Kur'an'ın uydurma bir kitap olamayacağına dair o kadar çok delil var ki, bunları okumayan, okumak istemeyen insanlar kendileri kaybediyor. En başta Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin delili kendisidir. Düzgün tercüme edilmiş bir meali okuyan herkes bunu görebilir. Bunun için Süleymaniye Vakfının mealini tavsiye ederim. Kur'an kendi kendisinin nasıl delili oluyor fikir vermesi için bu sayfaya bakabilirsin Kuran-ı Kerimin İnsan Yazması Olmadığını Hakkında Açıklama Kur'an' insanlara çevrelerine bakmalarını söylüyor. Eğer insanlar çevresinde olanları ayetlerde yazıldığını görmeye başlarsa bir şeyleri fark edecekler.

Yeryüzü ve Gökyüzünün Katmanları

Allah'ın tasarımı olan gökyüzü ve yeryüzünün katmanlarına dair ayet ve 2 makale göstermek istiyorum.

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

44. Allah gökleri ve yeryüzünü, gerçek ile/her şeyi yerli yerince düzenleyerek yaratmıştır. Şüphesiz bunda gerçeklere inananlar için bir işâret vardır.

Yeryüzünün_tabakaları_Süleymaniye_Vakfı

Gökyüzünün_Tabakaları_Süleymaniye_Vakfı

İnternette “Kur'an'ın bilimsel mucizeleri” diye ararsan pek çok grubun bu konuda hazırladığı videoları yazıları görebilirsin, bunlardan bir kaç tane örnek göstermek istiyorum ama dikkat et Kur'an'da şifreler var diyenden uzak dur. Kur'an şifre kitabı değildir, bilimsel gerçeklerle örtüşen ayetleri olan bir uyarı kitabıdır. Altta beşer dakikalık doğa kanunları ile Kur'an ayetlerinin örtüştüğünü gösteren kısa kısa videolar var. Kendine bir çay al, arkana yaslan ve bunları dinle, şüphelerin varsa gidermeye yardımcı olacaktır. Dinlemeye başlamadan "Kur'an'ı Muhammed uydurmuş" diyenlerdense şu ayete dikkat çekmek isterim, bu ayetle Kur'an'ın uydurulamayacak bir kitap olduğunun delillerini değerlendirmeyi sana bırakıyorum.

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

48. Sen bundan önce herhangi bir kitap okuyan/okuyor değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun! Öyle olsaydı yalana/bâtıla uyanlar kuşkulanabilirlerdi!

49. Aksine bu bilim adamlarının duygusal zekâlarında, gerçek olduğu anlaşılan apaçık ayetlerdir! Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkârla reddetmez!

50. Dediler ki: “O’na Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi?” De ki: “O mucizelerin gösterilmesi ancak Allah’ın izniyledir. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

51. Hayret! Kendilerine okunan Kitabı sana indirmemiz, onlara (mucize olarak) yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda (Kur’an’da); gerçeklere inanan bir toplum için elbette bir rahmet ve bir öğüt vardır.

Aşılayıcı Rüzgarlar

Bitkilerde Erkeklik ve Dişilik

Dişi Bal Arısı

Bulutların Ağırlığı

Denizlerin Karışmaması

Dağların Sürüklenmesi

Dağların İzostasi'deki Görevi

Kur'an'ın uydurulmuş olduğunu iddia edenlerden bir grup dağlarla ilgili ayetlerin delil olduğunu savunur. Kur'an'da dağların yeri sarsmaması için kazık görevi gördüğü yazar. Bu ayetler şunlar. Belki dikkatini çeker diye ayetin öncesi ve sonrasını da aldım

Nebe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

6. Biz, yeryüzünü bir sergi yaptık değil mi?

7. Dağları da birer kazık!

8. Sizleri (ruh ve bedenlerinizi) eşleşmiş olarak yarattık.

9. Uykunuzu, bir dinlenme yaptık.

10. Geceyi, bir örtü/elbise yaptık.

11. Gündüzü, geçim zamanı kıldık.

12. Üstünüzde, yedi güçlü gök (yedi kat göğü) bina ettik.

13. Bir de ısı ve ışık yayan bir lâmba (Güneş) oluşturduk.

14. Yoğunlaşmış bulutlardan, şarıl şarıl bir su indirdik.

15. Onunla taneleri ve bitkileri çıkaralım diye.

16. Ve sarmaş dolaş bahçeler...

Enbiya
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

30. Peki inkâr edenler görmediler mi ki; gökler ve yeryüzü (başlangıçta) tek ve bitişik/gaz halinde/bir bütün idiler de Biz onları ayırdık! Canlı olan her şeyi sudan yarattık! Hâlâ inanmıyorlar mı?

31. Yer kabuğu onları sarsmasın diye yerde sabit dağlar oluşturduk[1*]. Hedefledikleri yere ulaşsınlar diye de geniş yollar oluşturduk.

[1*] Dağ anlamına gelen (راسي) râsi” kelimesinin çoğulu olan (رواسي) revasi”, Kur’an’da 9 kez geçmektedir. Bu ayette olduğu gibi 2 ayette daha (ميد) meyd” fiiliyle birlikte kullanılmıştır (Nahl 16/15, Lokman 31/10). Meyd, “gidip gelme, sallanma, sarsılma” anlamlarına gelmektedir. Bu sebeple kelimenin geçtiği üç ayete, “sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi” şeklinde meal verilmekte, bu da dağların bulunduğu bölgelerde deprem olmadığı gibi bir yanlış anlamaya sebep olmaktadır. Oysa ayetteki (أَن تَمِيدَ بِكُمْ) en temide bikum” ifadesini “sizi sarsar diye” şeklinde çevirmek metne daha uygun olacaktır. Dolayısıyla ayetin meali “sizi sarsar diye yere sabit dağlar yerleştirdi” şeklinde olmalıdır. Ayette insanları sarsacak olan “yeryüzü”dür (الأرض). Dağların varlığı insanları bu sarsıntı esnasında korumak, daha güvenli bir yerleşim yeri oluşturmak içindir. Ayette dağların yeri sabitlemesinden bahsedilmemektedir. Nitekim toprak, kum ve alüvyonlu kıyı kesimlerin depremlerde en uzun süreli sarsıntı yaratan, sarsıntının şiddetinin en büyük, hızının en fazla olduğu bölgeler olduğu, dağlık ve kayalık alanlarda ise bu sarsıntıların çok daha kısa ve yavaş olduğu yerbilimleri tarafından da tespit edilmiş gerçeklerdir. Ayet bu gerçeği dile getirmekte, bu özelliğinden dolayı dağlar için demir atma, sabitleme kök anlamından türetilmiş (رواسي) revasi kelimesi kullanılmaktadır.

32. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise O’nun ayetlerinden yüz çevirmektedirler.

33. Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri, kendisi için belirlenmiş bir yörüngede akar durur!

Kur'an' uydurulmuş diyenlerin dağlarla ilgili delilleri dağların kazık gibi bir görevi olamayacağı çünkü dağların tektonik plakaların çarpışmasıyla oluştuğunu söylerler. Biz de böyle söylüyoruz. Ama dağlar depremlerin sebebi değil, depremlerin sonucudur. Örnek resimle şöyle;

Bu resimden de görüldüğü üzere dağların yer üstündeki kadar yer altında da kütleleri vardır. Buraya dikkat lütfen; dağlar bir sonuçtur. Yeryüzündeki tektonik plakalar bir biriyle çarpıştığı için dağlar oluşur. Aynı zamanda dağlar tektonik plakaların bir biri altına girme hızını yavaşlatır. Dağlar kazık gibi olduğu için depremler olurken tampon görevi görür. Dağlar tampon görevi gördüğü için Enbiya 31. ayetle örtüşmektedir. Üstelik dağlar izostasi dengesini de sağlar. İzostasinin ne olduğuna vikipedi'den bakabilirsin. Sayfanın sonundaki "İzostatik etkiler" bölümüne bakarsan bu köklerin ne işe yaradığını görebilirsin. Vikipedi izostasi

Son paragrafı buraya da aldım.

İzostazi aynı zamanda, hafif maddelerden oluşmuş dağlık bölgelerin daha yoğun bir temel (substratum) üzerinde yüzmekte olduğunu ve dağların yükseklikleri ile orantılı derin "kökleri" bulunduğu gerçeğini de açıklar. Böylece yüksek dağlar, kuzey denizlerinde yüzen buzdağları gibidir; büyük ve derin kökleri yeraltında, küçük ve sivri tepeleri ise yerüstünde bulunur. Şöyle ki, ortalama yoğunluğu 2,7 g/cm³ olan sial maddelerinden oluşmuş dağ şeritleri, yoğunluğu 3,0 g/cm³ olan plastik Sima kayaçları içine gömülmüşlerdir. Dağ kütlesinin tüm hacminin 9/10'unu kök, 1/10'unu ise yüksek zirveler oluşturur, tıpkı su içinde yüzen buz kütleleri gibi.

Yeryüzünün büyük ölçüdeki rölyefi, (sıradağlar ve okyanuslar) yerkabuğundaki yoğunluk farklarından ve dolayısıyla izostazinin var oluşundan ileri gelmektedir.

Korunmuş Tavan

Dünyanın Yuvarlak Olması

Şimdi neden Allah'ın peygamber için "sen daha önce "okuyan-yazan" biri değildin dediğini anlıyor musun?

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

48. Sen bundan önce herhangi bir kitap okuyan/okuyor değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun! Öyle olsaydı yalana/bâtıla uyanlar kuşkulanabilirlerdi!

49. Aksine bu bilim adamlarının duygusal zekâlarında, gerçek olduğu anlaşılan apaçık ayetlerdir! Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkârla reddetmez!

Kur'an Uydurulmuş Mu Yoksa Allah'tan Mı Gönderilmiş Karar Senin

Mekke'liler peygamberimizin daha önce bir şeyler yazdığını görselerdi, bilselerdi "bu kitabı sen yazıyorsun" derlerdi. yazması olmadığını bildikleri için "uyduruyor" diyorlardı. Yukarıdaki videolarla, bilimsel araştırmalarla bugün Kur'an'ın insan yazması olmadığı açıktır. En başta Abdülaziz hocanın “peygamberin belgesini görmeden şahitlik yapamazsın” dediği videoyu gördün, video bu, istersen tekrar izleyenilirsin.

Peşine big bang, genişleyen evren, güneş ve ayın yörüngeleri ile yukarıdaki doğada gördüğümüz olayların Kur'an'la birebir örtüştüğünü gördün, şimdi karar senin, kitap uydurulmuş mu yoksa Allah mı göndermiş? Peygamberler sadece ve sadece uyarmak ve müjdelemek için gönderilmişler.

Sebe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

28. Biz seni bütün insanlar için ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ama, insanların birçoğu bilmek için araştırma yapmıyor.

29. Diyorlar ki: “Eğer doğru sözlüler iseniz bu tehdit ne zamanmış?”

30. De ki: “Sizin için bir gün olur ki; siz ondan, ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri alınabilirsiniz.”

Araştırma yapmayanlar, okumayanlar o dönem bu bilgilerden haberi olmayan Mekke’liler ve bilimin bu gün ortaya koyduklarını görmeyenler aralarında 1400 yıl olsa da aynı şeyş söylüyorlar, “bu Kur'an denen şey uydurulmuş sözlerden başka değil” Kur'an bunun pek çok örneğini veriyor.

Furkan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

4. Küfre sapan kimseler dediler ki: “Bu (Kur’an) olsa olsa bir uydurmadır. Onu o uyduruyor ve başka bir topluluk da ona yardım etmiştir.” Böylece bir ihanetle ve bir iftira ile geldiler.

5. Dediler ki: “Bu eskilerin masallarıdır! Onları yazdırtıyor, kendisine sabah ve akşam okunuyor.”

6. De ki: “Onu göklerdeki ve yerdeki gizliliği bilen indirdi. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhametlidir.”

Her kim böyle düşünüyorsa bugün bilimin ortaya koyduklarını görmezden geliyor demektir, bunun da şöyle bir açıklaması olabilir, islam’ın emir ve yasaklarını kabul etmeme gayreti olabilir. Aslında Kur'an'a bakınca kötü bir şey yazdığını söyleyemezsin aksine pek çok güzel şey söylüyor, yalan söyleme, dürüst ol, adaletli ol, anne babana da olsa şahitlik ederken doğruyu söyle, anne babana güzel davran öff bile deme, sattığın malın iyisini sat, kendin alırken kötüsünü almayacağın gibi satarken de buna dikkat et vb. Tabi bunun yanında içki içme, zina yapma, kumar oynama, faiz alma vb de söylüyor, insanlar yaşam tarzlarını değiştirmek istemiyor, o yüzden benim gördüğüm, insanlar yaşam tarzlarını değiştirmek istemediği için ne Kur'an'la ilgili bir araştırma yapıyor ne de uydurma olamayacağını söyleyen araştırmalara kulak veriyor. Sonuçta “şae” fiilinin anlamında olduğu gibi sapıklıkta direnmiş oluyor ve bütün bunların gerçek olduğunu göremiyor. Bunların gerçek olduğunu gördükleri gün çok geç olacak.

Mümin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

82. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı ki; kendilerinden önceki kimselerin sonu nasıl olmuş, baksınlar! Öncekiler (Kur’an’ın indiği tarihten önce yaşayanlar), bunlardan (Mekke’de yaşayanlardan) daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha üstün idiler. Ancak kendilerine, kazanmış oldukları şeyler hiçbir fayda sağlamadı.

83. Elçiler, onlara apaçık kanıtlar getirdiklerinde, kendi yanlarında bulunan bilgiyle sevinip övündüler. Alay edip durmuş oldukları şey onları kuşatıverdi.

84. Azabımızı gördükleri zaman: “Bir ve tek olan Allah’a iman ettik. Ve O’na ortak koşmuş olduğumuz şeyleri inkâr ettik” dediler.

85. Ne var ki, hışmımızı/azabımızı gördüklerinde, onların iman etmeleri kendilerine bir yarar sağlayacak değildi. Allah’ın kulları hakkında, eskiden beri işleyip duran sünneti/yasası işte budur! İşte o zaman orada o kâfirler; -ayetlerin gerçek olduğunu bildikleri halde kabul etmeyenlerbüyük zarar etmişlerdir.

Eğer bazı şeylere dikkatini çekebildiysem, Kur'an'ın uydurulmuş olduğu fikri kafanda çöktüyse, bu ayetlere dikkat et, Kur'an' böyle olacak diyor.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

35. Ey Âdemoğulları (ve kızları!) Size içinizden, ayetlerimi haber verip açıklayan elçiler geldiğinde, kim sakınır ve kendini düzeltirse; işte onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

36. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenlere gelince; işte onlar ateşin arkadaşlarıdır, onlar orada sonsuz kalıcıdırlar.

40. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar var ya; göğün kapıları onlara açılmayacak ve deve iğne deliğinden nasıl ki geçmez, onlar da cennete giremeyeceklerdir. Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız.

415. Onlar için cehennemden döşekler ve üstlerine de örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

Hayır bu sözler uydurmadır demenin zararı kimedir?

Furkan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

11. Aksine onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayan kimse için, çılgınca yanan bir ateş hazırladık.

12. (Ateş) uzak bir yerden onları gördüğü zaman, onlar bunun öfkesini ve homurtusunu işitirler.

13. Zincirlere bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, orada yok oluşu çağırırlar.

14. “Bugün tek bir yok oluş/ölüm çağırmayın, ölümü/yok oluşu bir çok kez çağırın.”

15. De ki: “Bu mu daha hayırlı, yoksa kötülükten sakınıp iyi işler yapanlara vadedilen sürekli cennet mi daha hayırlıdır? Onlar için mükâfat ve güzel bir sonuç vardır.”

Son ayete bakarsan ayetlerin yalan olduğunu söyleyenlere verilecek karşılık mı yoksa ayetlere uyanlara verilecek karşılık mı daha güzel diye soruyor. Sence hangisi daha iyi?