini istemişti:

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler eyle. Soyumuzdan da sana teslim olmuş ümmetler oluştur. Bize hac ibadetini yapacağımız yerleri (menâsiki) göster ve tevbemizi kabul et. Sen tevbeleri kabul edersin, ikramın boldur.”(Bakara 2/128)

İbrahim aleyhisselamın ilk haccından sonra verilen şu emir de önemlidir:

“İnsanların içinde haccı ilan et ki sana, yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde gelsinler; bütün derin vadilerden geçip gelsinler.” (Hac 22/27)

Âyette hac kelimesinin elif lamlı olması haccın bilindiğini gösterir. Mekke, ümmü’l-kurâ yani dünyanın anakentidir. İbrahim aleyhisselam Filistin’den oraya tek bir yoldan gelmiştir. Âyetteki “bütün derin vadilerden gelsinler” ifadesi, her yandan insanların oraya geleceğini gösterir. Bu da adını bilmediğimiz nice nebinin ümmetinin gelmesi demektir. Öyleyse onlar da haccı biliyordu ama yeri kaybolduğu için yapamıyorlardı.

Makalenin tamamı burada. suleymaniye-vakfı-hac-ve-kurban

★★★

Hac konusundaki peygamberimizin [sallallahu aleyh ve sellem] hadislerinin toplandığı bir makale var. Epey uzun bir makale. Hac ve umre ile ilgili hadisler.

Kadınların tek başına hacca ya da daha geniş anlamda yolculuğu çıkma konusunda doğru olmayan bilgiler var. Mezhepler kadınların tek başına yolculuğa çıkmasını uygun bulmuyor. Bu konuda doğru bilgiyi bu belgeden okuyabilirsin, Abdülaziz hoca kaleme almış. Ayet ve hadislerle değerlendirdiği makalesinin sonucu güvenlik sağlandığı takdirde mahremsiz bir kadın, ister görevi gereği olsun, ister gezmek, görmek veya ibadet amacıyla olsun tek başına veya kadınlardan oluşan bir grupla yoluculuğa çıkabilir. Birileri bu dini yaşanmaz hale getirmiş ve bugün Kur'an hükümleri değil de mezhep görüşleri esas alınarak bu fikirler hala savunuluyor. Kadinlarin_Yolculugu.pdf

Peygamberimizin yaptığı hac ve umre ile ilgili bir makale. Peygamberimizin_Hac_ve_Umresi.pdf

Haccın nasıl yapılacağına dair bir makale, özet yazmışlar. Ayet_ve_Hadislerle_Hac.pdf

Telbiye ve Anlamı

Telbiye Kabe’yi tavaf ederken söylenen sözlerdir:Lebbeyk!… Allahümme Lebbeyk… Lebbeyke lâ şerîke leke Lebbeyk… İnne’l-hamde ven ni’mete leke ve’l-mülk lâ şerîke lek…

Anlamı: Emret Allah’ım, emret. Senin ortağın yoktur. Bütün hamdler ve bütün nimetler senindir. Mülkün sahibi sensin. Senin ortağın yoktur.

Telbiye konusunda benim anlamadığım Türklerin hacda telbiyeyi anlamadan, ne anlama geldiğini bilmeden Arapça söylemeleri. Peygamberimiz Arap olduğu için bu söz ve duaları Arapça yapmış, İngiliz olsaydı İngilizce yapacaktı, o zaman da insanlar hiç anlamadan ingilizce mi tekrarlayacaklardı? İnsanın bilmediği bir dille Allah'a dua etmesi kadar saçma bir şey var mı? Anlamını bilmeden "emret Allah'ım" denir mi? Bir defa telbiyenin anlamına bakarsan bu sözler insanın içinden geliyor olması lazım. "Senin ortağın yoktur. Bütün hamdler ve bütün nimetler senindir" derken bunu içinden gelerek ne dediğini bilerek söylemiyorsan boşuna söylememek lazım.

Kur'an ve Sünnet Bütünlüğünde Hac İbadeti