Kuranda örtünme nasıldır? Örtünme ayetleri nelerdir? Başörtüsü örtünme ve laiklik.

Menü

Abdülaziz Bayındır'ın "başörtüsü ve örtünme" makalesi

İslâmiyet’ten önce Araplarda örtünme adeti yoktu. Kadına saygı gösterilmez, kadınlar da erkeklerden sakınmazlardı. Başörtülerini enselerine bağlar veya geriye doğru bırakırlardı. Yakaları önden açı­lır, boyunları ve gerdanlıkları ortaya çıkar, süsleri gözükürdü. Erkek­lerin ilgisini çekmek için süslenen, açık saçık kıyafetler giyinen, ba­kışlarıyla ilgi toplamaya çalışan düşük ahlaklı kadınlar da vardı. ((Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1936, C. IV, s.3506 ve C. V, s.3927 (Nur Suresi 31, Ahzab 59).)) Ev­lilik dışı ilişkiler peşinde koşan bir kısım erkekler, kadınların arka­sına takılır ve onları zan altında bırakırlardı. ((Fahreddin er-Râzi Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer (öl. 606 h. /1210 m.) et-tefsîr’ül-kebîr, Mısır, C. XXV, s.230 (Ahzab 59).))

Örtünme ile ilgili emirler Ahzab Suresi ile Nur Suresi’ndedir. Her iki surenin de Medine-i Münevvere’de indiği hususunda tam bir görüş birliği vardır. ((el-Kurtubî Muhammed b. Ahmed el-Ensârî (öl. 671 h. /1273 m.), tahkik eden Ebu İshak İbrahim Etfiş, el-Cami li Ahkam’il-Kur’an, Kahire 1387 h. 1967 m. C. XII, s.158 ve C. XIII, s.113.)) İslâm’ın bir çok emir ve yasağı gibi örtünme emri ile buna ilişkin yasaklar da Medine-i Münevvere’de gelmiştir.

Kadınlar Medine-i Münevvere’de de günahkâr erkekler tarafın­dan rahatsız ediliyorlardı. Durum Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem’e şikayet edilince Ahzab Suresi’nin 59. ayeti nazil oldu. ((el-Kurtubî, a.g.e., C.XIII, s.243 (Ahzab 59).))

“Ey Peygamber; eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, cilbablarını üzerlerine sıkıca örtünsünler. Böylesi onların (iffetli olarak) tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri için daha elverişlidir.”

Cilbab, kadınların evlerinden çıkar­ken üstlerine aldıkları, başörtüsünden büyük bir örtü ya da büyük bir başörtüdür.

Devamı burada. Basörtüsü ve Örtünme.pdf

Başörtüsü ile ilgili ayetler.

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

59. EY PEYGAMBER! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (evlerinden) dışarı çıkarken, bedenlerini örtecek elbiselerini giymelerini söyle. Bu onların (iffetli olarak) tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri/incitilmemeleri için daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Nur
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

30. MÜMİN ERKEKLERE söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini/ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.

31. Mümin kadınlara da söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını/iffetlerini korusunlar. Zorunlu olarak görünenler dışında, zinetlerini (takılarını) göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. Takılarını; kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, üvey oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, müslüman kadınlardan, sahip oldukları/yönetimlerinde olan esir(köle)lerden, güvenilir hizmetçilerden ve henüz takıların değerini bilmeyen çocukların dışında, hiçkimseye göstermesinler. Gizledikleri takılar, bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!

31. 60. ARTIK evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş, yaşlı kadınların zinetlerini (takılarını) göstermeksizin, dış elbiselerini çıkarmalarında, kendileri için bir günah yoktur. Ama yine de sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Başörtüsü ve Laiklik

Nur suresi 31 ayette başörtüsü kelimesi geçiyor mu? Emir başa mı?

Günümüzde Kur'an ve sünnete göre tesettür nasıl olmalı? Ahzap 59

Tesettür ve Kot-Tişört Giyen Bir Kadına Davranış Farkı

Allah Ahzap 59'da kadınların örtünmesini namuslu tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri için daha uygun diyor.

Ahzap
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

59. EY PEYGAMBER! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (evlerinden) dışarı çıkarken, bedenlerini örtecek elbiselerini giymelerini söyle. Bu onların (iffetli olarak) tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri/incitilmemeleri için daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ayetteki Bu onların (iffetli olarak) tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri/incitilmemeleri için daha uygundur ifadesinin ne anlama geldiğini göstermek için bir video göstereceğim. Manhattan'da bir kadın önce kot-tişört ile sonra da tesettürle geziyor. Kot tişörtle gezerken erkekler laf atıp arkadaşlık için ısrar ediyor ama tesettürlüyken kimse rahatsız etmiyor. Ayette geçen şey budur.

Kur'an'da "Başörtüsü" Kelimesi Yok Diyenlere Cevap

Saçların bir kısmını açıkta bırakan bir örtü tesettüre uygun mudur?

Başörtüsü Farz Değildir Diyen Tefsirler

Prof. Dr. Mehmet Okuyan - Kur'an'da Örtünme - Uzun Ders