Dünyayı Kurtaracak Ekonomik Sistem - Sadaka ve Zekat


Konu ekonomi olduğu için bir ders göstermek istiyorum. Alttaki derste Tevbe 60 ayette sayılan sınıflar için zekat toplanırsa nasıl bir ekonomik sistem oluştuğu anlatılıyor.

Tevbe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

60. Zekatlar (Sadakalar) sadece fakirler, çaresizler, bu işte çalışanlar[1*] ve kalpleri ısındırılanlar[2*] içindir. Bir de esirler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalanlar uğrunda harcanır. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah bilir, doğru kararlar verir.

[1*] Sadaka toplama ve dağıtma işini meslek edinmiş müminler, kamu görevlilieri

[2*] İslam dinine kalpleri ısındırılanlar

Bu, Kur'an'daki ekonomik model olduğu için ayrıntı yazmayacağım, yazamayabilirim, o yüzden dersi göstereceğim. Abdülaziz hoca Tebbe 60. ayetin dünyayı kurtaracak ekonomik model olduğunu anlatıyor.