Kuranın uydurulmamış olduğunun delilleri, Güneşin, ayın yörüngesi ve ilgili kuran ayetleri - Kuranın bilimsel mucizeleri nelerdir?

Menü

Güneşi ve Ayın Yörüngesi

Allah delillerini göstereceğini söylediği bu ayeti tekrar yazacağım.

Fussilet
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

53. Evet, Biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada, gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz; ta ki Kur'ân'ın, Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahid olması yetmez mi?

Âyetlerin gösterilmesi başlıca şu iki şekilde açıklanır: 1. Kur'ân'ın dâvetinin kısa zamanda dünyada yayılması. 2. Allah'ın insanlara yeryüzünde ve gökte, Kendi varlığına ve birliğine dair delilleri göstermesi. Kur'ân'da bildirdiği birçok hakikatin insanların yaptıkları bilimsel keşiflerle iyice anlaşılarak, Kur'ân'ın Allah katından geldiğini anlamaları.

Allah’ın büyüklüğüne, Kur'an'ın Allah'ın vahyettiği kitap olduğuna delil iki örnek vereceğim, dünya ve ay. Yine Taşkın Tuna’nın kitabından taradım, kitabın adı “Uzayın Sırları” Dünyanın nasıl döndüğünü biliyorsun, kendi etrafında bir de güneş etrafında, başka bir hareket biliyor musun? Güneş sistemi her saniye Vega yıldızına doğru saniyede 20 km hızla hareket ediyor. Hiç farkında değiliz. Bu ne demek farkında mısın? Dünya ve diğer gezegenler kendi etrafında ve güneşin etrafında döndüğü gibi aynı zamanda bir de helezonik hareketle ileriye, Vega yıldızına doğru hareket ediyor. Dünya güneş etrafında dönerken geçen sene geçtiği bir noktadan bir daha geçmez çünkü saniyede 20 km hızla Vega yıldızına doğru yol alıyoruz. Saniyede 20 km ne demek düşünmeye çalışsana, bu hızla uzayda hareket ediyoruz ve bu hareket Kur'an'da bize 1400 sene önce bildirilmiş. Önce oku.

Bu sayfayı cep telefonundan okuyorsan altaki sayfaları düzgün görebilmek için telefonunu yan tutmalısın ve "Ekran Döndürme" özelliği açık olmalı.

Taşkın Tuna - Uzayın Sırları - Boğaziçi Yayınları - Sayfa 24-30


Ateist Bir Grubun Kendi Cahilliğini Kur'an'ın Hatası Zannetmesi

Güneşin, ayın ve diğer gezegenlerin hareketlerini gördün, şimdi ateist bir grubun Türkçe mealden Kur'an'ın insan yazması olduğunu iddia ettiği bir resme bakacağız.

Güneşin Bir Yörüngesi Vardır

İnsanlar ne fiziği araştırıp okuyorlar ne de Arapçaları var, Kur'an'ı eleştirmeye kalkan insanların yaptığı en büyük hata Arapça bilmedikleri için en meşhur veya güvenilen olduğunu düşündükleri Diyanetin ya da Elmalı’lının mealini açıyorlar oradan Kur'an'ı eleştirmeye çalışıyorlar. Attığı başlığa bak “Kur'an'a göre güneş dünyanın etrafında dönüyor.” Yukarıda ayette parantez içinde döner yazıyor ya hemen oradan bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim yerden bakan biri güneşi dünya etrafında döner görürmüş dolayısıyla Kur'an insan yazmasıymış. “Elbette güneş sistemimizde güneşin herhangi bir yörüngesi yoktur” yazmış, az önce Taşkın Tuna’nın kitabından güneşin Vega yıldızına doğru saniyede 20 km’lik bir hızla hareket ettiğini öğrendin. Demek ki neymiş, güneşin bir görüngesi varmış. Yörünge ne demek? Bir gökcisminin bir diğerinin kütleçekimi etkisi altında izlediği yola yörünge adı verilir. Ayet güneşin bir yörüngesi olduğunu söylüyor mu? Bilim bunu ispatlamış mı? Kim cahillik ediyor? Okumayanlar, araştırmayanlar, öyle olduğunu zannedenler.

Kur'an'da Ayın ve Güneşin Yörüngeleri

Ayetler Yasin suresi, dikkat edersen ayet yine düşünmeye, delilleri görmeye teşvik ediyor.

Yasin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

37. GECE de onlar için bir göstergedir/delildir. Gündüzü ondan soyup çıkarırız, onlar birden karanlıkta kalıverirler.

38. Güneş de kendi yörüngesi içinde akıp gider. Bu, üstün ve bilenin takdiridir.

39. Ay’a da menziller (konaklar/duraklar/dolaşım yerleri) takdir ettik, kuru bir hurma dalına (hilal şekline) dönüşünceye kadar!

40. Güneş Ay’a erişemez, gece de gündüzü geçemez. Ve her biri, kendisi için belirlenmiş bir yörüngede akar gider.

Bu, dünyanın helezonik yörüngesi. Dünya neden böyle hareket ediyor? Güneş Vega yıldızına doğru yol aldığı için, demek ki neymiş, güneşin bir yörüngesi varmış, güneş kendi yörüngesi içinde akıp gidiyormuş.

dünyanın helezonik yörüngesi

Taşkın Tuna - Uzayın Sırları - Boğaziçi Yayınları - Sayfa 26

39. Ay’a da menziller (konaklar/duraklar/dolaşım yerleri) takdir ettik, kuru bir hurma dalına (hilal şekline) dönüşünceye kadar!

ayın yörüngesi

Taşkın Tuna - Uzayın Sırları - Boğaziçi Yayınları - Sayfa 63

★★★

ayın yörüngesi

Taşkın Tuna - Uzayın Sırları - Boğaziçi Yayınları - Sayfa 64

40. Güneş Ay’a erişemez, gece de gündüzü geçemez. Ve her biri, kendisi için belirlenmiş bir yörüngede akar gider.

dünya güneş ayın yörüngesi

Taşkın Tuna - Uzayın Sırları - Boğaziçi Yayınları - Sayfa 27

Benzer ayetler ne diyor.

Rahman
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

5. Güneş ve ay, bir hesaba göre hareket etmektedir.

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

44. Allah gökleri ve yeryüzünü, gerçek ile/herşeyi yerli yerince düzenleyerek yaratmıştır. Şüphesiz bunda gerçeklere inananlar için bir işâret vardır.

Lokman
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

29. Görmedin mi? Allah geceyi gündüze ve gündüzü de geceye bağlayıp katıyor. Güneş’i ve Ay’ı boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar (dönerek) akıp gidiyor! Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Kur'an'dan Bilimsel Mucizeler: Evrendeki Yörüngeler

Güneşin, ayın yörüngeleri, big bang ve genişleyen evrenle ilgili Allah delillerini Kur'an'da göstermiş. Bir kısım insanlar bunları hiç araştırmadan Türkçe mealden ne anlıyorsa o doğrultuda eleştiriyor bir kısım insanlarda bunların Allah'ın yarattığı düzenin delilleri olduğunun kitaplarını yazıyor. Aynı ayetle bazı insanlar yoldan çıkıyor bazı insanların ise imanı artıyor.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

26. ŞÜPHESİZ Allah çekinmez, bir sivri sineği misal/örnek olarak vermekten; onun daha üstündeki/ötesindeki bir varlığı, misal olarak vermekten de!.. Böylece iman edenler (bunu) bilirler, şüphesiz onun Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu! Ama kâfirlere gelince: “Allah bu misalle/örnekle neyi kastetmiştir?” derler. Bununla birçoklarının sapıklığını ortaya/açığa çıkarır. Birçokları da doğru yola girer. Ama bununla (bu misalle), ancak fasıklar (zaten yoldan çıkmış olanlar) sapar.

Güneşin bir yörüngesi olduğunu bilmeyenler, öyle olduğunu zannedenler, araştırıp doğrusunu öğrenme ihtiyacı hissetmeyenlerdir. Öyle olduğunu zannetmek çok büyük bir hatadır. Bu hata insanı araştırmaktan, okumaktan alıkoyar. Kur'an'ın bu gerçeklerini görmeni engeller. Bilim ayetleri doğruluyor ama insanlar bunları görmek istemiyor, yüz çeviriyorlar, kendi işlerine dalıp bunlara kulaklarını kapatıyor. Allah bir sistem kurmuş ve çok ince hesaplı, ayarlı bir sistem. Bu ince hesaplar bu gün bilim tarafından ortaya konuyor. Kur'an'da pek çok ayette Allah insanlar biraz düşünüp gerçeği görebilsin diye örnekler verdiğini söylüyor. Asıl mesele insanlar Allah’ın emir ve yasaklarını dikkate almak istemediği için bu delilleri görmek istemiyor. Kur'an'ın gerçek olduğunu kabul eden birisi, içinde yazanları uygulamamak için bahanesi olmaz ama Kur'an'ı görmezden gelirse o zaman sorumluluk da kalmaz. Peki ya ahiret?

Bu sitede yazmaya çalıştığım big bang, genişleyen evren, güneş ve ayın yörüngeleri ile ilgili ayetleri göz önünde tutarak bu ayetleri dikkatli oku.

Kehf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

54. İŞTE BUNUN GİBİ, Biz bu Kur’an’da insanlar için, her örnekten çeşitli açıklamalar yaptık. İnsan ise tartışmaya çok düşkündür.

55. İnsanları, kendilerine hidayet/yol gösterici Kitap/Kur’an geldiği zaman, inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey; öncekilere uygulanan sünnetin/uygulamanın kendilerine de uygulanması veya azabın açıkça karşılarına gelmesini istemeleridir, (zira kitapta anlatılanlara inanmıyorlar).

56. Biz, elçileri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olmaktan başka bir maksatla göndermedik! İnkâr eden kimseler ise, gerçeği yalanla etkisiz kılmak için mücadele ediyorlar. Onlar Benim ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu yaptılar.

57. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde; onlardan yüz çeviren ve ellerinin öne sürdüğünü unutandan daha zalim kim olabilir? Onlar, kalplerini (duygusal zekalarını) onu kavramak için işletmiyorlar ve kulakları ile de işitmek istemiyorlar. Dolayısıyla sen onları doğru yola çağırsan bile, bu halde doğru yola asla gelmiyorlar.

58. (Bununla birlikte) rahmet sahibi, çok bağışlayan Rabbin; onları kazandıkları şeylerle hemen cezalandıracak olsaydı, elbette azabı onlar için çabuklaştırırdı. Fakat onlar için vadedilen bir zaman vardır. Artık O’ndan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

59. İşte şu kentler! Zulmeden önceki toplumları imha ettik; Biz onları imha etmeden önce bir süre vermiştik.

Allah herkese özgür irade vermiş, herkesin özgür iradesiyle Kendisine yönelmesini, arayıp bulmasını istiyor. Kâinattaki, doğadaki, insan vücudundaki bu delilleri göstermesi bu yüzden. İnkar edenlerin halleri Allah’ın bizleri özgür irade ile yaratmış olmasından geliyor.

Nahl
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

9. DOĞRU YOLU beyan etmek/açıklamak Allah’a aittir, açıklanan yoldan ayrılıp sapan da var. Oysa Allah dileseydi (size özgürlük tanımayıp); elbette hepinizi zorunlu olarak doğru yola iletirdi.

Allah’ın varlığını gösteren delilleri görmek istemeyenler için gökten melekler inse, melekleri görseler inanır mı? İnanırlar mı bilemiyorum ama Allah “delillerimi görmezden gelip melekleri mi bekliyorsunuz” diye soruyor.

Nahl
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

33. (GERÇEĞİ inkâr edenler) ille de kendilerine meleklerin veya Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan önceki kimseler de işte böyle yapmışlardı! Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

34. Nihayet yaptıklarının kötülükleri kendilerine isabet etti. Alay ettikleri şey onları kuşatıverdi.

Bundan sonra Allah milletlere inanmaları için süre vermiyor, bundan sonra olacak olan kıyamettir. Akıllarını kullanmayan, dinlemeyenler için iyi bir son vaadedilmiyor. Allah’ı idrâk etmeyi sağlayacak bilgilerden kaçanların son durağı ahiret olacak, görmezden gelenler o zaman anlayacaklar.

Kehf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

99. BİZ O GÜN bazılarını bırakmışızdır, dalga dalga/izdiham halinde birbirlerine giriverirler. Sûr’a da üflenmiştir. Artık onların tümünü biraraya toplamışızdır.

100. O gün cehennemi kâfirler için açıkça göstermişizdir.

101. Onlar ki gözleri, Beni hatırlatan (doğadaki) ayetleri görmek istemiyorlardı ve (okunan ayetlerimizi de) dinlemeye tahammül edemiyorlardı.

Kur'an Bir İnsanın Tahminen Yazacağı Bir Kitap Değildir

Big bang, güneş ve ayın yörüngeleri ve genişleyen evren konusunda ayetler ve fizik bilgilerini gördün bunlar 1400 sene önce Mekke’de kum okyanusunda yaşayan bir insanın tahminen yazabileceği şeyler değil, Kur'an bunların Sahibini ve bu Sahibin bizden ne istediğini bildiriyor. Alttaki ayetlerde yine akla vugu var.

Mümn
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

57. ELBETTE göklerin ve yeryüzünün yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür! Fakat insanların birçoğu bilmiyor.

58. Kör ve gören bir olmaz. İman edip salih amel/faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlar da, kötülük yapanlarla bir olmaz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz?

59. Kıyamet saati elbette gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Fakat insanların birçoğu inanmıyor.

60. Rabbiniz buyurmuştur ki: “Bana dua edin, size (duanızın karşılığı ile) cevap vereyim. Kibire saplanarak Bana ibadetten uzaklaşan kimseler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.”

61. O ALLAH geceyi sizin için, içinde dinlenesiniz diye yarattı. Gündüzü de göresiniz diye (aydınlık kıldı). Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat, insanların birçoğu şükretmiyor.

62. Sizin Rabbiniz Allah işte budur! Herşeyin yaratıcısıdır. O’dan başka İlâh yoktur. Nasıl oluyor da aldırış etmiyorsunuz?

63. İşte Allah’ın ayetleri ile mücadele edenler böyle umursamazca davranıyorlar.

Yukarda Taşkın hocanın kitaplarından deliller gördün. Böyle yazılmış daha pek çok kitap var Deliller ortada. Şimdi mesele bunlara karşı aldırış etmeyip umursamaz mı davranacaksın yoksa “ne kadar da az düşünüyorsunuz” eleştirii üzerine düşünmeye başlayacak mısın, tercih senin.

Cener Taslaman "Evrenin Çok Hassas bir Başlangıcı Var"

Caner Taslaman'ın evrendeki hassas ayar ve olasılıkları üzerine konuşulan bir programdan bir bölüm göstermek istiyorum. Caner hoca bilimsel metodla Kur'an'ın farkını, islamı diğer Allah kaynaklı olmayan dinlerden üstünlüğünden ve evrenin başlangıcındaki hassas dengeden bahsetmiş.

Bu videoyu din bilim felsefe ilişkisi, big bang, genişleyen evren konularını konuştukları 2 saatlik bir programdan aldım. İstersen bu programı bu linkten izleyebilirsin. Din, bilim, felsefe, big bang, genişleyen evren

10 üzeri 60 nasıl bir ihtimal? Bu kadar hassas başlangıcın sahibinin Kur'an'da “tesadüf yok bunun sahibi Benim” diyor. Üstteki ayetler şöyle devam ediyor.

Mümn
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

64. ALLAH O’dur ki; yeryüzünü sizin için durulacak yer, gökyüzünü de bir bina yaptı. Sizi suretlendirdi/şekillendirip donattı, suretlerinizi çok da güzel şekillendirdi; sizi temiz, güzel şeylerden rızıklandırdı. Sizin Rabbiniz Allah işte budur! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

65. Sonsuz yaşam kaynağı O’dur. O’ndan başka İlâh yoktur. O halde; samimiyetle yaşam biçiminizi, O’na (Allah’a/Kur’an’a) göre düzenleyerek ibadet edin/dua edin. Hamd'a lâyık olan Alemlerin Rabbi Allah’tır!

Allah Kur'an'da Kendisini bu düzenin sahibi olduğunu gösteriyor ve insanlardan samimiyetle yaşam biçiminizi, O’na (Allah’a/Kur’an’a) göre düzenleyerek ibadet edin/dua edin diye istekte bulunuyor. Bu dünyanın amacı bu.

Kur'an çeşitli yerlere işaret ediyor mesela gökyüzüne, yeryüzüne ondan sonra da bunların düşünülüp araştırılırsa başka bir anlamı olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bakmayı bilirsen bunların bir sahibi olması gerektiğini bilirsin.

Yunus
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

5. Güneş’i bir ışık kaynağı ve Ay’ı da ışığı yansıtıcı kılan O’dur. Ona konaklar/durak (iniş) yerleri takdir eden O’dur; yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için!.. Allah bunları ancak bir hesap ile yaratmıştır. Ayetleri uzun uzun açıklamaktadır; bilen/bilim ışığında düşünen bir kavim için!

6. Gerçek şu ki; gece ile gündüzün değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, korkup sakınan bir toplum için elbette ayetler/işâretler vardır.

Kaf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

6. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Onu nasıl bina ettik ve süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok!

7. Yeryüzünü uzatıp yaymışız, ona ağır baskılar/dağlar oturtmuşuz. Orada her türden göz alıcı nice çiftler bitirmişiz!

8. (Bütün bunlar) içten yönelen, her bir kulun basireti/ileriyi düşünebilmesi ve ibret alması içindir.

Big bang’den önce hiçbir şey yoktur sonra big bang ile bir süreç başladı ve gezegenler oluşmaya başladı.

Enbiya
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

30. PEKİ inkâr edenler görmediler mi ki; gökler ve yeryüzü (başlangıçta) tek ve bitişik/gaz halinde/bir bütün idiler de Biz onları ayırdık! Canlı olan herşeyi sudan yarattık! Hâlâ inanmıyorlar mı?

31. Yeryüzünde onlar için sarsılmasınlar diye sabit dağlar oturttuk. Ve orada geniş geniş yollar açtık, doğru gidebilsinler/yollarını kolayca bulabilsinler diye.

32. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise O’nun ayetlerinden yüz çevirmektedirler.

33. Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri, kendisi için belirlenmiş bir yörüngede akar durur!

Gördüğümüz şeyler için Allah (Bütün bunlar) içten yönelen, her bir kulun basireti/ileriyi düşünebilmesi ve ibret alması içindir diyor ve aslında bize bir yol gösteriyor. Diğer altı çizili cümle başka durumu ifade ediyor. Herkesin üzerinde düşünüp kavrayabileceği ve bir düzene bağlayabileceği bir sürü olay, sistem, düzen var ama bizler bunları görmek istemiyoruz. Ben başta dünya ve evren ile ilgili okurken daha sonradan bir şey fark ettim, bütün bu sistemler gizli değilmiş, gözümün önündeymiş hatta kitaplar dolusu açıklanmış ama ben bunlara bakıp düşünme ihtiyacı hissetmemişim. Bu bilgileri okudukça insanın Allah’tan, peygamberden, Kur'an'dan hiçbir şüphesi kalmıyor. Zaten Allah hidayet için çalışana yardım edeceğini söylüyor. Bütün bunların sonunda anlıyorsun ki doğru yol Kur'an'mış. Bunu anladıktan sonra mesele Kur'an'a göre yaşam tarzı oluşturmaya geliyor. Allah’ın kullarından istediği yaşam tarzı, yalnız ve yalnız Kendisine kul olunan bir yaşam. Bu gerçekleri fark edip de bunlardan yüz çevirenler için iyi haberler yok.

Enbiya
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

115. Kim kendisine hidayet (doğru yol), besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme atarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.

Kur'an'ın insan yazması olamayacağına diair bir örnek daha vermek istiyorum, konu kıyamet. Sonraki bölüm "Kıyametin Fizikteki Adı Entropi"