Tevessül Nedir?


Kabirlerdekilerden yardım isteme bahsi Maide 35. ayettin yanlış yorumlanmasından çıkartılıyor. Ayet bu.

Maide
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

35. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya bir vesile (iş/ibadet [namaz veya dua] ile bir fırsat) arayın ve O’nun izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı cihat edin ki, kurtuluşa eresiniz.

Kabirlerde yatanlardan yardım isteyenler üstteki ayette geçen "O’na yaklaşmaya bir vesile arayın" ifadesinden dolayı. “Bu evliyalar Allah katında çok itibarlı kullar bizim gibi basit insanlar değil Allah onların isteğini kırmaz” diye düşünüyorlar. Benim iddiam değil Ahmet hoca böyle söylüyor.


Allah'a vesile için türbeleri, ölmüş insanları kullanıyorlar ama bir başka ayette Allah'a nasıl vesile aranacağı yazıyor.

Kehf

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

110. De ki:

“Ben de sizin gibi (ölümlü) bir insanım.

Yalnız bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahyolundu.

Artık her kim,

Rabbine (cennetine) kavuşmayı umuyorsa iyi bir iş yapsın.

Ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin!”

Allah'a kavuşmak için iyi işler yapmamız söyleniyor. Bunlar Kur'an'da sayfalarca yazan salih ameller. Mezarlarda yatan ölü insanları vesile etmek bu ayetlere uymuyor. Bu, aracılık oluyor.

Ahmet hocanın "benim Allah'tan istemeye yüzüm yok" sözü ile bu ayetleri değerlendir.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

55. Yalvara yakara ve gizlice Rabbinize dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.

56. Düzene konulmasından sonra, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Korkarak ve umarak O’na dua edin. Şüphesiz ki, Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır.

180. En güzel isimler Allah’ındır. Öyleyse, O’na bunlarla dua edin/O’nu bunlarla anın! O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terkedin! Onlar yaptıkları şeylerin cezasını çekeceklerdir..

205. Yalvararak ve için için korkarak; sabah akşam yüksek olmayan sesle Rabbini an/zikret! Sakın gafillerden olma!

206. Şüphesiz ki Rabbinin katındakiler, O’na kulluk etmekten büyüklük taslayıp yüz çevirmezler, O’nu yüceltirler. Ve yalnız O’na secde/itaat ederler.

Allah "duanız olmasa Allah size neden değer versin" diyor Ahmet hoca "bizim Allah'tan istemeye yüzümüz yok o yüzden aracılar kullanıyoruz" diyor.

Furkan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

77. (İnananlara) de ki: “Duanız (kendinizi aciz görerek O’ndan istemeniz) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?” (Ve de inkârcılara de ki:) “Gerçek şu ki, siz (Allah’ın mesajını/ayetlerini) yalanladınız: Artık bu (azap), kaçınılmaz olacaktır/yakanızı bırakmayacaktır!”

Allah'a Nasıl Vesile Aranır?

Maide 35 de geçen "Allah'a vesile arayın" ifadesine uygun davranışlar nedir? Allah'a nasıl vesile aranır sorularının cevabı bu videoda.

Tevessül'ün ne olup olmadığına dair bir yazı var. Tevessül - Süleymaniye Vakfı.pdf

Fatiha suresi Kur'an'daki en önemli surelerden biri. Fatihayı anlamayan Allah’a nasıl kul olması gerektiğini bilmiyor demektir.

Fatiha
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Rahman (iyiliği sonsuz) ve Rahîm (ikramı bol) Allah’ın adıyla.

2. Adından övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (Uzayların/Evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır!

3. O Rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur).

4. Din (hesap/hesaplaşma/ceza/karşılık) gününün sahibidir.

5. Ancak Sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz.

6. Bize doğru yolu göster (öğret).

7. Kendilerine nimet (vahiy) verdiklerinin yolunu. Gazaba uğramışların ve sapıtmışların yolunu değil!

Allah iyiliği sonsuz, ikramı bol her şeyin Rabbidir. Hergün beş vakit namazda müslümanlar iyiliği sonsuz ikramı bol Allah’a Ancak Sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz diyerek namaz kılıyorlar. Allah’a vesileyi ölülerden isteyince fatihanın ne anlamı kalıyor? Fatihanın dışında pek çok ayette müslümanların Allah’a yönelip tevekkül etmeleri istenmiştir.

Ali İmran
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

160. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah’a yönelsinler/tevekkül etsinler.

Tegabün
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

12. Allah’a itaat edin, Rasûl’e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

13. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

Tevbe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

51. De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için izin verdiği şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler, yalnız Allah’a güvensinler.”

Bir de bu ayetleri tekrar düşünürsek

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

45. (Allah’tan) yardım isteyiniz; sabrederek ve namazı gereği gibi kılarak!.. Şüphesiz bu, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.

46. O kimseler ki; Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten O’nun huzuruna döneceklerini çok iyi bilirler.

186. Kullarım Beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten Ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince (Benden isteyince), dua edenin duasına (isteğine) cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için Benim davetime uysunlar, Bana iman etsinler.

Hiçbir şey bilmiyorsan bile bu son ayet yeter.