Durül Meknun (saklı inci) Kasidesi


Allah Kur'an'ı neden indirdi? Bu konuda çok ayet var bir tanesini yazayım.

Zuhruf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Ha, Mim.

2.Apaçık Kitap'a ant olsun!

3. Biz onu, Arapça (anladıkları dilde) bir Kur’an kıldık/yaptık. Aklınızı kullanasınız diye!

4. Şüphesiz o, katımızdaki Ana Kitap’ta kayıtlıdır. Elbette Allah’ın şânı yücedir, doğru hüküm/karar verendir.

44. Şüphesiz bu (Kur’an), sana ve halkına bir öğüttür. Ama yakında sorgulanacaksınız!

Kur'an bize aklımızı kullanalım, öğüt alalım diye indirilmiş ama bugün Kur'an ölülerin arkasından sevap olsun, hatmedelim sevap kazanalım diye okunuyor. Sokağa çıkıp insanlara sorunca büyük çoğunluğun anlamadan harfleri Arapça telafuz ederek Kur'an'ı okuduğunu duyuyoruz. Bu bela olarak bize yeter çünkü mesajı anlamadıktan sonra metni telafuz etmenin kimseye faydası yoktur. Bu uzun yıllardır böyledi şimdi bir de durrül meknun gibi kasidelerin okunup kazalardan belalardan korunacağının söylendiğini duymaya başladık. Ahmet hoca bu kasideyi okumakla ne kadar felaket varsa hepsine hatta ölüme bile iyi geldiğini iddia ediyor. Öyle ki bunu okuyan imanını bile kurtarırmış. Bu kaside peygamberimize yazılmış. Düşün ki peygamberimize yazılmış bir kasideyi okuyarak dünya ve ahiretlerini kurtaracaklarını düşünüyorlar. Kur'an'ı okuyarak başımıza gelen belalardan kurtulamıyoruz. İslam dünyası Yahudi ve Hırıstiyanların elinde zulüm görüyor. Müslüman coğrafyalarda sabah akşam Kur'an okunuyor ama başımıza gelen felaketler önlenmiyor çünkü Kur'an'ı anlamadan, hayatımıza geçirmeden okuyoruz. Şimdi Kur'an'ı bırakıp bir de bu kasideyi okumaya başlamışlar üstelik her derde deva olacağına inanarak. Kasideye buradan bakabilirsin. Durrül_meknun.pdf

Cübbeli Ahmet - Durrül Meknun