Kuranın uydurulmamış olduğunun delilleri, Kuranın bilimsel mucizeleri nelerdir?

Menü

Caner Taslaman’ın akıl-din ilişkisi ve Allah’a nasıl ulaşılacağına dair kısa bir konuşma.

Kur'an'ın uydurma bir kitap olamayacağına dair o kadar çok delil, çalışma var ki, bunları okumayan, okumak istemeyen insanlar kendileri kaybediyor. Kur'an' insanlara çevrelerine bakmalarını söylüyor eğer insanlar çevresinde olanları düşünmeye başlarsa bir şeyleri fark edecekler ama çoğumuz farkında olmadan yaşayıp gidiyor.

Caner Taslaman’ın yazdığı The Quran / Unchallengeable Miracle / Kur'an: Hiç Tükenmeyen Mucize Kitap bu konuda en derin bilgileri veren kitaplardan biri ama nedense Caner hoca sadece ingilizce yazmış ve şu an satışı tükenmiş. Bu kitabın Türkçesi çıkarsa kaçırma derim. Kitabın açıklaması şöyle

Elinizdeki kitap, Kur'an ve Bilim konusunda bugüne kadar yazılmış en kapsamlı çalışmadır ve çok geniş bir araştırmanın ürünüdür. Bu kitap Kur'an ve Bilim hakkında detaylı açıklamaların yanı sıra evrendeki oluşumlarla ilgili bilgiler vermekte ve bu oluşumları farklı bir gözle değerlendirme imkanı sunmaktadır. Kitap boyunca Kur'an'ın; evrenin büyük patlama ile yaratılışından son buluşuna, denizlerin altından uzayın derinliklerine, anne rahminde başlayan hayattan arıların gizemli dünyasına, felsefenin en çetin konularından fiziğin en zor problemlerine kadar yaptığı açıklamalar ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca bu kadar farklı konuya değinen Kur'an'ın içindeki olağanüstü matematiksel kodlamalar da anlaşılır bir şekilde okura sunulmaktadır.

Develerin Yaratılışındaki Denge

Ğaşiye
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

17. PEKİ (o yeniden dirilmeyi inkâr edenler); yağmur yüklü bulutlara/deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmış?

18. Gökyüzüne, nasıl yükseltilmiş?

19. Dağlara, nasıl dikilmiş?

20. Yeryüzüne, nasıl yayılıp döşenmiş?

21. HAYDİ HATIRLAT/öğüt ver! Sen sadece bir öğüt verensin.

22. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin!

23. Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,

24. Allah onu en büyük azap ile azaplandırır.

25. Mutlaka onların dönüşü Bizim huzurumuzadır.

26. Sonra onların hesaplarını görmek de elbette Bize aittir.

Ayette deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmış deniyor, deve Arap toplumunun vaz geçilmez vasıtası. Çöle deveden daha uygun bir hayvan yoktur. Bu ayet Kur'an'ı inkar eden Arap topluluklarına seslenmiş, “devenin yaratılışı size Allah’ın bir delilidir” diye dikkatlerini çekmek istemiş. Burada çöle uygun tasarım var.

Çöllerin_Mucize_Canlısı_Develer_Bilime_İlham_Kaynağı_Oluyor

Yeryüzü ve Gökyüzünün Katmanları

Allah'ın tasarımı olan gökyüzü ve yeryüzünün katmanlarına dair ayet ve 2 makale göstermek istiyorum.

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

44. Allah gökleri ve yeryüzünü, gerçek ile/herşeyi yerli yerince düzenleyerek yaratmıştır. Şüphesiz bunda gerçeklere inananlar için bir işâret vardır.

Yeryüzünün_tabakaları_Süleymaniye_Vakfı

Gökyüzünün_Tabakaları_Süleymaniye_Vakfı

İnternette “Kur'an'ın bilimsel mucizeleri” diye ararsan pek çok grubun bu konuda hazırladığı videoları yazıları görebilirsin, bunlardan bir kaç tane örnek göstermek istiyorum ama dikkat et Kur'an'da şifreler var diyenden uzak dur. Kur'an şifre kitabı değildir, bilimsel gerçeklerle örtüşen ayetleri olan bir uyarı kitabıdır. Altta beşer dakikalık doğa kanunları ile Kur'an ayetlerinin örtüştüğünü gösteren kısa kısa videolar var. Kendine bir çay al, arkana yaslan ve bunları dinle, şüphelerin varsa gidermeye yardımcı olacaktır. Dinlemeye başlamadan "Kur'an'ı Muhammed uydurmuş" diyenlerdense şu ayete dikkat çekmek isterim, bu ayetle Kur'an'ın uydurulamayacak bir kitap olduğunun delillerini değerlendirmeyi sana bırakıyorum.

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

48. Sen bundan önce herhangi bir kitap okuyan/okuyor değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun! Öyle olsaydı yalana/bâtıla uyanlar kuşkulanabilirlerdi!

49. Aksine bu bilim adamlarının duygusal zekâlarında, gerçek olduğu anlaşılan apaçık ayetlerdir! Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkârla reddetmez!

50. Dediler ki: “O’na Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi?” De ki: “O mucizelerin gösterilmesi ancak Allah’ın izniyledir. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

51. Hayret! Kendilerine okunan Kitabı sana indirmemiz, onlara (mucize olarak) yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda (Kur’an’da); gerçeklere inanan bir toplum için elbette bir rahmet ve bir öğüt vardır.

Aşılayıcı Rüzgarlar

Bitkilerde Erkeklik ve Dişilik

Dişi Bal Arısı

Bulutların Ağırlığı

Denizlerin Karışmaması

Dağların Sürüklenmesi

Dağların İzostasi'deki Görevi

Kur'an'ın uydurulmuş olduğunu iddia edenlerden bir grup dağlarla ilgili ayetlerin delil olduğunu savunur. Kur'an'da dağların yeri sarsmaması için kazık görevi gördüğü yazar. Bu ayetler şunlar. Belki dikkatini çeker diye ayetin öncesi ve sonrasını da aldım

Nebe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

6. BİZ, yeryüzünü bir sergi yaptık değil mi?

7. Dağları da birer kazık!

8. Sizleri (ruh ve bedenlerinizi) eşleşmiş olarak yarattık.

9. Uykunuzu, bir dinlenme yaptık.

10. Geceyi, bir örtü/elbise yaptık.

11. Gündüzü, geçim zamanı kıldık.

12. Üstünüzde, yedi güçlü gök (yedi kat göğü) bina ettik.

13. Bir de ısı ve ışık yayan bir lâmba (Güneş) oluşturduk.

14. Yoğunlaşmış bulutlardan, şarıl şarıl bir su indirdik.

15. Onunla taneleri ve bitkileri çıkaralım diye.

16. Ve sarmaş dolaş bahçeler...

Enbiya
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

30. PEKİ inkâr edenler görmediler mi ki; gökler ve yeryüzü (başlangıçta) tek ve bitişik/gaz halinde/bir bütün idiler de Biz onları ayırdık! Canlı olan herşeyi sudan yarattık! Hâlâ inanmıyorlar mı?

31. Yeryüzünde onlar için sarsılmasınlar diye sabit dağlar oturttuk. Ve orada geniş geniş yollar açtık, doğru gidebilsinler/yollarını kolayca bulabilsinler diye.

32. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise O’nun ayetlerinden yüz çevirmektedirler.

33. Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri, kendisi için belirlenmiş bir yörüngede akar durur!

Kur'an' uydurulmuş diyenlerin dağlarla ilgili delilleri dağların kazık gibi bir görevi olamayacağı çünkü dağların tektonik plakaların çarpışmasıyla oluştuğunu iddia ederler. Örnek resimle şöyle;

Bu resimden de görüldüğü üzere elbette doğrudur ama yeryüzündeki tektonik plakalar bellidir, çarpıştığı yerler de bellidir, çarpıştığı yerler de zamanla sıra dağlar oluşmuştur ama bunların dışındaki buz dağı gibi yerin dibine doğru kökleri olan kazık görevi gören dağların varlığını görmezden mi geleceksin, Üstelik bu dağlar izostasi dengesini sağlarken. İzostasinin ne olduğuna vikipedi'den bakabilirsin. Sayfanın sonundaki "İzostatik etkiler" bölümüne bakarsan bu köklerin ne işe yaradığını görebilirsin. Vikipedi izostasi

Son paragrafı buraya da aldım.

İzostazi aynı zamanda, hafif maddelerden oluşmuş dağlık bölgelerin daha yoğun bir temel (substratum) üzerinde yüzmekte olduğunu ve dağların yükseklikleri ile orantılı derin "kökleri" bulunduğu gerçeğini de açıklar. Böylece yüksek dağlar, kuzey denizlerinde yüzen buzdağları gibidir; büyük ve derin kökleri yeraltında, küçük ve sivri tepeleri ise yerüstünde bulunur. Şöyle ki, ortalama yoğunluğu 2,7 g/cm³ olan sial maddelerinden oluşmuş dağ şeritleri, yoğunluğu 3,0 g/cm³ olan plastik Sima kayaçları içine gömülmüşlerdir. Dağ kütlesinin tüm hacminin 9/10'unu kök, 1/10'unu ise yüksek zirveler oluşturur, tıpkı su içinde yüzen buz kütleleri gibi.

Yeryüzünün büyük ölçüdeki rölyefi, (sıradağlar ve okyanuslar) yerkabuğundaki yoğunluk farklarından ve dolayısıyla izostazinin var oluşundan ileri gelmektedir.

Korunmuş Tavan

Dünyanın Yuvarlak Olması

Şimdi neden Allah'ın peygamber için "sen daha önce "okuyan-yazan" biri değildin dediğini anlıyor musun?

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

48. Sen bundan önce herhangi bir kitap okuyan/okuyor değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun! Öyle olsaydı yalana/bâtıla uyanlar kuşkulanabilirlerdi!

49. Aksine bu bilim adamlarının duygusal zekâlarında, gerçek olduğu anlaşılan apaçık ayetlerdir! Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkârla reddetmez!

Kur'an Uydurulmuş Mu Yoksa Allah'tan Mı Gönderilmiş Karar Senin

Mekke'liler peygamberimizin daha önce bir şeyler yazdığını görselerdi, bilselerdi "bu kitabı sen yazıyorsun" derlerdi. yazması olmadığını bildikleri için "uyduruyor" diyorlardı. Yukarıdaki videolarla, bilimsel araştırmalarla bugün Kur'an'ın insan yazması olmadığı açıktır. En başta Abdülaziz hocanın “peygamberin belgesini görmeden şahitlik yapamazsın” dediği videoyu gördün, video bu, istersen tekrar izleyenilirsin.

Peşine big bang, genişleyen evren, güneş ve ayın yörüngeleri ile yukarıdaki doğada gördüğümüz olayların Kur'an'la birebir örtüştüğünü gördün, şimdi karar senin, kitap uydurulmuş mu yoksa Allah mı göndermiş? Peygamberler sadece ve sadece uyarmak ve müjdelemek için gönderilmişler.

Sebe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

28. BİZ SENİ bütün insanlar için ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ama, insanların birçoğu bilmek için araştırma yapmıyor.

29. Diyorlar ki: “Eğer doğru sözlüler iseniz bu tehdit ne zamanmış?”

30. De ki: “Sizin için bir gün olur ki; siz ondan, ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri alınabilirsiniz.”

Araştırma yapmayanlar, okumayanlar o dönem bu bilgilerden haberi olmayan Mekke’liler ve bilimin bu gün ortaya koyduklarını görmeyenler aralarında 1400 yıl olsa da aynı şeyş söylüyorlar, “bu Kur'an denen şey uydurulmuş sözlerden başka değil” Kur'an bunun pek çok örneğini veriyor.

Furkan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

4. KÜFRE sapan kimseler dediler ki: “Bu (Kur’an) olsa olsa bir uydurmadır. Onu o uyduruyor ve başka bir topluluk da ona yardım etmiştir.” Böylece bir ihanetle ve bir iftira ile geldiler.

5. Dediler ki: “Bu eskilerin masallarıdır! Onları yazdırtıyor, kendisine sabah ve akşam okunuyor.”

6. De ki: “Onu göklerdeki ve yerdeki gizliliği bilen indirdi. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhametlidir.”

Her kim böyle düşünüyorsa bugün bilimin ortaya koyduklarını görmezden geliyor demektir, bunun da şöyle bir açıklaması olabilir, islam’ın emir ve yasaklarını kabul etmeme gayreti olabilir. Aslında Kur'an'a bakınca kötü bir şey yazdığını söyleyemezsin aksine pek çok güzel şey söylüyor, yalan söyleme, dürüst ol, adaletli ol, anne babana da olsa şahitlik ederken doğruyu söyle, anne babana güzel davran öff bile deme, sattığın malın iyisini sat, kendin alırken kötüsünü almayacağın gibi satarken de buna dikkat et vb. Tabi bunun yanında içki içme, zina yapma, kumar oynama, faiz alma vb de söylüyor, insanlar yaşam tarzlarını değiştirmek istemiyor, o yüzden benim gördüğüm, insanlar yaşam tarzlarını değiştirmek istemediği için ne Kur'an'la ilgili bir araştırma yapıyor ne de uydurma olamayacağını söyleyen araştırmalara kulak veriyor. Sonuçta “şae” fiilinin anlamında olduğu gibi sapıklıkta direnmiş oluyor ve bütün bunların gerçek olduğunu göremiyor. Bunların gerçek olduğunu gördükleri gün çok geç olacak.

Mümin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

82. ONLAR hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı ki; kendilerinden önceki kimselerin sonu nasıl olmuş, baksınlar! Öncekiler (Kur’an’ın indiği tarihten önce yaşayanlar), bunlardan (Mekke’de yaşayanlardan) daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha üstün idiler. Ancak kendilerine, kazanmış oldukları şeyler hiçbir fayda sağlamadı.

83. Elçiler, onlara apaçık kanıtlar getirdiklerinde, kendi yanlarında bulunan bilgiyle sevinip övündüler. Alay edip durmuş oldukları şey onları kuşatıverdi.

84. Azabımızı gördükleri zaman: “Bir ve tek olan Allah’a iman ettik. Ve O’na ortak koşmuş olduğumuz şeyleri inkâr ettik” dediler.

85. Ne var ki, hışmımızı/azabımızı gördüklerinde, onların iman etmeleri kendilerine bir yarar sağlayacak değildi. Allah’ın kulları hakkında, eskiden beri işleyip duran sünneti/yasası işte budur! İşte o zaman orada o kâfirler; -ayetlerin gerçek olduğunu bildikleri halde kabul etmeyenlerbüyük zarar etmişlerdir.

Eğer bazı şeylere dikkatini çekebildiysem, Kur'an'ın uydurulmuş olduğu fikri kafanda çöktüyse, bu ayetlere dikkat et, Kur'an' böyle olacak diyor.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

35. EY ÂDEMOĞLULLARI (ve kızları!) Size içinizden, ayetlerimi haber verip açıklayan elçiler geldiğinde, kim sakınır ve kendini düzeltirse; işte onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

36. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenlere gelince; işte onlar ateşin arkadaşlarıdır, onlar orada sonsuz kalıcıdırlar.

40. AYETLERİMİZİ yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar var ya; göğün kapıları onlara açılmayacak ve deve iğne deliğinden nasıl ki geçmez, onlar da cennete giremeyeceklerdir. Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız.

415. Onlar için cehennemden döşekler ve üstlerine de örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

Hayır bu sözler uydurmadır demenin zararı kimedir?

Furkan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

11. Aksine onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayan kimse için, çılgınca yanan bir ateş hazırladık.

12. (Ateş) uzak bir yerden onları gördüğü zaman, onlar bunun öfkesini ve homurtusunu işitirler.

13. Zincirlere bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, orada yok oluşu çağırırlar.

14. “Bugün tek bir yok oluş/ölüm çağırmayın, ölümü/yok oluşu bir çok kez çağırın.”

15. De ki: “Bu mu daha hayırlı, yoksa kötülükten sakınıp iyi işler yapanlara vadedilen sürekli cennet mi daha hayırlıdır? Onlar için mükâfat ve güzel bir sonuç vardır.”

Son ayete bakarsan ayetlerin yalan olduğunu söyleyenlere verilecek karşılık mı yoksa ayetlere uyanlara verilecek karşılık mı daha güzel diye soruyor. Sence hangisi daha iyi?