İmam Azam'a İftira Durül Meknun Kasidesi ve Şirk

☰ Menü

İmam Azam'a İftira Durül Meknun Kasidesi ve Şirk

Şirke aracı yapılan kuran dışı kitaplara bir örnek de hanefi fıkhının kurucusu büyük dehası imam Azam’a atfedilen durrül meknun diye bir kaside. Bunu çeşitli yerlere danıştım, sordum bunun imam Azam’a iftira olduğunu, adına uydurulmuş olduğunu öğrendim. Süleyman Ateş'e sorduğum soru ve cevabı altta.

Cübbeli Ahmet bu kasideyi okumak ne kadar felaket varsa hepsine hatta ölüme bile iyi geldiğini iddia ediyor. Öyle ki bunu okuyan imanını bile kurtarırmış. Bunun ne kadar büyük bir şirke aracılık yapıldığını imanını kurtarma iddiasından anlamak gerekir. Bu kaside peygamberimize [sallallahu aleyhi ve sellem] yazılmış. Düşün ki peygamberimize yazılmış bir kasideyi okuyarak dünya ve ahiretlerini kurtaracaklarını düşünüyorlar. Kasideye buradan bakabilirsin. Bunu İmam Azam'ın yazdığını düşünmek dinden çıkmakla eştir. Tarikatlar tarafından beyni yıkanmamış herkes bunu okuyunca İmam Azam'a ait olmadığını anlar. Durrül_meknun.pdf

Cübbeli Ahmet'in Şirk Konuşması