Evlilik yaşı kaçtır? Kız çocukları kaç yaşında evlendirilebilir? İslamda doğru bilinen yanlışlar. Nur suresi 33 yanlış doğru mana

Menü

Evlilik Yaşı Kaçtır?

Müslümanların çok az bir istisna hariç insanlar peygamberimizin Hz Aişe ile dokuz yaşında evlendiğine ve kızların buluğa erince evlendirilebileceklerini zanneder, islamı küçük çocukların evlendirilmesine izin verilen bir din diye bilir. Bunu imam hatip veya ilahiyat okuyanlar da dahildir. Bunun sebebi müslümanların Kur'an'la olan bağının kopmuş olmasıdır. Kur'an hükümleri yerine mezhep görüş ve uygulamalarını esas alınıyor. Bütün mezheplerde yeni doğmuş iki bebeği evlendirebilirsin, buna karşılık Kur'an kızılar için evlilik çağından bahseder, yani kafana göre mezhepleri temel alıp Kur'an'ın söylediği yaştan önce kimseyi evlendiremezsin. Bir örnek vereceğim, ateist gruplar mezhep görüşlerini Kur'an'ın emri zannedip, bunun üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Burada bir karmaşa var, daha hiç bir ateist grupta bu yanlışların doğrularını anlatanların fikirlerini, videolarının paylaşıldığını görmedim.

Alttaki videolarda islamda çocukların evlendirilemeyeceğine dair ayetleri göreceksin. Bu dine mensup ol veya olama, bu dinin kitabı Kur'an'ı Kerim, mezhep kitapları değil. Kitabın Kur'an olmalı ki bu tartışmalar yaşanmasın. İnsanlar peygamberimizi dokuz yaşında evlenmediğini, evlilik yaşını da doğar doğmaz olmadığını ancak Kur'an'a bakarak anlayabilir.

Kur'an'a Göre Küçük Çocukların Evlendirilmesi - Süleymaniye Vakfı

Bu makaleden, özellikle beş ve altıncı sayfadan bir çocuğun reşit olmadan evlenemeyeceğini görebilirsin. Kuran nikah çağından bahsetmektedir, mezhepler bunu görmezden gelip küçük çocukların evlendirilebileceğini söylemiştir. Ayrıntısı bu belgede. Kuran-ve-Gelenege-Gore-Kucuklerin-Evlendirilmesi.pdf

Kızlar Zorla Evlendirilir Mi? Nur Suresi 33. Ayetin Doğru Anlam

Yaşı önemli değil bir kız veya kadın zorla evlendirilir mi?

Ateistlerin Dellil Gösterdiği Talak Suresi 4. Ayette Yapılan Anlam Kaydırması ve Sonuçları

Talak
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

4. Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa, Allah onun işinde bir kolaylık verir.

Baştaki ayetleri almadım, ayrılan karı koca üç ay beklesin, kadında o evden çıkmasın diyor. Bunun sebebi evliliğin kurtarılması için bir fırsat oluşturulması. Bu üç ay içinde karı koca tekrar barışabilir, o taktirde tekrar evlenebilirler diye. Bu süreye iddet deniyor. Koyu belirttiğim Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir ifadesinden adet görmemiş kız çocuklarının evlendirilebileceği hükmünü çıkarmışlar. Bunu delil getirerek turandursun.com bir video hazırlamış. Bu ayetin gerçekten çocukların evlendirilmesine izin verdiğini ispatlamak için ünlü müfessirlerin tefsirlerinde bu ayete yaptıkları açıklamaları delil getirmiş. Ateistler hatta müslümanlar Kur'an'ı Kerim'in ayrı tefsirin ayrı bir şey olduğunu unutmamalı. Kur'an'ı Allah indirdi ve açıklamasını da Allah yaptı. Delil bu ayet.

Hud
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1 - Elif, Lâm, Râ. (BU), AYETLERİ sağlamlaştırılmış bir kitaptır! Sonra da hakîm olan ve herşeyin iç yüzünü bilen (Allah) tarafından açıklanmıştır.

2 - Ta ki; Allah’tan başkasına kul olmayasınız! (De ki:) Ben de O’ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim!

Ayette gördüğün üzere Allah Allah’tan başkasına kul olmayasınız! diye kendisi açıkladığını söylüyor. Bir kısım hocalar Kur'an'ı peygamberimiz açıklamıştır diyor ama gördüğün üzere Allah açıklamıştır, peygamber ise Ben de O’ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim! demektedir. Peygamberimiz bize Allah'ın açıklamalarını göstermiştir. İsterse en ünlü müfessirler olsun, tefsirlerinde Allah'ın açıklamalarından farklı açıklama yapanlara uyanlar onları rab edinmiş demektir çünkü ayette Allah Allah’tan başkasına kul olmayasınız! diye ifade kullanıyor. İstersen iki yüz müfessirden Talak suresinin dördüncü ayetine kız çocuklarının evlendirilebileceğine dir delil getir bu Allah'ın sözü değil müfessirlerin sözüdür. O yüzden bu videoları hazırlayanlar yanlış bilgi üzerinden delil getiriyorlar farkında değiller, yanlış bilgi üzerinden "islamın gerçek yüzü budur" diyorlar.

Ateistlerin Küçük Çocukların Evlendirileceğine Dair Delil Sandıkları Ayet

Üstteki Videoya Cevap - Talak Suresi 4. Ayetin Gerçek Anlamı

Küçük Çocukların Evlendirilmesi Dersi

İsteyen olursa bu konuda uzun dersleri dinleyebilir.

Kur'an'a Göre Evlilik - Kim Kiminle Evlenebilir?

Ateist bir grubun yaptığı bu anlam kaydırmasının doğrusunun anlatıldığı ders var şimdi, kim kiminle evlenebilir?

Bu ders Nebe suresinin soru cevap bölümü, cariye, inanan inanmayan kim kiminle evlenilebilir, Allah nasıl bir yol göstermiş onu anlatıyor, mesela islamda zina etmeyi alışkanlık haline getirmiş, yaşam tarzı yapmış bir erkeğin namuslu bir kadınla evlenmesi yasaktır, böyle iki kişinin evlenebilmesi erkeğin zina üzere yaşam tarzından vazgeçip bunu ispatlaması gerekir. Elbetteki bu yapılacak evliliği, kadını ve olacak çocukları korumak içindir, güzel bir ders. Derste geçen ayetler istersen linke ters tıklayıp bilgisayarına indirip yan yana açabilirsin. Evlilik ayetleri