Eski Bir Şeyhin Nakşibendi Tarikatı Hakkında Açıklamaları


Ferit Aydın isimli eski bir naşki şeyhi var, onun açıklamalarını paylaşmak istiyorum. Kendisi nakşibendiliğin iç yüzünü fark edip şeyhliği bırakmış ve bu tarikatı araştırıp rabıta ve diğer ritüeller üzerine kitap yazmış birisi. Eski bir şeyh olduğu için ben bu açıklamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisini Süleymaniye vakfından Fatih Orum ile.

Tasavvuf Felsefesi ve İslam - 1

Diğeri insanları bilgilendirme konuşması.

Tasavvuf Felsefesi ve İslam - 2