Kuranda Riba faiz ile İlgili Ayetler - Bakara 274-279 faiz ayetlerinin tefsiri

☰ Menü

Kuranda Riba ile İlgili Ayetler

Rum
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

39. İnsanların mallarından fazlaca alayım diye verdiğiniz riba, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz Zekât’a gelince, işte onu kat kat artıranlardır!

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

274. MALLARINI gece gündüz; gizli ve açık Allah’ın tavsiye ettiği şekilde harcayanlar var ya, onların Rableri katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir

275. Riba yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların; “Alışveriş de riba gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, ribayı haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüde uyarak) riba’dan vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır (dilerse Allah onu affeder.) Kim tekrar (riba’ya) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.

[*] Riba: Kur’an’ın indiği dönemde kişinin herşeyini; malını, ailesini ve hatta eşini elinden alabilmeyi yasal gören borçlandırma tuzağıdır. Bugün de kredi ve faiz sistemiyle kişiler borçlandırılarak, bu borç kişi tarafından ödenmediği takdirde; o kişinin aile düzeni bozulabilir. Bankalar ise kâr/zarar ortaklığı ile çalışabilirler.

276. Allah riba malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez.

277. Şüphesiz iman edip faydalı bir işi en iyi şekilde yapan, namazı dosdoğru/gereği gibi kılan ve zekatı (çalışıp üreterek) verenlerin ödülleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.

278. EY İMAN EDENLER! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, riba’dan geriye kalanı bırakın.

279. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Rasûlüyle savaşa girdiğinizi bilin! Eğer tövbe edecek olursanız, ana mallarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.

Ali İmran
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

130. EY İMAN EDENLER! Kat kat arttırılmış olarak riba yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

131. Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının.

132. Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

133. Rabbinizin bağışına; genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için, hazırlanmış bulunan cennete koşun.

Bakara suresinin üstteki ayetlerinin tefsirini paylaşacağım. Bunlar çok önemli dersler. Bu ülke neden durmadan krize giriyor, Osmanlı devletinde ve bugün islam dünyasında faiz nasıl kullanılıyor diye bir merakın varsa faizle ilgili bu dersleri mutlaka dinle.

Bakara 274-275 Faiz Ayetlerinin Tefsiri

Bakara 275'de "Riba yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar" tercümesi Abdülaziz hocanın dersinde "şeytanın aklını çeldiği kişi, şeytana uyan kişi" şeklinde tercüme edilmiş, nedenini bu derste görebilirsin.

Bakara 275-276 Faiz Ayetlerinin Tefsiri

Bakara 277-279 Faiz Ayetlerinin Tefsiri - Kredi Sisteminin Ekonomiye Etkisi

Prof.Dr.Servet Bayındır - Yükselen Sözler - Faiz